Lietuvos bankas
Infliacijos skaičiuoklė

Infliacijos skaičiuoklė

Šiuo metu skaičiuoklėje naudojami naujausi infliacijos duomenys – 2022 m. gruodžio mėn.

Sausio mėn. infliacijos duomenys į skaičiuoklę bus atsiųsti iki vasario 15 d.


Prekių ir paslaugų grupės Metinė infliacija gruodžio mėn. (proc.) Vidutinių Lietuvos gyventojo vartojimo išlaidų per mėnesį įvertis (Eur) Jūsų vidutinės mėnesio vartojimo išlaidos (Eur)
1. Maistas ir nealkoholiniai gėrimai 34,7 168,3 Galima pridėti iki 7-ių grupių
1.1. Maistas 35,0 156,6
1.2. Nealkoholiniai gėrimai 30,2 11,7
2. Alkoholiniai gėrimai, tabakas 12,4 64,5 Galima pridėti iki 7-ių grupių
2.1. Alkoholiniai gėrimai 16,2 42,6
2.2. Tabakas 4,8 21,9
3. Apranga ir avalynė 5,7 45,5 Galima pridėti iki 7-ių grupių
3.1. Apranga 6,0 32,1
3.2. Avalynė 4,9 13,5
4. Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras 48,3 97,2 Galima pridėti iki 7-ių grupių
4.1. Būsto nuomos mokesčiai 18,8 4,9
4.3. Būsto priežiūra ir remontas 23,5 17,0
4.4. Vandentieka ir kitos įvairios su būstu susijusios paslaugos 6,5 16,2
4.5. Elektra, dujos ir kitas kuras * 69,3 59,2
5. Būsto apstatymo, namų ūkio įranga ir kasdieninė namų priežiūra 15,1 41,6 Galima pridėti iki 7-ių grupių
5.1. Baldai, būsto apstatymo reikmenys, kilimai ir kitos grindų dangos 10,5 15,1
5.2. Namų ūkio tekstilė 10,4 1,6
5.3. Namų ūkio prietaisai 8,0 3,9
5.4. Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų ūkio rykai 14,0 5,4
5.5. Namų ir sodo įrankiai bei įrenginiai 13,6 3,0
5.6. Prekės ir paslaugos įprastinei namų ūkio priežiūrai 24,2 12,7
6. Sveikata 9,6 61,0 Galima pridėti iki 7-ių grupių
6.1. Medicinos gaminiai, aparatai ir įranga 8,1 28,5
6.2. Paslaugos ambulatoriniams pacientams 11,2 31,5
6.3. Ligoninių paslaugos 1,4 1,0
7. Transportas 14,1 104,8 Galima pridėti iki 7-ių grupių
7.1. Transporto priemonių įsigijimas 23,6 21,0
7.2. Asmeninių transporto priemonių eksploatacija 12,3 73,0
7.3. Transporto paslaugos 7,3 10,8
8. Ryšiai 4,6 22,5 Galima pridėti iki 7-ių grupių
8.1. Pašto paslaugos 27,6 0,3
8.2. Telefonų ir telefaksų įranga -2,8 1,7
8.3. Telefono ir telefakso paslaugos 4,9 20,5
9. Poilsis ir kultūra 10,1 53,3 Galima pridėti iki 7-ių grupių
9.1. Audiovizualiniai, fotografijos ir duomenų dorojimo įrenginiai 0,8 8,2
9.2. Kiti poilsiui ir kultūrai skirti pagrindiniai ilgalaikio naudojimo reikmenys 6,9 0,1
9.3. Kiti poilsio reikmenys ir įrenginiai, sodai ir naminiai gyvūnėliai 14,6 15,5
9.4. Poilsio ir kultūros paslaugos 5,4 19,4
9.5. Laikraščiai, knygos ir raštinės reikmenys 15,8 6,0
9.6. Atostogų išvykos 25,7 4,2
10. Švietimas 6,8 13,8 Galima pridėti iki 7-ių grupių
10.1. Ikimokyklinis ir pradinis mokymas 10,6 1,0
10.2. Vidurinis mokymas 11,4 1,6
10.4. Aukštasis (tretinis) mokymas 4,4 7,1
10.5. Švietimo paslaugos, neskaidomos pagal lygmenis 8,2 4,1
11. Restoranai ir viešbučiai 20,2 43,3 Galima pridėti iki 7-ių grupių
11.1. Maisto tiekimo paslaugos 20,3 40,4
11.2. Apgyvendinimo paslaugos 18,8 2,9
12. Įvairios prekės ir paslaugos 15,1 50,6 Galima pridėti iki 7-ių grupių
12.1. Asmens priežiūra 15,2 26,0
12.3. Kiti, niekur kitur nepriskirti, asmeniniai daiktai 11,6 3,4
12.4. Socialinė apsauga 21,2 3,9
12.5. Draudimas 12,7 3,3
12.6. Niekur kitur nepriskirtos finansinės paslaugos 11,6 6,4
12.7. Niekur kitur nepriskirtos paslaugos 17,5 7,7

* Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad, norėdami sumažinti padidėjusias būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidas, galite kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę arba adresu www.spis.lt. Norėdami sužinoti, ar priklauso būsto šildymo išlaidų kompensacija, ir preliminarų jos dydį, galite pasinaudoti būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuokle.

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, vartotojo pateikta informacija ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Išsaugoti išlaidų duomenis kitam panaudojimui Įkelti anksčiau išsaugotus išlaidų duomenis


Jūsų asmeninė infliacija dabar

Jūsų asmeninė infliacija dabar

Kraštutiniai kainų pokyčiai

Kraštutiniai kainų pokyčiai

Gruodžio mėn. Jūsų asmeninė infliacija buvo tokia pati, kaip ir vidutinė infliacija Lietuvoje.

Prekės ir paslaugos, kurių infliacija gruodžio mėn. buvo didžiausia:

Prekės ir paslaugos, kurių infliacija gruodžio mėn. buvo mažiausia:

-,- %

Asmeninė infliacija

2022 m. gruodžio mėn.

21,7 %

Vidutinė infliacija Lietuvoje

2022 m. gruodžio mėn.

4.5. Elektra, dujos ir kitas kuras 69,3 %

4. Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras 48,3 %

1.1. Maistas 35,0 %

8.2. Telefonų ir telefaksų įranga -2,8 %

9.1. Audiovizualiniai, fotografijos ir duomenų dorojimo įrenginiai 0,8 %

6.3. Ligoninių paslaugos 1,4 %

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, vartotojo pateikta informacija ir Lietuvos banko skaičiavimai.


eur

Jūsų asmeninis vartojimo krepšelis

Proc., dalis, palyginti su visomis mėnesio išlaidomis

Jūsų asmeninės infliacijos istorija

Jūsų asmeninės infliacijos istorija

Proc., palyginti su kainomis prieš metus


Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, vartotojo pateikta informacija ir Lietuvos banko skaičiavimai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-09