Lietuvos bankas
Spalio 01 10:00 - 17:35
Vilnius

2020 m. spalio 1 d. Lietuvos bankas kartu su ACAMS Baltics Chapter, FinTechHub ir Lietuvos bankų asociacijomis organizuoja virtualią tarptautinę konferenciją „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“. Joje aptarsime naujausias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tendencijas, priemones ir aktualijas – ką reikėtų tobulinti ir kuriose srityse, kaip stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. 

KĄ galėtume daryti geriau, KURIOSE srityse galėtume patobulėti, KAIP turėtume suvienyti viešojo ir privačiojo sektorių jėgas, kad vienu žingsniu APLENKTUME nusikaltėlius? Priežiūros institucijos, įstatymų leidėjai, finansų žvalgybos funkcijas atliekančios institucijos kartu su finansų rinkos dalyviais bei FinTech sektoriaus atstovais kalbės apie priemones, kurių jie imasi kovodami su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, apie iššūkius, su kuriais jie susiduria šiandien, taip pat apie galimybes, kurias jie mato ateityje, siekdami kurti veiksmingesnę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą. 

Renginys bus suskirstytas į atskiras dalis (sesijas), skirtas mokymams ir diskusijoms. Mokymo sesijose daugiausia dėmesio bus skiriama kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu iššūkiams, o diskusijų metu bus tiriamos veiksmingesnės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos galimybės. Kiekviena mokymų sesija bus suskirstyta į atskiras temas, kuriomis kalbės kviestiniai svečiai (vyks iki 30 min. trukmės pristatymai). Po šių kalbų (prezentacijų) vyks atvira klausimų ir atsakymų sesija. Diskusijų sesijos metu atskiromis temomis kalbės kviestiniai svečiai (iki 15 min. įvadinė kalba), vyks diskusijos, kurių metų auditorija galės užduoti klausimus. 

Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko įžanginis žodis (anglų kalba)

Lietuvos banko pranešimas žiniasklaidai Vitaminai pinigų plovimo prevencijai stiprinti – viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė 
Finansų ministerijos pranešimas žiniasklaidai Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro įsteigimas – netrukus

Pranešimai

[[#ex]]

Įžanginės kalbos (EN)

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas

DSC04440 mažinta.jpg

Lietuvos Respublikos finansų ministras Vilius Šapoka

[[#ex]]

[[#ex]]

Pirmoji tema: Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės svarba kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (EN)

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Lietuvos pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras – kur esame ir ko siekiame? 
Jekaterina Govina, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė  

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Lietuvos bankų asociacijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos gairės – glaudaus privačiojo ir viešojo sektorių bendradarbiavimo rezultatas 

Vytautas Danta, Lietuvos bankų asociacijos Atitikties komiteto pirmininkas

[[#ex]]

[[#ex]]

Antroji tema: Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemos tobulinimo galimybės ir būdai (EN)

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Juridinių asmenų registras – kur galima tobulėti?

Liudas Kanapienis, „Ondato“ generalinis direktorius

 

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Kaip įgyvendinti viešųjų registrų tarpusavio sąsajų reikalavimus skirtingai suprantant patikimumo sąvoką? Latvijos galutinių naudos gavėjų registro patirtis

Laima Letiņa, Latvijos finansų asociacijos patarėja

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Privačiojo sektoriaus tarpusavio bendradarbiavimo galimybės: bendra Nyderlandų apsikeitimo duomenimis bazė

Maarten Rijssenbeek, „Deloitte Netherlands“ partneris

[[#ex]]

[[#ex]]

Trečioji tema. Dilema: rizikos vengimas (LT)

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Rizikos vengimo dilema: nulinė tolerancija PP/TF rizikai

Eglė Kontautaitė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė

 

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

„Nutraukiame su Jumis dalykinius santykius“ – ką tai reiškia Jūsų verslui?

Agnė Selemonaitė, „Fintech Hub LT“ asociacija

[[#ex]]

[[#ex]]

Teisėkūros naujienos (EN / LT)

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Europos Komisijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiksmų planas: nuo bendro ES taisyklių sąvado iki bendros priežiūros institucijos (EN)

Steve Ryan, Europos Komisijos Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinio direktorato Finansinių nusikaltimų skyriaus vadovo pavaduotojas 

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Priežiūros technologijų (SupTech) iniciatyvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje: duomenų pateikimas Lietuvos bankui (LT)

Ramūnas Baravykas, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorės patarėjas

[[#ex]]

Mokymai

[[#ex]]

Teroristų finansavimo prevencija: kontrolės priemonių stiprinimas (EN)

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Teroristų finansavimo modeliai

Tom Keatinge, Karališkojo Jungtinių tarnybų gynybos ir saugumo studijų instituto (RUSI) Finansinių nusikaltimų ir saugumo studijų centro direktorius

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Vidaus kontrolės priemonių stiprinimas siekiant užkardyti teroristų finansavimą

Federica Taccogna, „FTI Consulting“ finansinių paslaugų vyriausioji vykdančioji direktorė

[[#ex]]

[[#ex]]

Iššūkiai kuriant veiksmingą tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo programą (EN)

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų taikymo tikslai

Dalius Čekuolis, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Tarptautinių sankcijų patikros iššūkiai

Simona Balčiūnaitė, Lietuvos bankų asociacijos Atitikties komiteto narė

[[#ex]]

[[#ex]]

Kova su finansiniu nusikalstamumu: iššūkiai ir jų sprendimo būdai. Finansiniai nusikaltimai: konkrečių atvejų nagrinėjimas (EN)

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Atvejo analizė

Andrius Merkelis, „Fintech Hub LT“ asociacija

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Atvejo analizė

Paulis Iljenkovs, Latvijos finansinės žvalgybos padalinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus vadovo pavaduotojas

Atvejo analizė

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Marc Vinckevleugel, vyresnysis finansinės žvalgybos skyriaus vadovas, teisėsaugos informavimo ir tyrimų komanda

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Simona Survilaitė, finansinės žvalgybos skyriaus vadovė, tinklo stebėjimo ir tyrimų komanda,„Western Union“

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Veiksminga sukčiavimo prevencija

Netanel Kabala, „Simplex“ vyriausiasis analitikas ir vienas iš įkūrėjų

[[#ex]]

[[#ex]]

Kova su finansiniu nusikalstamumu: iššūkiai ir jų sprendimo būdai. Priežiūros institucijų požiūris (EN)

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Mokėjimo operacijų stebėsena: už nustatytų teisės aktų reikalavimų ribų

Alexandre Pinot, vienas iš www.AMLYZE.com įkūrėjų

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai panaikinus banko licenciją

Kristaps Markovskis, Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisijos Atitikties kontrolės departamento direktoriaus pavaduotojas

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Atitikties funkcija: nesėkmės kaina

Matis Maeker, Estijos finansų priežiūros ir pertvarkymo tarnybos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos departamento vadovas, MONEYVAL biuro narys

[[#ex]]

PROGRAMA

10:00–10:15
1 kanalas
Anglų kalba

Renginio pradžia ir įvadinė kalba

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas
Lietuvos Respublikos finansų ministras Vilius Šapoka

Pirmoji tema

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės svarba kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

Pranešimas: Lietuvos pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras – kur esame ir ko siekiame? (Jekaterina Govina, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė)  

Pranešimas: Lietuvos bankų asociacijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos gairės – glaudaus privačiojo ir viešojo sektorių bendradarbiavimo rezultatas (Vytautas Danta, Lietuvos bankų asociacijos Atitikties komiteto pirmininkas)

Pirmosios temos diskusija 10:45–11:15
1 kanalas Anglų kalba

Vedėja: Jekaterina Govina, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė 

Dalyviai:

 • Mindaugas Petrauskas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pavaduotojas
 • Ilze Znotina, Latvijos finansinės žvalgybos padalinio vadovė
 • Vytautas Danta, Lietuvos bankų asociacijos Atitikties komiteto pirmininkas
 • Loreta Liutkutė Habchi, „Western Union“ Viešųjų ryšių Europoje vadovė
 • Titas Budrys, „Fintech Hub LT“ asociacijos valdybos pirmininkas

Pirmoji mokymų sesija
11:20–12:40
1 kanalas
Anglų kalba

Teroristų finansavimo prevencija: kontrolės priemonių stiprinimas

1. Teroristų finansavimo modeliai (Tom Keatinge, Karališkojo Jungtinių tarnybų gynybos ir saugumo studijų instituto (RUSI) Finansinių nusikaltimų ir saugumo studijų centro direktorius)

 2. Vidaus kontrolės priemonių stiprinimas siekiant užkardyti teroristų finansavimą ( Federica Taccogna, „FTI Consulting“ finansinių paslaugų vyriausioji vykdančioji direktorė)

Antroji mokymų sesija
11:20–12:40
2 kanalas
Anglų kalba

Iššūkiai kuriant veiksmingą tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimo programą

1. Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų taikymo tikslai (Dalius Čekuolis, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras)

2. Tarptautinių sankcijų patikros iššūkiai (Simona Balčiūnaitė, Lietuvos bankų asociacijos Atitikties komiteto narė)

12:40-13:30

Pietų pertrauka

Trečioji mokymų sesija (3.1)
13:30–16:00
1 kanalas
Anglų kalba

Kova su finansiniu nusikalstamumu: iššūkiai ir jų sprendimo būdai

1. Finansiniai nusikaltimai: konkrečių atvejų nagrinėjimas
1.1. Atvejo analizė (Andrius Merkelis, „Fintech Hub LT“ asociacija)
1.2. Atvejo analizė (Paulis Iljenkovs, Latvijos finansinės žvalgybos padalinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus vadovo pavaduotojas)
1.3. Atvejo analizė (Marc Vinckevleugel, vyresnysis finansinės žvalgybos skyriaus vadovas, teisėsaugos informavimo ir tyrimų komanda, ir Simona Survilaitė, finansinės žvalgybos skyriaus vadovė, tinklo stebėjimo ir tyrimų komanda,„Western Union“)

2. Veiksminga sukčiavimo prevencija (Netanel Kabala, „Simplex“ vyriausiasis analitikas ir vienas iš įkūrėjų)

Trečioji mokymų sesija (3.2.)
13:30–16:00
2 kanalas
Anglų ir lietuvių kalbomis

Kova su finansiniu nusikalstamumu: iššūkiai ir jų sprendimo būdai

1. Mokėjimo operacijų stebėsena: už nustatytų teisės aktų reikalavimų ribų (Alexandre Pinot, vienas iš www.AMLYZE.com įkūrėjų, anglų kalba)

2. Priežiūros institucijų požiūris:

2.1. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai panaikinus banko licenciją (Kristaps Markovskis, Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisijos Atitikties kontrolės departamento direktoriaus pavaduotojas, anglų kalba)

2.2. Atitikties funkcija: nesėkmės kaina (Matis Maeker, Estijos finansų priežiūros ir pertvarkymo tarnybos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos departamento vadovas, MONEYVAL biuro narys, anglų kalba)

2.3. Pranešimo apie įtartiną mokėjimo operaciją kokybė – svarbus indėlis efektyvios finansinių nusikaltimų prevencijos link (Dainius Baršauskas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos Analizės skyriaus vyriausiasis tyrėjas, lietuvių kalba)

Antroji tema
16:05–17:05
1 kanalas
Anglų kalba

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemos tobulinimo galimybės ir būdai

Pranešimas: Juridinių asmenų registras – kur galima tobulėti? (Liudas Kanapienis, „Ondato“ generalinis direktorius)

Pranešimas: Kaip įgyvendinti viešųjų registrų tarpusavio sąsajų reikalavimus skirtingai suprantant patikimumo sąvoką? Latvijos galutinių naudos gavėjų registro patirtis (Laima Letiņa, Latvijos finansų asociacijos patarėja)

Pranešimas: Privačiojo sektoriaus tarpusavio bendradarbiavimo galimybės (Maarten Rijssenbeek, „Deloitte Netherlands“ partneris)

Antrosios temos diskusija
17:05–17:35
1 kanalas
Anglų kalba

Vedėjas: Janis Kaulins, „Ernst & Young“ asocijuotas partneris  

Dalyviai:

 • Liudas Kanapienis, „Ondato“ generalinis direktorius
 • Laima Letiņa, Latvijos finansų asociacijos patarėja
 • Sergejus Muravjovas, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas
 • Maarten Rijssenbeek, „Deloitte Netherlands“ partneris

Trečioji tema
16:05–16:35
2 kanalas
Lietuvių kalba

Dilema: rizikos vengimas

Pranešimas: Rizikos vengimo dilema: nulinė tolerancija PP/TF rizikai (Eglė Kontautaitė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė)

Pranešimas: „Nutraukiame su Jumis dalykinius santykius“ – ką tai reiškia Jūsų verslui? (Agnė Selemonaitė, „Fintech Hub LT“ asociacija)

Trečiosios temos diskusija
16:35–17:05
2 kanalas
Lietuvių kalba

Vedėja: Eglė Kontautaitė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vadovė

Dalyviai:

 • Rūta Merkevičiūtė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų priežiūros skyriaus vadovė
 • Gintarė Bačiulienė, „Investuok Lietuvoje“ Technologijų sektoriaus ekspertė
 • Vytautas Danta, Lietuvos bankų asociacijos Atitikties komiteto pirmininkas  
 • Dmitrij Uškov, Elektroninių pinigų asociacija, Lietuvos skyrius  
 • Agnė Selemonaitė, „Fintech Hub LT“ asociacija

Teisėkūros naujienos
16:05–17:15
3 kanalas
Anglų ir lietuvių kalbomis

Europos Komisijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiksmų planas: nuo bendro ES taisyklių sąvado iki bendros priežiūros institucijos (Steve Ryan, Europos Komisijos Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinio direktorato Finansinių nusikaltimų skyriaus vadovo pavaduotojas, anglų kalba) 

Priežiūros technologijų (SupTech) iniciatyvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje: duomenų pateikimas Lietuvos bankui (Ramūnas Baravykas, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorės patarėjas, lietuvių kalba) 

Finansų rinkos dalyviams skirti nurodymai​: į ką atkreipti dėmesį? (Auksė Trapnauskaitė, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Pinigų plovimo prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė, lietuvių kalba)

Organizavimo partneriai
Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“ Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Konferencija: „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“

Partneriai
Lietuvos Respublikos finansų ministerija Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Latvijos finansinės žvalgybos padalinys Karališkojo Jungtinių tarnybų gynybos ir saugumo studijų institutas (RUSI)
„FTI Consulting“ Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Financial and Capital Market Commission of Latvia Estijos finansų priežiūros ir pertvarkymo tarnyba
Latvijos finansų asociacijos Deloitte Ernst & Young  „Transparency International“ Lietuvos skyrius
Europos Komisija „Investuok Lietuvoje“ Elektroninių pinigų asociacija, Lietuvos skyrius ROCKIT Vilnius
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-26