Sužinokite daugiau apie skaičiuoklę

Kas tai yra asmeninės infliacijos skaičiuoklė?

Asmeninės infliacijos skaičiuoklė – tai priemonė, kuria kiekvienas Lietuvos gyventojas gali apskaičiuoti asmeninę infliaciją. Į skaičiuoklę reikia įvesti savo vidutines mėnesio vartojimo išlaidas, jas paskirstant pagal prekių ir paslaugų grupes. Tai atlikus, skaičiuoklė iš karto automatiškai apskaičiuoja ir pateikia gyventojo asmeninę infliaciją.

Kokį kainų pokytį parodo infliacijos duomenys, pateikiami asmeninės infliacijos skaičiuoklės puslapyje?

Asmeninės infliacijos skaičiuoklės puslapyje infliacijos duomenys rodo, kaip pasikeitė kainos, palyginti su praėjusių metų kainomis.

Pavyzdys: jei asmeninės infliacijos skaičiuoklės puslapyje rodoma, kad maisto prekių infliacija 2019 m. liepos mėn. buvo 4,6 proc., tai reiškia, kad 2019 m. liepos mėn. maisto prekių kainos buvo 4,6 proc. didesnės už jų kainas 2018 m. liepos mėn.

Kodėl gyventojų asmeninė infliacija skiriasi nuo viešai Lietuvos statistikos departamento skelbiamo Lietuvos infliacijos rodiklio?

Kiekvienas gyventojas savo išlaidas vartojimui paskirsto skirtingai. Be to, skirtingų prekių ir paslaugų kainos kinta nevienodai. Taigi, kiekvieno Lietuvos gyventojo bendra būtent jo vartojamų prekių ir paslaugų krepšelio kaina kinta skirtingai. Tai reiškia, kad ir kiekvieno jų asmeninė infliacija skiriasi.

Viešai skelbiamas Lietuvos infliacijos rodiklis parodo tai, kiek pabrango arba atpigo visų Lietuvos gyventojų vidutinis prekių ir paslaugų vartojimo krepšelis. Lietuvos infliacijos rodiklis skiriasi nuo asmeninės infliacijos rodiklio dėl to, kad apibendrina, ką vartoja ne vienas, o visi Lietuvos gyventojai.

Kokie duomenys naudojami skaičiuoklėje?

Tam, kad skaičiuoklė apskaičiuotų asmeninę infliaciją, reikalingi šie duomenys:

Ar mano vartojimo išlaidų duomenys, kuriuos įvedu į skaičiuoklę, yra išsaugomi?

Jūsų įvesti vartojimo išlaidų duomenys nėra išsaugomi. Skaičiuoklė disponuoja ir veiksmus atlikti gali tik su tais Jūsų išlaidų duomenimis, kurie yra įrašyti į skaičiuoklę. Jei kurį nors skaičių ištrinate, skaičiuoklė jo daugiau „nebeprisimena“ ir skaičiavimus atlieka tik su skaičiuoklėje esamais duomenimis.

Tačiau jei norite, skaičiuoklė suteikia galimybę Jums patiems išsisaugoti savo asmeniniame kompiuteryje į skaičiuoklę įvestus savo vartojimo išlaidų duomenis. Jei išsisaugosite, kitą kartą galėsite juos lengvai įkelti į skaičiuoklę iš savo asmeninio kompiuterio. Tuomet vartojimo duomenų iš naujo ranka įvedinėti į skaičiuoklę Jums nereikės.

Kaip dažnai atnaujinami asmeninės infliacijos skaičiuoklės puslapyje pateikti duomenys?

Asmeninės infliacijos skaičiuoklės puslapyje pateikti duomenys yra atsiunčiami iš Lietuvos statistikos departamento duomenų bazės. Jų atnaujinimo dažnis priklauso nuo to, kaip dažnai šie duomenys yra atnaujinami Lietuvos statistikos departamente: infliacijos duomenys atnaujinami kiekvieno mėnesio 10 dieną.

Kaip apskaičiuojama asmeninė infliacija?

Asmeninės infliacijos rodiklis – tai skaičius, kuris apibendrina, kiek pabrango arba atpigo vieno Lietuvos gyventojo visos vartojamos prekės ir paslaugos. Jei gyventojas vartoja daugiau prekių ir paslaugų, kurios brangsta sparčiau, tai jo asmeninė infliacija bus atitinkamai didesnė. Jei vartoja daugiau tokių prekių ir paslaugų, kurios pinga, tai jo asmeninė infliacija bus atitinkamai mažesnė.

Vartojant matematinius terminus, asmeninė infliacija – tai vieno asmens vartojamų prekių ir paslaugų kainų pokyčių svertinis vidurkis. Svoriai prilyginami dalims, kiek asmuo išleidžia skirtingoms prekių ir paslaugų grupėms.

Ar asmeninės infliacijos skaičiuoklė pateikia visiškai tikslų asmeninės infliacijos rodiklį?

Skaičiuoklė pateikia praktiškai vieną tiksliausių asmeninės infliacijos rodiklių. Visiškai tiksliai asmeninę infliaciją galima būtų nustatyti tik tuomet, jei gyventojas fiksuotų:

Taigi, teoriškai visiškai tiksliai apskaičiuoti asmeninę infliaciją įmanoma, tačiau tam būtų reikalingas didelis papildomas įdirbis.