Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių skola laikotarpio pabaigoje bei skolos ir BVP, skolos ir finansinio turto santykiai. Skolą sudaro kiti indėliai, išleisti skolos vertybiniai popieriai rinkos kainomis ir gautos paskolos nominaliąja verte. Skolos ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant pastarųjų keturių ketvirčių BVP to meto kainomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų, santykiniai rodikliai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Procentai (vienetai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
Valdžios sektoriaus skola 24 833,45 25 587,58 24 755,77 25 044,58 26 156,42 26 255,05 23 305,11 22 667,16 21 731,77
Palyginti su BVP 50,02 51,41 49,11 47,85 48,32 46,73 39,77 37,08 33,61
Palyginti su visu finansiniu turtu 127,32 141,61 140,88 135,82 130,49 131,31 121,82 108,95 103,08
Centrinės valdžios skola 24 286,50 24 959,68 24 151,10 24 500,69 25 599,21 25 683,46 22 749,89 22 122,94 21 188,55
Palyginti su BVP 48,92 50,15 47,91 46,81 47,29 45,72 38,82 36,19 32,77
Palyginti su visu finansiniu turtu 155,77 177,16 181,78 176,43 168,12 170,11 164,71 145,84 139,91
Vietos valdžios skola 546,18 627,11 604,61 543,75 557,07 571,45 555,08 544,03 543,03
Palyginti su BVP 1,10 1,26 1,20 1,04 1,03 1,02 0,95 0,89 0,84
Palyginti su visu finansiniu turtu 25,86 31,76 26,56 22,88 23,19 27,69 21,84 20,80 21,04
Socialinių apsaugos fondų skola 0,77 0,79 0,06 0,14 0,14 0,14 0,14 0,19 0,19
Palyginti su BVP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Palyginti su visu finansiniu turtu 0,04 0,04 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-06