Lietuvos bankas

5. Rodiklio redagavimas

Norėdami redaguoti rodiklį, duomenų rinkinio lentelėje prie pasirinkto rodiklio paspauskite ikoną „Funkcijos“ ir pasirinkite „Rodiklio redagavimo“ ikoną. Atsidarys rodiklio redagavimo langas.

Galimi du skirtingi rodiklio redagavimo langai:

  • savo sukurto (naujo) rodiklio redagavimas (žr. 14 pav.);
  • rodiklio, pasirinkto iš statistinių lentelių, redagavimas (žr. 15 pav.).
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-09