Lietuvos bankas

5.1. Savo sukurto (naujo) rodiklio redagavimas

Savo sukurto (naujo) rodiklio redagavimo lango (žr. 14 pav.) lentelėje pateikiami rodikliai, kurie yra įtraukti į skaičiavimą, ir rodiklio skaičiavimo formulė. Redaguodami savo rodiklį galite:

  • keisti rodiklio pavadinimą;
  • keisti duomenų periodiškumą. Mėnesinius duomenis galima transformuoti į ketvirtinius arba metinius, ketvirtinius – į metinius. Pakeitus periodiškumą, rodiklio reikšmės apskaičiuojamos automatiškai, atsižvelgiant į rodiklio rinkimo požymį (likučiai laikotarpio pabaigoje, sumos per laikotarpį, procentų vidurkiai);
  • keisti ženklų skaičių po kablelio;
  • keisti matavimo vienetus;
  • keisti rodiklio skaičiavimo formulę. Norėdami naudoti standartinę rodiklio skaičiavimo formulę, laukelyje „Naujo (išvestinio) rodiklio skaičiavimas“ pasirinkite „Suma“ arba „Vidurkis“. Norėdami naudoti kitą formulę, minėtame laukelyje pasirinkite „Įvesti formulę“ ir laukelyje „Rodiklio skaičiavimo formulė“ įveskite savo formulę naudodami rodiklių sutrumpinimus ir standartines aritmetines funkcijas, pvz., (A+B)/2;
  • išmesti naujus rodiklius iš naujo rodiklio skaičiavimo arba juos įtraukti.

Atlikę pakeitimus spauskite mygtuką „Išsaugoti ir uždaryti“.

14 pav.

5.1. Savo sukurto (naujo) rodiklio redagavimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-13