Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių skola laikotarpio pabaigoje bei skolos ir BVP, skolos ir finansinio turto santykiai. Skolą sudaro kiti indėliai, išleisti skolos vertybiniai popieriai rinkos kainomis ir gautos paskolos nominaliąja verte. Skolos ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant pastarųjų keturių ketvirčių BVP to meto kainomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų, santykiniai rodikliai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Procentai (vienetai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
Valdžios sektoriaus skola 18 955,84 19 826,07 19 947,31 18 433,51 22 695,73 24 833,45 25 587,58 24 755,77 25 044,58
Palyginti su BVP 40,19 41,26 40,83 37,29 46,31 50,31 51,68 49,46 48,30
Palyginti su visu finansiniu turtu 124,32 124,84 126,85 129,27 126,77 129,60 143,11 142,17 137,24
Centrinės valdžios skola 18 461,06 19 325,52 19 434,57 17 928,36 22 162,60 24 286,50 24 959,68 24 151,10 24 500,69
Palyginti su BVP 39,14 40,21 39,78 36,27 45,23 49,20 50,42 48,25 47,25
Palyginti su visu finansiniu turtu 153,80 154,39 159,42 172,47 159,46 159,28 179,57 183,71 178,30
Vietos valdžios skola 494,31 500,55 511,20 504,39 532,37 546,18 627,11 604,61 543,75
Palyginti su BVP 1,05 1,04 1,05 1,02 1,09 1,11 1,27 1,21 1,05
Palyginti su visu finansiniu turtu 25,14 25,34 27,74 24,12 24,53 25,86 31,76 26,59 22,89
Socialinių apsaugos fondų skola 0,47 0,00 1,54 0,76 0,76 0,77 0,79 0,06 0,14
Palyginti su BVP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Palyginti su visu finansiniu turtu 0,04 0,00 0,09 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,01
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-06