Lietuvos bankas
Spalio 29 10:00 - 11:30
Vilnius

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba (FRPT) 2021 m. spalio 29 d. 10.00 val. organizuoja konsultacinį renginį tema „TFAS taikymo priežiūra. Nefinansinės informacijos atskleidimo apžvalga“.

Renginio metu FRPT pristatys TFAS taikymo priežiūros procesą Lietuvoje ir dažniausiai pasitaikančias klaidas. Taip pat bus aptarti pagrindiniai nefinansinės informacijos atskleidimo
2020 m. metinėse ataskaitose aspektai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymu bei Europos Komisijos išleistomis Nefinansinių ataskaitų teikimo gairėmis (nefinansinės informacijos teikimo metodika) (2017/C 215/01). Papildomai bus pristatyta, kaip bendrovės atsižvelgė į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) paskelbtas 2020 m. ataskaitų prioritetines tikrintinas sritis, susijusias su nefinansinės informacijos ir alternatyvių veiklos rodiklių (AVR), susijusių su COVID-19 pandemija, atskleidimu.

Renginyje kviečiame dalyvauti bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atstovus.

Renginys vyks nuotoliniu būdu, renginio kalba – lietuvių. Registracija į renginį vyksta iki 2021 m. spalio 26 d.

Pristatymas „TFAS taikymo priežiūra. Nefinansinės informacijos atskleidimo apžvalga“ (705.4 KB download icon)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-04