Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių skola laikotarpio pabaigoje bei skolos ir BVP, skolos ir finansinio turto santykiai. Skolą sudaro kiti indėliai, išleisti skolos vertybiniai popieriai rinkos kainomis ir gautos paskolos nominaliąja verte. Skolos ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant pastarųjų keturių ketvirčių BVP to meto kainomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų, santykiniai rodikliai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Procentai (vienetai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
Valdžios sektoriaus skola 21 553,87 22 553,54 21 557,88 22 141,70 16 882,26 16 914,12 17 162,05 17 078,60 17 556,26
Palyginti su BVP 54,36 55,84 52,25 52,48 39,48 38,89 38,84 37,86 38,34
Palyginti su visu finansiniu turtu 140,14 132,29 129,85 131,41 138,45 134,03 131,20 136,13 130,77
Centrinės valdžios skola 17 157,40 18 154,21 17 250,37 17 876,81 16 339,48 16 384,31 16 640,92 16 561,35 17 058,28
Palyginti su BVP 43,28 44,95 41,81 42,37 38,21 37,67 37,66 36,71 37,25
Palyginti su visu finansiniu turtu 129,11 122,69 120,07 121,42 165,88 162,99 159,69 165,82 164,27
Vietos valdžios skola 601,36 599,41 611,29 578,71 542,78 529,81 521,13 517,25 497,51
Palyginti su BVP 1,52 1,48 1,48 1,37 1,27 1,22 1,18 1,15 1,09
Palyginti su visu finansiniu turtu 40,42 38,36 38,58 41,07 34,51 31,66 30,99 35,23 24,61
Socialinių apsaugos fondų skola 3 795,12 3 799,92 3 696,22 3 686,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47
Palyginti su BVP 9,57 9,41 8,96 8,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Palyginti su visu finansiniu turtu 628,62 551,59 568,31 513,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-06