Lietuvos bankas

5.2. Rodiklio, pasirinkto iš statistinių lentelių, redagavimas

Šiame redagavimo lange (žr. 15 pav.) jokie skaičiavimai neatliekami. Čia galite:

  • keisti rodiklio pavadinimą;
  • keisti duomenų periodiškumą. Mėnesinius duomenis galima transformuoti į ketvirtinius arba metinius, ketvirtinius – į metinius. Pakeitus periodiškumą, rodiklio reikšmės apskaičiuojamos automatiškai, atsižvelgiant į rodiklio rinkimo požymį (likučiai laikotarpio pabaigoje, sumos per laikotarpį, procentų vidurkiai);
  • keisti ženklų skaičių po kablelio;
  • keisti matavimo vienetus.

Atlikę pakeitimus spauskite mygtuką „Išsaugoti ir uždaryti“.

15 pav.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-09