Lietuvos bankas
Spalio 01 09:00 - 17:00
Vilnius

2020 m. spalio 1 d. Lietuvos bankas kartu su ACAMS Baltic Chapter, ROCKIT Vilnius, FinTechHub ir Lietuvos bankų asociacija organizuoja tarptautinę konferenciją „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“. Joje aptarsime naujausias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tendencijas, priemones ir aktualijas – ką reikėtų tobulinti ir kuriose srityse, kaip stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Konferenciją galėsite stebėti tiesiogiai internetu. 

KĄ galėtume daryti geriau, KURIOSE srityse galėtume patobulėti, KAIP turėtume suvienyti viešojo ir privačiojo sektorių jėgas, kad vienu žingsniu APLENKTUME nusikaltėlius? Priežiūros institucijos, įstatymų leidėjai, finansų žvalgybos funkcijas atliekančios institucijos kartu su finansų rinkos dalyviais bei FinTech sektoriaus atstovais kalbės apie priemones, kurių jie imasi kovodami su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, apie iššūkius, su kuriais jie susiduria šiandien, taip pat apie galimybes, kurias jie mato ateityje, siekdami kurti veiksmingesnę pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą.

Renginys bus suskirstytas į atskiras dalis (sesijas), skirtas mokymams ir diskusijoms. Mokymo sesijose daugiausia dėmesio bus skiriama kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu iššūkiams, o diskusijų metu bus tiriamos veiksmingesnės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos galimybės. Kiekviena mokymų sesija bus suskirstyta į atskiras temas, kuriomis pasisakys kviestiniai svečiai (vyks iki 30 min. trukmės pristatymai). Po šių pasisakymų (prezentacijų) vyks atviros klausimų ir atsakymų sesijos. Diskusijų sesijos metu atskiromis temomis pasisakys kviestiniai svečiai (iki 15 min. įvadinė kalba), vyks diskusijos, kurių metų auditorija galės užduoti klausimus.

PRELIMINARI RENGINIO PROGRAMA 

Sveikinimo žodis ir įvadinė kalba

Atvira diskusija: Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės svarba kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

Pranešimas: Lietuvos Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras – kas tai ir kokie šio centro tikslai 

Pranešimas: Lietuvos bankų asociacijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos gairės – glaudaus privačiojo ir viešojo sektorių bendradarbiavimo rezultatas 

Diskusija, klausimų ir atsakymų sesija

Pirmoji mokymų sesija: Teroristų finansavimo prevencija: kontrolės priemonių stiprinimas

1. Teroristų finansavimo modeliai ir tipologijos

2. Vidaus kontrolės priemonių stiprinimas siekiant užkardyti teroristų finansavimą

Klausimų ir atsakymų sesija

Antroji mokymų sesija: Veiksmingos tarptautinių finansinių sankcijų programos kūrimo iššūkiai

1. Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų taikymo tikslas 

2. Tarptautinių sankcijų patikros iššūkiai: pasitikėjimas trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis

Klausimų ir atsakymų sesija

Trečioji mokymų sesija: Kova su finansiniu nusikalstamumu: iššūkiai ir jų sprendimo būdai

1. Finansiniai nusikaltimai: konkrečių atvejų nagrinėjimas

  • Atskirų atvejų nagrinėjimas (bankinis sektorius) 
  • Atskirų atvejų nagrinėjimas (FinTech sektorius) 

2. Veiksminga sukčiavimų prevencija 

3. Mokėjimo operacijų stebėsena: už nustatytų reguliavimo reikalavimų ribų 

4. Priežiūros institucijų požiūris:

  • pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai atšaukus banko licenciją
  • atitikties funkcija: nesėkmės kaina 

5. Pranešimo apie įtartiną mokėjimo operaciją kokybė – svarbus indėlis efektyvios finansinių nusikaltimų prevencijos link 

Klausimų ir atsakymų sesija

Atvira diskusija Veiksmingos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo​ prevencijos sistemos galimybės

Pranešimas: Juridinių asmenų registras – kokios galimybės tobulėti?

Pranešimas: Latvijos galutinių naudos gavėjų registro vystymas

Pranešimas: Privačiojo sektoriaus tarpusavio bendradarbiavimo galimybės: bendra duomenų apsikeitimo bazė 

Diskusija, klausimų ir atsakymų sesija

Atvira diskusija: Dilema: rizikos vengimas

Pranešimas: Rizikos vengimo dilema: nulinė tolerancija pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai? 

Pranešimas: „Nutraukiame su Jumis dalykinius santykius“ – ką ši frazė reiškia Jūsų verslui

Diskusija, klausimų ir atsakymų sesija

Reguliavimo naujienos

Europos Komisijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos veiksmų planas: nuo bendrų taisyklių iki bendros priežiūros institucijos 

Priežiūros technologijų (SupTech) iniciatyvos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje: duomenų raportavimas Lietuvos bankui 

Reikalavimai finansų rinkos dalyviams: į ką atkreipti dėmesį?

Renginio apibendrinimas, baigiamoji kalba

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-07