Lietuvos bankas

2021 m. lapkričio 10 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1503 dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų (toliau – Reglamentas), kuriuo nustatomas bendras sutelktinio finansavimo teisinis reguliavimas visose valstybėse narėse (valstybės narės – Europos Sąjungos (ES) valstybės narės, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybės). 2023 m. lapkričio 10 d. baigėsi pereinamasis laikotarpis, kurio metu sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjai (SFPT) turi teisę pagal taikytiną nacionalinę teisę toliau teikti sutelktinio finansavimo paslaugas. 

Pagal Reglamentą SFPT yra licencijuojami subjektai, jų pagrindinė veiklos paskirtis – tarpininkauti tarp projektų savininkų ir investuotojų. Nuo 2023 m. lapkričio 10 d. Lietuvoje vykdyti veiklą gali tik veiklos leidimą (toliau – licencija) pagal Reglamento 12 str. turintys SFPT. Sutelktinis finansavimas skirtas tik verslo reikmėms tenkinti, tad į jo taikymo sritį nepatenka vartojimo paskolos, labdara ar kitoks finansiniu atlygiu nepagrįstas finansavimas. Sutelktinis finansavimas skirtas startuoliams, vidutiniams ir mažiems verslo subjektams, todėl pagal Reglamentą yra ribojama vienam projektui per 12 mėn. pritraukiamo finansavimo vertė, t. y. pagal Reglamentą šis dydis negali viršyti 5 mln. Eur. 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-02-26