Lietuvos bankas

Ne finansų bendrovių skola laikotarpio pabaigoje bei skolos ir BVP, skolos ir finansinio turto, skolos ir nuosavybės santykiai. Skolą sudaro išleisti skolos vertybiniai popieriai (VP) rinkos kainomis ir gautos paskolos nominaliąja verte. Nuosavybę sudaro išleistos akcijos ir kiti nuosavybės VP. Trumpalaikiai įsipareigojimai – išleisti trumpalaikiai skolos VP ir trumpalaikės paskolos. Trumpalaikis turtas – grynieji pinigai, pervedamieji indėliai, trumpalaikiai skolos VP ir suteiktos trumpalaikės paskolos. Skolos ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant pastarųjų keturių ketvirčių BVP to meto kainomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų, santykiniai rodikliai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Procentai (vienetai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
Ne finansų bendrovių skola 17 693,22 18 238,75 19 145,24 19 550,99 19 310,18 19 735,57 20 438,19 20 632,82 19 922,20
Palyginti su BVP 41,86 42,49 43,85 44,15 42,66 42,89 43,63 43,28 41,21
Palyginti su visu finansiniu turtu 43,39 43,64 43,99 43,81 43,49 42,24 43,21 42,43 41,82
Palyginti su nuosavybe 42,91 44,27 46,25 46,11 45,32 44,40 45,85 44,20 41,97
Trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis 43,46 46,46 46,21 41,37 39,25 38,55 39,57 38,16 35,23
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-06