Lietuvos bankas

Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių turto duomenys pagal finansines priemones, rezidentiškumą ir sektorių.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
TURTAS 2 384,6 2 488,5 2 523,8 2 701,1 2 748,8 2 754,9 2 658,9 2 584,2 2 574,0
Paskolos 2 214,2 2 287,6 2 054,9 2 465,5 2 442,5 2 510,4 2 336,0 2 310,8 2 313,4
iš jų paskolos ne finansų bendrovėms 1 764,3 1 805,1 1 562,3 1 928,3 1 846,6 1 823,7 1 840,1 1 701,6 1 629,5
iš jų paskolos namų ūkiams 441,1 472,3 482,9 520,6 580,4 671,6 480,4 595,7 654,5
Lietuvos rezidentams 2 213,8 2 287,2 2 054,5 2 465,2 2 439,5 2 507,5 2 335,7 2 310,5 2 313,1
iš jų Lietuvos ne finansų bendrovėms 1 763,9 1 804,7 1 562,0 1 928,1 1 844,3 1 821,6 1 839,8 1 701,4 1 629,3
iš jų Lietuvos namų ūkiams 441,0 472,2 482,8 520,5 579,7 670,8 480,3 595,6 654,4
ne Lietuvos rezidentams 0,5 0,4 0,4 0,3 3,0 2,9 0,4 0,3 0,3
Skolos vertybiniai popieriai 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nuosavybės priemonės 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 1,8 1,8 2,0 2,1
Likęs turtas (įskaitant indėlius ir grynuosius pinigus, investicinių fondų akcijas / vienetus, išvestines finansines priemones, nefinansinį turtą) 168,7 199,2 467,1 233,7 304,3 242,8 321,0 271,4 258,5
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29