Lietuvos bankas
Infliacijos skaičiuoklė

Infliacijos skaičiuoklė

Šiuo metu skaičiuoklėje naudojami naujausi infliacijos duomenys – 2023 m. rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn. infliacijos duomenys į skaičiuoklę bus atsiųsti iki spalio 15 d.


Prekių ir paslaugų grupės Metinė infliacija rugpjūčio mėn. (proc.) Vidutinių Lietuvos gyventojo vartojimo išlaidų per mėnesį įvertis (Eur) Jūsų vidutinės mėnesio vartojimo išlaidos (Eur)
1. Maistas ir nealkoholiniai gėrimai 10,7 206,6 Galima pridėti iki 7-ių grupių
1.1. Maistas 10,7 192,8
1.2. Nealkoholiniai gėrimai 10,8 13,9
2. Alkoholiniai gėrimai, tabakas 8,8 69,0 Galima pridėti iki 7-ių grupių
2.1. Alkoholiniai gėrimai 9,8 46,0
2.2. Tabakas 6,8 22,9
3. Apranga ir avalynė 3,1 43,9 Galima pridėti iki 7-ių grupių
3.1. Apranga 2,8 31,0
3.2. Avalynė 4,0 12,9
4. Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras -4,7 124,5 Galima pridėti iki 7-ių grupių
4.1. Būsto nuomos mokesčiai 7,3 6,1
4.3. Būsto priežiūra ir remontas 10,7 19,1
4.4. Vandentieka ir kitos įvairios su būstu susijusios paslaugos 20,9 15,7
4.5. Elektra, dujos ir kitas kuras * -14,2 83,5
5. Būsto apstatymo, namų ūkio įranga ir kasdieninė namų priežiūra 8,4 43,7 Galima pridėti iki 7-ių grupių
5.1. Baldai, būsto apstatymo reikmenys, kilimai ir kitos grindų dangos 6,0 15,2
5.2. Namų ūkio tekstilė 6,3 1,6
5.3. Namų ūkio prietaisai 4,2 3,8
5.4. Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų ūkio rykai 5,4 5,6
5.5. Namų ir sodo įrankiai bei įrenginiai 3,6 3,1
5.6. Prekės ir paslaugos įprastinei namų ūkio priežiūrai 14,6 14,4
6. Sveikata 9,7 68,2 Galima pridėti iki 7-ių grupių
6.1. Medicinos gaminiai, aparatai ir įranga 10,3 33,8
6.2. Paslaugos ambulatoriniams pacientams 9,4 33,4
6.3. Ligoninių paslaugos -0,3 0,9
7. Transportas -0,1 123,3 Galima pridėti iki 7-ių grupių
7.1. Transporto priemonių įsigijimas 17,2 24,2
7.2. Asmeninių transporto priemonių eksploatacija -6,3 87,6
7.3. Transporto paslaugos 12,5 11,5
8. Ryšiai 4,7 22,7 Galima pridėti iki 7-ių grupių
8.1. Pašto paslaugos 9,4 0,3
8.2. Telefonų ir telefaksų įranga 0,0 1,2
8.3. Telefono ir telefakso paslaugos 4,9 21,1
9. Poilsis ir kultūra 7,5 60,2 Galima pridėti iki 7-ių grupių
9.1. Audiovizualiniai, fotografijos ir duomenų dorojimo įrenginiai -0,2 7,5
9.2. Kiti poilsiui ir kultūrai skirti pagrindiniai ilgalaikio naudojimo reikmenys 3,9 0,1
9.3. Kiti poilsio reikmenys ir įrenginiai, sodai ir naminiai gyvūnėliai 9,1 16,2
9.4. Poilsio ir kultūros paslaugos 4,8 20,5
9.5. Laikraščiai, knygos ir raštinės reikmenys 8,9 6,3
9.6. Atostogų išvykos 7,2 9,6
10. Švietimas 6,9 14,9 Galima pridėti iki 7-ių grupių
10.1. Ikimokyklinis ir pradinis mokymas 8,9 1,0
10.2. Vidurinis mokymas 8,3 2,0
10.4. Aukštasis (tretinis) mokymas 4,4 6,8
10.5. Švietimo paslaugos, neskaidomos pagal lygmenis 9,6 5,0
11. Restoranai ir viešbučiai 14,8 51,1 Galima pridėti iki 7-ių grupių
11.1. Maisto tiekimo paslaugos 13,5 46,2
11.2. Apgyvendinimo paslaugos 23,6 4,9
12. Įvairios prekės ir paslaugos 10,3 54,4 Galima pridėti iki 7-ių grupių
12.1. Asmens priežiūra 11,8 27,3
12.3. Kiti, niekur kitur nepriskirti, asmeniniai daiktai 8,6 3,4
12.4. Socialinė apsauga 8,5 4,3
12.5. Draudimas 6,2 4,3
12.6. Niekur kitur nepriskirtos finansinės paslaugos 9,0 6,5
12.7. Niekur kitur nepriskirtos paslaugos 9,8 8,6

* Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad, norėdami sumažinti padidėjusias būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidas, galite kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba adresu www.spis.lt. Norėdami sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija, ir preliminarų jos dydį, galite pasinaudoti būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, vartotojo pateikta informacija ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Išsaugoti išlaidų duomenis kitam panaudojimui Įkelti anksčiau išsaugotus išlaidų duomenis


Jūsų asmeninė infliacija dabar

Jūsų asmeninė infliacija dabar

Kraštutiniai kainų pokyčiai

Kraštutiniai kainų pokyčiai

Rugpjūčio mėn. Jūsų asmeninė infliacija buvo tokia pati, kaip ir vidutinė infliacija Lietuvoje.

Prekės ir paslaugos, kurių infliacija rugpjūčio mėn. buvo didžiausia:

Prekės ir paslaugos, kurių infliacija rugpjūčio mėn. buvo mažiausia:

-,- %

Asmeninė infliacija

2023 m. rugpjūčio mėn.

6,2 %

Vidutinė infliacija Lietuvoje

2023 m. rugpjūčio mėn.

11.2. Apgyvendinimo paslaugos 23,6 %

4.4. Vandentieka ir kitos įvairios su būstu susijusios paslaugos 20,9 %

7.1. Transporto priemonių įsigijimas 17,2 %

4.5. Elektra, dujos ir kitas kuras -14,2 %

7.2. Asmeninių transporto priemonių eksploatacija -6,3 %

4. Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras -4,7 %

Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, vartotojo pateikta informacija ir Lietuvos banko skaičiavimai.


eur

Jūsų asmeninis vartojimo krepšelis

Proc., dalis, palyginti su visomis mėnesio išlaidomis

Jūsų asmeninės infliacijos istorija

Jūsų asmeninės infliacijos istorija

Proc., palyginti su kainomis prieš metus


Šaltiniai: Valstybės duomenų agentūra, vartotojo pateikta informacija ir Lietuvos banko skaičiavimai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-08