Lietuvos bankas
Lapkričio 13 09:00 - 10:00

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina ir kiti šios tarnybos atstovai virtualiame renginyje finansų rinkos dalyviams pristatys tarnybos struktūrinius pokyčius, veiklos prioritetus ir akcentus, atsakys į klausimus.

Registruotis nereikia.

Pranešimas žiniasklaidai: Lietuvos banko Priežiūros tarnybos pokyčiai: stiprės kova su pinigų plovimu, dėmesys skaitmenizacijai ir vartotojams 

Netrukus papildysime vaizdo įrašu.

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos pokyčiai

Atsakymai į pristatymo metu užduotus klausimus

[[#ex]]

Kokiu pagrindu ir kokiais kriterijais remiantis rinkos dalyviai skirstomi į didesnės ir mažesnės sisteminės svarbos? Kodėl pasirinktas toks skirstymas? 

Prie didesnės sisteminės svarbos įstaigų priskirtos kredito įstaigos (bankai ir kredito unijos) bei draudimo įmonės. Atsižvelgiant į nacionalinių plėtros įstaigų veiklos specifiką (akcininkas – valstybė), jos taip pat priskirtos prie didesnės sisteminės svarbos įstaigų kategorijos.

Prie mažesnės sisteminės svarbos įstaigų priskirti visi kiti rinkos dalyviai: draudimo brokeriai, mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, valdymo įmonės, investicinės bendrovės, vartojimo kredito davėjai, tarpusavio skolinimo platformų operatoriai ir kt. 

Skirstymo kriterijai – atitinkamų įstaigų reikšmė valdomo finansinio turto struktūroje ir riziką ribojančių reikalavimų sudėtingumas.

[[#ex]]

[[#ex]]

Aktualu sužinoti atsakingus už su draudimo veikla susijusią teisėkūra asmenis Teisės ir licencijavimo departamente ir už draudimo brokerių įmonių klausimus specialistus Kredito ir draudimo paslaugų priežiūros skyriuje.

Aktualius Finansų rinkos priežiūros tarnybos kontaktus rasite čia

[[#ex]]

[[#ex]]

Kaip konkrečiai pagerės vartotojų teisių gynimas finansų srityje dėl šių struktūrinių pokyčių? Ar daugiau resursų, ar nauji procesai? Kas konkrečiai dabar bus kitaip?

Struktūrinė pertvarka ir išteklių perskirstymas leis: daugiau dėmesio skirti finansinių paslaugų vartotojų grįžtamajam ryšiui apie finansines paslaugas ir mūsų darbą gauti. Tam paskyrėme atskirą koordinatorių, kuris diegs momentinio grįžtamojo ryšio surinkimo priemones ir vertins vartotojų pasitenkinimą finansinėmis paslaugomis. Įgyvendindami šią priemonę, planuojame taikyti finansinių paslaugų vartotojų pasitenkinimo indeksą, kurio pagalba vertinsime gyventojų lūkesčius finansinėms paslaugoms ir imsimės atitinkamų iniciatyvų.

Šiuo metu didžioji dalis gyventojų skundų ir paklausimų gaunama dėl mokėjimo paslaugų. Daugėja ir paklausimų dėl sąskaitų uždarymo ir paslaugų ribojimo. Skyrių, atsakingų už mokėjimo rinkos priežiūrą, sujungimas leis mums pasiekti sinergijos efektą – tampa aišku, kas atsakingas už mokėjimo rinkoje veikiančių subjektų visapusišką priežiūrą, o tai leis operatyviai ir tikslingiau reaguoti į iššūkius. Trumpai – nelieka atsakomybės išbarstymo. 

Už investicinę rinką atsakingų funkcijų konsolidavimas leis efektyviau siekti, kad mūsų gyventojai būtų apsaugoti nuo nenaudingų investicinių produktų, sukčių ir skatinti juos investuoti lėšas ir uždirbti iš investicijų. Lietuvai, palyginti net su regiono valstybėmis, būdinga tai, kad mūsų visuomenė mažai investuoja. Planuojame keisti šią tendenciją. 

Gyventojų ginčų nagrinėjimo srityje struktūrinių pokyčių nėra – ir procesas, ir ištekliai yra tie patys. Tačiau skirsime daugiau dėmesio (tą esame nusimatę kitų metų plane) taikos instituto taikymui – sieksime, kad problemas pirmiausia spręstų finansų rinkos dalyvis ir vartotojas.
Vartotojų teisių gynimas, kaip anksčiau, taip ir dabar yra prioritetinė Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento veiklos kryptis. Esminis struktūrinis pokytis – mokėjimo, investicinių ir draudimo tarpininkavimo paslaugų priežiūros prasme departamentas bus atsakingas ne tik už paslaugų teikimo priežiūrą, bet ir už veiklos riziką ribojančią (prudencinę) priežiūrą, taip kompetencija, susijusi su minėtų finansinių paslaugų priežiūra bus sukoncentruota viename padalinyje (skyriuje), o tai sudarys prielaidas efektyvesniam priežiūros išteklių paskirstymui.

[[#ex]]

[[#ex]]

Kodėl draudimo įmonių ir draudimo brokerių įmonių priežiūra išsklaidyta atskiruose departamentuose?

Minėta priežiūra išsklaidyta atsižvelgiant į priežiūros modelio logiką – vienas departamentas prižiūri didesnės sisteminės svarbos , kitas – mažesnės sisteminės svarbos įstaigas. Pastebėjome, kad mažesnės sisteminės svarbos įstaigų priežiūra yra labiau orientuota į finansinių paslaugų vartotojų interesų apsaugą, todėl yra tikslinga, kad tokių įstaigų riziką ribojančią ir finansinių paslaugų teikimo priežiūrą atliktų tas pats departamentas ar skyrius.

[[#ex]]

[[#ex]]

Kaip keisis mokėjimų rinkos dalyvių priežiūros stiprinimas?

Sparti mokėjimų rinkos plėtra lemia ne tik verslo, bet ir priežiūros iššūkius. Mūsų tikslas - ne tik inovatyvi, bet ir tvariai besivystanti bei patikima mokėjimų rinka Lietuvoje. Tad daug dėmesio skirsime mokėjimų rinkos dalyvių veiklos ir įstatymų reikalavimų atitikčiai, komunikacijai su rinkos dalyviais, rinkos dalyvių edukacijai.

[[#ex]]

[[#ex]]

Kada planuojama parengti atmintinę ar kalendorių, kokias ataskaitas ir kada reikia teikti, kad viskas būtų vienoje vietoje?

Finansų rinkos priežiūros tarnyba patrauklesnę, patogesnę ir funkcionalesnę priemonę, skirtą finansų rinkos dalyvių ataskaitoms teikti yra numačiusi įgyvendinti iki 2021 m. pabaigos. Vis dėlto tikimės, kad šią priemonę galėsime pristatyti finansų rinkos dalyviams jau 2021 m. pirmąjį ketvirtį. Minėtas sprendimas turės ataskaitų kalendoriaus prenumeratos galimybę, o visa aktuali informacija, susijusi su teikiama ataskaita, bus koncentruota vienoje vietoje, pavyzdžiui, ataskaitos pateikimo kanalas, dažnis, nuoroda į teisinį reglamentavimą ir pan. Informaciją, susijusią su ataskaitų teikimu, bus galima filtruoti įvairiais pjūviais, pavyzdžiui, pagal finansų rinkos dalyvį, ataskaitos rūšį, pateikimo terminus ar  ataskaitų formų santrumpas. Tikimės, kad būsimas sprendimas bus patogus naudoti ir atitiks finansų rinkos dalyvių poreikius. 

[[#ex]]

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos pokyčiai

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-28