Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių skola laikotarpio pabaigoje bei skolos ir BVP, skolos ir finansinio turto santykiai. Skolą sudaro kiti indėliai, išleisti skolos vertybiniai popieriai rinkos kainomis ir gautos paskolos nominaliąja verte. Skolos ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant pastarųjų keturių ketvirčių BVP to meto kainomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų, santykiniai rodikliai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Procentai (vienetai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
Valdžios sektoriaus skola 22 471,09 21 469,40 22 056,85 16 795,51 16 823,01 17 068,51 16 983,66 17 456,67 18 955,84
Palyginti su BVP 55,64 51,91 52,18 39,13 38,53 38,54 37,52 37,94 40,47
Palyginti su visu finansiniu turtu 128,04 127,11 129,29 135,52 130,31 127,50 131,25 128,01 121,65
Centrinės valdžios skola 18 071,72 17 161,85 17 786,87 16 247,64 16 288,11 16 541,47 16 458,77 16 953,79 18 461,06
Palyginti su BVP 44,75 41,49 42,08 37,85 37,30 37,35 36,36 36,84 39,41
Palyginti su visu finansiniu turtu 121,17 120,32 122,28 168,18 163,69 159,99 164,68 160,21 150,32
Vietos valdžios skola 599,45 611,33 583,80 547,87 534,90 526,22 524,42 502,41 494,31
Palyginti su BVP 1,48 1,48 1,38 1,28 1,23 1,19 1,16 1,09 1,06
Palyginti su visu finansiniu turtu 30,81 30,91 32,49 27,92 25,89 25,43 28,25 24,76 23,46
Socialinių apsaugos fondų skola 3 799,92 3 696,22 3 686,18 0,00 0,00 0,82 0,47 0,47 0,47
Palyginti su BVP 9,41 8,94 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Palyginti su visu finansiniu turtu 551,59 568,31 513,84 0,00 0,00 0,08 0,04 0,05 0,04
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-06