Lietuvos bankas
Infliacijos skaičiuoklė

Infliacijos skaičiuoklė

Šiuo metu skaičiuoklėje naudojami naujausi infliacijos duomenys – 2024 m. balandžio mėn.

Gegužės mėn. infliacijos duomenys į skaičiuoklę bus atsiųsti iki birželio 15 d.


Prekių ir paslaugų grupės Metinė infliacija balandžio mėn. (proc.) Vidutinių Lietuvos gyventojo vartojimo išlaidų per mėnesį įvertis (Eur) Jūsų vidutinės mėnesio vartojimo išlaidos (Eur)
1. Maistas ir nealkoholiniai gėrimai -2,1 199,8 Galima pridėti iki 7-ių grupių
1.1. Maistas -1,7 186,9
1.2. Nealkoholiniai gėrimai -7,9 12,8
2. Alkoholiniai gėrimai, tabakas 5,6 70,7 Galima pridėti iki 7-ių grupių
2.1. Alkoholiniai gėrimai 4,2 47,0
2.2. Tabakas 8,3 23,7
3. Apranga ir avalynė -0,4 42,4 Galima pridėti iki 7-ių grupių
3.1. Apranga -1,1 30,0
3.2. Avalynė 1,3 12,4
4. Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras -14,5 115,0 Galima pridėti iki 7-ių grupių
4.1. Būsto nuomos mokesčiai 4,2 6,1
4.3. Būsto priežiūra ir remontas 2,5 19,7
4.4. Vandentieka ir kitos įvairios su būstu susijusios paslaugos 3,7 18,0
4.5. Elektra, dujos ir kitas kuras * -24,4 71,1
5. Būsto apstatymo, namų ūkio įranga ir kasdieninė namų priežiūra -1,5 43,2 Galima pridėti iki 7-ių grupių
5.1. Baldai, būsto apstatymo reikmenys, kilimai ir kitos grindų dangos -1,0 15,0
5.2. Namų ūkio tekstilė -2,2 1,6
5.3. Namų ūkio prietaisai -1,1 3,7
5.4. Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų ūkio rykai -2,5 5,2
5.5. Namų ir sodo įrankiai bei įrenginiai -3,4 3,0
5.6. Prekės ir paslaugos įprastinei namų ūkio priežiūrai -1,3 14,8
6. Sveikata 8,7 74,5 Galima pridėti iki 7-ių grupių
6.1. Medicinos gaminiai, aparatai ir įranga 10,8 36,4
6.2. Paslaugos ambulatoriniams pacientams 6,8 37,2
6.3. Ligoninių paslaugos 2,7 1,0
7. Transportas 3,1 121,4 Galima pridėti iki 7-ių grupių
7.1. Transporto priemonių įsigijimas 7,0 25,4
7.2. Asmeninių transporto priemonių eksploatacija 3,2 83,3
7.3. Transporto paslaugos -5,9 12,6
8. Ryšiai 2,1 22,4 Galima pridėti iki 7-ių grupių
8.1. Pašto paslaugos 2,5 0,3
8.2. Telefonų ir telefaksų įranga -5,2 1,2
8.3. Telefono ir telefakso paslaugos 2,5 20,9
9. Poilsis ir kultūra 1,3 59,7 Galima pridėti iki 7-ių grupių
9.1. Audiovizualiniai, fotografijos ir duomenų dorojimo įrenginiai -1,5 7,7
9.2. Kiti poilsiui ir kultūrai skirti pagrindiniai ilgalaikio naudojimo reikmenys 1,4 0,1
9.3. Kiti poilsio reikmenys ir įrenginiai, sodai ir naminiai gyvūnėliai -0,7 15,9
9.4. Poilsio ir kultūros paslaugos 1,7 20,2
9.5. Laikraščiai, knygos ir raštinės reikmenys 5,2 6,4
9.6. Atostogų išvykos 3,1 9,5
10. Švietimas 5,1 15,1 Galima pridėti iki 7-ių grupių
10.1. Ikimokyklinis ir pradinis mokymas 16,4 1,0
10.2. Vidurinis mokymas 6,8 2,1
10.4. Aukštasis (tretinis) mokymas 4,1 6,9
10.5. Švietimo paslaugos, neskaidomos pagal lygmenis 3,6 5,2
11. Restoranai ir viešbučiai 9,3 53,4 Galima pridėti iki 7-ių grupių
11.1. Maisto tiekimo paslaugos 9,5 48,2
11.2. Apgyvendinimo paslaugos 8,0 5,2
12. Įvairios prekės ir paslaugos 5,4 56,3 Galima pridėti iki 7-ių grupių
12.1. Asmens priežiūra 2,5 28,1
12.3. Kiti, niekur kitur nepriskirti, asmeniniai daiktai 3,4 3,5
12.4. Socialinė apsauga 18,1 4,6
12.5. Draudimas 4,4 4,3
12.6. Niekur kitur nepriskirtos finansinės paslaugos 9,1 6,8
12.7. Niekur kitur nepriskirtos paslaugos 6,2 8,9

* Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad, norėdami sumažinti padidėjusias būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidas, galite kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba adresu www.spis.lt. Norėdami sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija, ir preliminarų jos dydį, galite pasinaudoti būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, vartotojo pateikta informacija ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Išsaugoti išlaidų duomenis kitam panaudojimui Įkelti anksčiau išsaugotus išlaidų duomenis


Jūsų asmeninė infliacija dabar

Jūsų asmeninė infliacija dabar

Kraštutiniai kainų pokyčiai

Kraštutiniai kainų pokyčiai

Balandžio mėn. Jūsų asmeninė infliacija buvo tokia pati, kaip ir vidutinė infliacija Lietuvoje.

Prekės ir paslaugos, kurių infliacija balandžio mėn. buvo didžiausia:

Prekės ir paslaugos, kurių infliacija balandžio mėn. buvo mažiausia:

-,- %

Asmeninė infliacija

2024 m. balandžio mėn.

0,1 %

Vidutinė infliacija Lietuvoje

2024 m. balandžio mėn.

12.4. Socialinė apsauga 18,1 %

10.1. Ikimokyklinis ir pradinis mokymas 16,4 %

6.1. Medicinos gaminiai, aparatai ir įranga 10,8 %

4.5. Elektra, dujos ir kitas kuras -24,4 %

4. Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras -14,5 %

1.2. Nealkoholiniai gėrimai -7,9 %

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, vartotojo pateikta informacija ir Lietuvos banko skaičiavimai.


eur

Jūsų asmeninis vartojimo krepšelis

Proc., dalis, palyginti su visomis mėnesio išlaidomis

Jūsų asmeninės infliacijos istorija

Jūsų asmeninės infliacijos istorija

Proc., palyginti su kainomis prieš metus


Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, vartotojo pateikta informacija ir Lietuvos banko skaičiavimai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-09