Lietuvos bankas

Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių turto duomenys pagal finansines priemones, rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
TURTAS 2 701,1 2 748,8 2 754,9 2 658,9 2 584,2 2 574,0 2 584,9 2 559,2 2 717,3
Paskolos 2 465,5 2 442,5 2 510,4 2 336,0 2 310,8 2 313,4 2 282,2 2 269,0 2 393,2
iš jų paskolos ne finansų bendrovėms 1 928,3 1 846,6 1 823,7 1 840,1 1 701,6 1 629,5 1 609,1 1 685,8 1 763,6
iš jų paskolos namų ūkiams 520,6 580,4 671,6 480,4 595,7 654,5 662,1 572,5 618,9
Lietuvos rezidentams 2 465,2 2 439,5 2 507,5 2 335,7 2 310,5 2 313,1 2 282,0 2 268,7 2 392,8
iš jų Lietuvos ne finansų bendrovėms 1 928,1 1 844,3 1 821,6 1 839,8 1 701,4 1 629,3 1 609,0 1 685,5 1 763,3
iš jų Lietuvos namų ūkiams 520,5 579,7 670,8 480,3 595,6 654,4 662,0 572,4 618,8
ne Lietuvos rezidentams 0,3 3,0 2,9 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Skolos vertybiniai popieriai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuosavybės priemonės 1,9 2,0 1,8 1,8 2,0 2,1 1,9 0,0 0,0
Likęs turtas (įskaitant indėlius ir grynuosius pinigus, investicinių fondų akcijas / vienetus, išvestines finansines priemones, nefinansinį turtą) 233,7 304,3 242,8 321,0 271,4 258,5 300,7 290,3 324,1
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29