Lietuvos bankas

Sprendimus dėl pinigų politikos priima ECB valdančioji taryba, kurios narys yra ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Valdančioji taryba yra aukščiausiasis ECB sprendimus priimantis organas, kurį sudaro 6 narių ECB vykdomoji valdyba ir 19 euro zonos valstybių narių nacionalinių centrinių bankų valdytojai. Valdančioji taryba pinigų politikos klausimais paprastai posėdžiauja 8 kartus per metus pagal iš anksto paskelbtą kalendorių, bet ypatingais atvejais gali būti organizuoti papildomi posėdžiai arba telekonferencijos.

Valdančiosios tarybos pinigų politikos sprendimai skelbiami ECB interneto svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-20