Lietuvos bankas
2020-10-01
11

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos profesionalai siekia bendradarbiavimo, kuris peržengtų ne tik institucines, bet ir valstybių ribas. Šios srities aktualijos ir būdai, kaip tobulėti, aptariami šiandien Vilniuje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“.

„Nuomonių įvairovę Lietuvos banke vertiname, nes būtent diskutuojant gimsta geriausi sprendimai. Į vieną iš savo mandatų – finansų rinkos dalyvių priežiūrą – irgi žvelgiame plačiau: siekiame būti ne tik prievaizdas, bet ir partneris. Tai ypač svarbu kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, kur visų pastangos turi būti suvienytos dėl to paties tikslo. Tą galima daryti per viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės projektus, kurių pavyzdžių jau randasi“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas. 

Vienas iš tokių projektų – Lietuvos Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centras, kurio steigėjai bus ir viešojo, ir privačiojo sektorių atstovai, jo veikloje planuoja dalyvauti ir teisėsaugos institucijos. Šiuo metu šis projektas jau yra įžengęs į vieną iš paskutinių pasirengimo etapų. Kitas pavyzdys – diskusijos Europos Sąjungos lygiu dėl vienodų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos taisyklių, jos sumažintų šiuo metu egzistuojančius reguliavimo skirtumus, suteiktų daugiau aiškumo ir priežiūros institucijoms, ir finansų rinkos dalyviams.  

„Ši konferencija – viena iš dialogo su finansų rinkos dalyviais ir kitomis institucijomis formų. Joje sutelkiame dėmesį į aktualius ir aštrius klausimus bei jų sprendimą, analizuojame tikrus atvejus ir tariamės, kaip tobulėti. Visa tai padeda stiprinti visos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemos atsparumą“, – sako Jekaterina Govina, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė. 

Priežiūros ir finansų žvalgybos institucijų ekspertai kartu su finansų rinkos dalyvių asociacijų atstovais dalijasi informacija apie kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemones, apie iššūkius, su kuriais susiduria, ir apie galimybes, kurias mato ateityje, siekdami stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą.  

Vienas iš minėtų iššūkių yra rizikos vengimas (angl. de-risking). Griežti reikalavimai, sankcijų baimė ar kitokio pobūdžio suvaržymai gali turėti nenumatytų pasekmių – paskatinti teisėtų verslų ir vartotojų finansinę atskirtį, t. y. apribojimą naudotis finansinėmis paslaugomis. Tai gali ne tik atnešti žalos ekonomikai, bet ir skatinti šešėlinę rinką. Dėl to šiuo klausimu būtina siekti dialogo, kad būtų surastas tinkamas balansas tarp reikalavimų užtikrinimo ir tam tikrų klientų nediskriminavimo.

Konferencijoje taip pat pristatomi ir išmaniojo reguliavimo sprendimai, kurie leistų pereiti prie stebėsenos realiu laiku priežiūros tikslais, padėtų taupyti ir rinkos dalyvių, ir priežiūros institucijų išteklius.

Renginį organizuoja Lietuvos bankas kartu su ACAMS Baltics Chapter, FinTechHub ir Lietuvos bankų asociacija. 

Lietuvos banko valdybos pirmininko Vito Vasiliausko įžanginis žodis (anglų kalba)

Visa informacija apie konferenciją