Lietuvos bankas

Tarptautinių investicijų balanso pagrindiniai rodikliai bei atitinkamo rodiklio ir BVP santykis. Tarptautinių investicijų balansas parodo šalies užsienio turtą ir įsipareigojimus užsieniui laikotarpio pabaigoje. Rodiklio ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant pastarųjų keturių ketvirčių BVP to meto kainomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų, santykiai su BVP – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting Tarptautinių investicijų balansas
sorting iš viso sorting užsienio turtas sorting įsipareigojimai užsieniui
sorting iš viso sorting tiesioginės investicijos sorting portfelinės investicijos sorting kitos investicijos sorting oficialiosios tarptautinės atsargos sorting iš viso sorting tiesioginės investicijos sorting portfelinės investicijos sorting kitos investicijos
2021 - IV ketv. −4 169,66 66 659,06 14 229,17 19 178,25 28 324,28 4 927,36 70 828,72 31 200,94 14 548,37 25 079,41
2022 - I ketv. −6 095,66 63 713,55 15 149,90 18 810,92 24 436,01 5 316,72 69 809,21 33 453,94 11 703,02 24 652,25
2022 - II ketv. −4 682,80 64 484,31 13 555,56 20 417,15 25 339,77 5 171,83 69 167,11 31 513,58 11 286,48 26 367,05
2022 - III ketv. −4 726,68 66 296,01 13 508,33 19 376,68 28 096,89 5 314,11 71 022,69 32 082,60 10 512,32 28 427,77
2022 - IV ketv. −4 688,47 68 121,74 13 227,40 19 735,02 30 124,88 5 034,44 72 810,21 32 539,26 11 785,85 28 485,10
2023 - I ketv. −3 365,65 71 922,25 16 067,10 21 378,43 28 800,61 5 676,11 75 287,90 34 999,13 11 797,28 28 491,49
2023 - II ketv. −2 008,98 76 014,11 16 300,66 23 009,77 31 295,63 5 408,05 78 023,09 35 424,54 12 871,11 29 727,44
2023 - III ketv. −89,44 78 048,32 16 964,21 23 304,98 32 225,01 5 554,12 78 137,76 36 168,39 12 455,28 29 514,09
2023 - IV ketv. 913,79 81 651,04 17 149,09 23 467,60 35 431,88 5 602,47 80 737,25 37 001,41 13 301,28 30 434,56
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21