Lietuvos bankas

Lietuvos banko lūkesčiai dėl bendrovių valdymo, vidaus kontrolės ir atitikties kultūros stiprinimo

Lietuvos bankas kreipimesi į FinTech sektoriaus atstovus akcentavo reikalavimus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų valdymu, nuosavu kapitalu, vidaus kontrole, klientų lėšų apsaugos reikalavimais, klientų skundų nagrinėjimu, informacinių ir ryšių technologijų bei saugumo rizikos valdymu, pranešimais apie pasikeitusius vadovus ir akcininkus, ataskaitų sudarymu, duomenų patikimumu, ataskaitų teikimo laiku, veiklos funkcijų perdavimu.

Lūkesčių raštas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-30