Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių skola laikotarpio pabaigoje bei skolos ir BVP, skolos ir finansinio turto santykiai. Skolą sudaro kiti indėliai, išleisti skolos vertybiniai popieriai rinkos kainomis ir gautos paskolos nominaliąja verte. Skolos ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant pastarųjų keturių ketvirčių BVP to meto kainomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų, santykiniai rodikliai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Procentai (vienetai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
Valdžios sektoriaus skola 17 068,51 16 983,66 17 456,67 18 955,84 19 826,07 19 945,43 18 431,69 22 693,94 24 831,42
Palyginti su BVP 38,39 37,33 37,71 40,24 41,28 40,87 37,46 46,63 50,89
Palyginti su visu finansiniu turtu 131,56 138,75 134,95 126,79 127,12 127,19 130,48 128,01 130,67
Centrinės valdžios skola 16 541,47 16 458,77 16 953,79 18 461,06 19 325,52 19 434,57 17 928,36 22 162,60 24 286,22
Palyginti su BVP 37,20 36,18 36,62 39,19 40,24 39,83 36,44 45,54 49,77
Palyginti su visu finansiniu turtu 166,65 174,56 169,27 156,58 156,88 159,41 174,02 161,14 160,95
Vietos valdžios skola 526,22 524,42 502,41 494,31 500,55 509,32 502,57 530,58 544,43
Palyginti su BVP 1,18 1,15 1,09 1,05 1,04 1,04 1,02 1,09 1,12
Palyginti su visu finansiniu turtu 25,43 30,46 26,51 25,14 25,34 27,64 24,03 24,45 25,78
Socialinių apsaugos fondų skola 0,82 0,47 0,47 0,47 0,00 1,54 0,76 0,76 0,77
Palyginti su BVP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Palyginti su visu finansiniu turtu 0,08 0,04 0,05 0,04 0,00 0,09 0,04 0,04 0,04
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-06