Lietuvos bankas

Valdžios sektoriaus ir jo subsektorių skola laikotarpio pabaigoje bei skolos ir BVP, skolos ir finansinio turto santykiai. Skolą sudaro kiti indėliai, išleisti skolos vertybiniai popieriai rinkos kainomis ir gautos paskolos nominaliąja verte. Skolos ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant pastarųjų keturių ketvirčių BVP to meto kainomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų, santykiniai rodikliai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Procentai (vienetai)

sorting sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv.
Valdžios sektoriaus skola 26 253,69 23 303,75 22 665,80 21 730,41 23 280,72 23 642,34 24 263,54 23 619,93 25 566,42
Palyginti su BVP 46,48 39,45 36,74 33,45 34,54 34,32 34,54 33,28 35,49
Palyginti su visu finansiniu turtu 132,46 123,17 110,75 104,34 115,18 111,44 105,09 101,83 113,52
Centrinės valdžios skola 25 683,46 22 749,89 22 122,94 21 188,55 22 718,21 23 090,59 23 710,32 23 055,55 24 956,33
Palyginti su BVP 45,48 38,52 35,86 32,61 33,71 33,52 33,75 32,48 34,64
Palyginti su visu finansiniu turtu 172,77 167,86 149,58 142,59 160,38 158,84 147,32 143,32 163,10
Vietos valdžios skola 570,09 553,72 542,67 541,67 562,27 551,51 552,93 564,09 609,75
Palyginti su BVP 1,01 0,94 0,88 0,83 0,83 0,80 0,79 0,79 0,85
Palyginti su visu finansiniu turtu 27,10 21,53 20,57 20,88 25,01 21,53 20,50 20,71 25,64
Socialinių apsaugos fondų skola 0,14 0,14 0,19 0,19 0,24 0,24 0,29 0,29 0,34
Palyginti su BVP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Palyginti su visu finansiniu turtu 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-06