Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių skola laikotarpio pabaigoje bei skolos ir BVP, skolos ir finansinio turto santykiai. Skolą sudaro kiti indėliai, išleisti skolos vertybiniai popieriai rinkos kainomis ir gautos paskolos nominaliąja verte. Skolos ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant pastarųjų keturių ketvirčių BVP to meto kainomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų, santykiniai rodikliai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Procentai (vienetai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
Valdžios sektoriaus skola 21 469,40 22 056,85 16 795,51 16 823,01 17 068,51 16 983,66 17 456,67 18 955,84 19 826,07
Palyginti su BVP 51,91 52,18 39,13 38,53 38,54 37,52 37,94 40,47 41,63
Palyginti su visu finansiniu turtu 127,10 129,29 135,51 130,31 127,49 131,24 128,01 121,64 123,89
Centrinės valdžios skola 17 161,85 17 786,87 16 247,64 16 288,11 16 541,47 16 458,77 16 953,79 18 461,06 19 325,52
Palyginti su BVP 41,49 42,08 37,85 37,30 37,35 36,36 36,84 39,41 40,58
Palyginti su visu finansiniu turtu 120,32 122,28 168,17 163,69 159,98 164,67 160,20 150,31 151,86
Vietos valdžios skola 611,33 583,80 547,87 534,90 526,22 524,42 502,41 494,31 500,55
Palyginti su BVP 1,48 1,38 1,28 1,23 1,19 1,16 1,09 1,06 1,05
Palyginti su visu finansiniu turtu 30,91 32,49 27,92 25,89 25,43 28,25 24,76 23,46 25,34
Socialinių apsaugos fondų skola 3 696,22 3 686,18 0,00 0,00 0,82 0,47 0,47 0,47 0,00
Palyginti su BVP 8,94 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Palyginti su visu finansiniu turtu 568,31 513,84 0,00 0,00 0,08 0,04 0,05 0,04 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-06