Lietuvos bankas

Dėl elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų teikiamų klientų skundų ataskaitų

Lietuvos bankas, įvertinęs elektroninių pinigų ir mokėjimo Įstaigų už praėjusį ataskaitinį laikotarpį pateiktus klientų skundų ataskaitų duomenis, atkreipė Fintech atstovų dėmesį į nustatytus tobulintinus duomenų pateikimo aspektus.

Dėl EPĮ / MĮ teikiamų klientų skundų ataskaitų (47.8 KB download icon)

Lietuvos banko lūkesčiai dėl bendrovių valdymo, vidaus kontrolės ir atitikties kultūros stiprinimo

Lietuvos bankas kreipimesi į FinTech sektoriaus atstovus akcentavo reikalavimus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų valdymu, nuosavu kapitalu, vidaus kontrole, klientų lėšų apsaugos reikalavimais, klientų skundų nagrinėjimu, informacinių ir ryšių technologijų bei saugumo rizikos valdymu, pranešimais apie pasikeitusius vadovus ir akcininkus, ataskaitų sudarymu, duomenų patikimumu, ataskaitų teikimo laiku, veiklos funkcijų perdavimu.

Lūkesčių raštas.

2021 m. spalio mėn. vyko konsultacinių renginių, skirtų mokėjimo įstaigoms ir elektroninių pinigų įstaigoms, ciklas. Pateikiame pristatymų skaidres:

Mokėjimo paslaugų teikimo aktualijos (417.8 KB download icon)
Organizacinė įstaigos struktūra ir valdymas (566.9 KB download icon)
EPĮ ir MĮ atskaitomybės aktualijos ir sąskaitų atidarymo kredito įstaigose problematika (1.2 MB download icon)
Vidaus audito vaidmuo įstaigoje ir klientų lėšų apsauga mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose (602.5 KB download icon)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-30