Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių skola laikotarpio pabaigoje bei skolos ir BVP, skolos ir finansinio turto santykiai. Skolą sudaro kiti indėliai, išleisti skolos vertybiniai popieriai rinkos kainomis ir gautos paskolos nominaliąja verte. Skolos ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant pastarųjų keturių ketvirčių BVP to meto kainomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų, santykiniai rodikliai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Procentai (vienetai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
Valdžios sektoriaus skola 22 056,85 16 795,51 16 823,01 17 068,51 16 983,66 17 456,67 18 955,84 19 826,07 19 945,23
Palyginti su BVP 52,18 39,13 38,53 38,54 37,52 37,94 40,47 41,59 41,26
Palyginti su visu finansiniu turtu 132,32 139,92 134,41 131,36 138,53 134,74 126,61 126,95 127,28
Centrinės valdžios skola 17 786,87 16 247,64 16 288,11 16 541,47 16 458,77 16 953,79 18 461,06 19 325,52 19 434,57
Palyginti su BVP 42,08 37,85 37,30 37,35 36,36 36,84 39,41 40,54 40,20
Palyginti su visu finansiniu turtu 125,65 175,26 170,44 166,32 174,19 168,93 156,30 156,60 158,93
Vietos valdžios skola 583,80 547,87 534,90 526,22 524,42 502,41 494,31 500,55 509,12
Palyginti su BVP 1,38 1,28 1,23 1,19 1,16 1,09 1,06 1,05 1,05
Palyginti su visu finansiniu turtu 32,49 27,92 25,89 25,43 30,46 26,51 25,14 25,34 28,37
Socialinių apsaugos fondų skola 3 686,18 0,00 0,00 0,82 0,47 0,47 0,47 0,00 1,54
Palyginti su BVP 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Palyginti su visu finansiniu turtu 513,84 0,00 0,00 0,08 0,04 0,05 0,04 0,00 0,09
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-06