Lietuvos bankas
[[ospstats: icon]]

Infliacijos skaičiuoklė

Šiuo metu skaičiuoklėje naudojami naujausi infliacijos duomenys – 2020 gruodžio mėn.

Sausio mėn. infliacijos duomenys į skaičiuoklę bus atsiųsti vasario 10 d.


Prekių ir paslaugų grupės Metinė infliacija gruodžio mėn. (proc.) Jūsų vidutinės mėnesio vartojimo išlaidos (Eur)
1. Maistas ir nealkoholiniai gėrimai 0,2 Galima pridėti iki 7-ių grupių
1.1. Maistas 0,4
1.2. Nealkoholiniai gėrimai -1,8
2. Alkoholiniai gėrimai, tabakas 3,0 Galima pridėti iki 7-ių grupių
2.1. Alkoholiniai gėrimai 1,8
2.2. Tabakas 5,8
3. Apranga ir avalynė -4,8 Galima pridėti iki 7-ių grupių
3.1. Apranga -4,3
3.2. Avalynė -6,1
4. Būstas, vanduo, elektra, dujos ir kitas kuras -2,7 Galima pridėti iki 7-ių grupių
4.1. Būsto nuomos mokesčiai 2,7
4.3. Būsto priežiūra ir remontas 2,6
4.4. Vandentieka ir kitos įvairios su būstu susijusios paslaugos 10,4
4.5. Elektra, dujos ir kitas kuras -8,9
5. Būsto apstatymo, namų ūkio įranga ir kasdieninė namų priežiūra 2,2 Galima pridėti iki 7-ių grupių
5.1. Baldai, būsto apstatymo reikmenys, kilimai ir kitos grindų dangos 2,4
5.2. Namų ūkio tekstilė 3,2
5.3. Namų ūkio prietaisai 2,5
5.4. Stiklo dirbiniai, stalo reikmenys ir namų ūkio rykai 1,7
5.5. Namų ir sodo įrankiai bei įrenginiai 2,4
5.6. Prekės ir paslaugos įprastinei namų ūkio priežiūrai 1,9
6. Sveikata 7,1 Galima pridėti iki 7-ių grupių
6.1. Medicinos gaminiai, aparatai ir įranga 4,3
6.2. Paslaugos ambulatoriniams pacientams 10,1
6.3. Ligoninių paslaugos 2,5
7. Transportas -3,8 Galima pridėti iki 7-ių grupių
7.1. Transporto priemonių įsigijimas -0,1
7.2. Asmeninių transporto priemonių eksploatacija -5,6
7.3. Transporto paslaugos -2,4
8. Ryšiai 1,8 Galima pridėti iki 7-ių grupių
8.1. Pašto paslaugos 0,4
8.2. Telefonų ir telefaksų įranga -5,7
8.3. Telefono ir telefakso paslaugos 2,5
9. Poilsis ir kultūra 0,4 Galima pridėti iki 7-ių grupių
9.1. Audiovizualiniai, fotografijos ir duomenų dorojimo įrenginiai 0,3
9.2. Kiti poilsiui ir kultūrai skirti pagrindiniai ilgalaikio naudojimo reikmenys 0,4
9.3. Kiti poilsio reikmenys ir įrenginiai, sodai ir naminiai gyvūnėliai 1,7
9.4. Poilsio ir kultūros paslaugos 1,0
9.5. Laikraščiai, knygos ir raštinės reikmenys 3,8
9.6. Atostogų išvykos -4,4
10. Švietimas 6,6 Galima pridėti iki 7-ių grupių
10.1. Ikimokyklinis ir pradinis mokymas 14,0
10.2. Vidurinis mokymas 5,6
10.4. Aukštasis (tretinis) mokymas 5,4
10.5. Švietimo paslaugos, neskaidomos pagal lygmenis 7,5
11. Restoranai ir viešbučiai 3,6 Galima pridėti iki 7-ių grupių
11.1. Maisto tiekimo paslaugos 4,1
11.2. Apgyvendinimo paslaugos -3,5
12. Įvairios prekės ir paslaugos 1,1 Galima pridėti iki 7-ių grupių
12.1. Asmens priežiūra 1,2
12.3. Kiti, niekur kitur nepriskirti, asmeniniai daiktai 0,1
12.4. Socialinė apsauga 13,3
12.5. Draudimas -9,5
12.6. Niekur kitur nepriskirtos finansinės paslaugos -1,6
12.7. Niekur kitur nepriskirtos paslaugos 4,0

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, vartotojo pateikta informacija ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Išsaugoti išlaidų duomenis kitam panaudojimui Įkelti anksčiau išsaugotus išlaidų duomenis


[[wallet]]

Jūsų asmeninė infliacija dabar

[[trends]]

Kraštutiniai kainų pokyčiai

Gruodžio mėn. Jūsų asmeninė infliacija buvo tokia pati, kaip ir vidutinė infliacija Lietuvoje.

Prekės ir paslaugos, kurių infliacija gruodžio mėn. buvo didžiausia:

Prekės ir paslaugos, kurių infliacija gruodžio mėn. buvo mažiausia:

-,- %

Asmeninė infliacija

2020 m. gruodžio mėn.

0,2 %

Vidutinė infliacija Lietuvoje

2020 m. gruodžio mėn.

10.1. Ikimokyklinis ir pradinis mokymas 14,0 %

12.4. Socialinė apsauga 13,3 %

4.4. Vandentieka ir kitos įvairios su būstu susijusios paslaugos 10,4 %

12.5. Draudimas -9,5 %

4.5. Elektra, dujos ir kitas kuras -8,9 %

3.2. Avalynė -6,1 %

Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, vartotojo pateikta informacija ir Lietuvos banko skaičiavimai.


eur

Jūsų asmeninis vartojimo krepšelis

Proc., dalis, palyginti su visomis mėnesio išlaidomis

[[presentatino]]

Jūsų asmeninės infliacijos istorija

Proc., palyginti su kainomis prieš metus


Šaltiniai: Lietuvos statistikos departamentas, vartotojo pateikta informacija ir Lietuvos banko skaičiavimai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-10