Lietuvos bankas

Ne finansų bendrovių skola laikotarpio pabaigoje bei skolos ir BVP, skolos ir finansinio turto, skolos ir nuosavybės santykiai. Skolą sudaro išleisti skolos vertybiniai popieriai (VP) rinkos kainomis ir gautos paskolos nominaliąja verte. Nuosavybę sudaro išleistos akcijos ir kiti nuosavybės VP. Trumpalaikiai įsipareigojimai – išleisti trumpalaikiai skolos VP ir trumpalaikės paskolos. Trumpalaikis turtas – grynieji pinigai, pervedamieji indėliai, trumpalaikiai skolos VP ir suteiktos trumpalaikės paskolos. Skolos ir BVP santykis skaičiuojamas naudojant pastarųjų keturių ketvirčių BVP to meto kainomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų, santykiniai rodikliai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Procentai (vienetai)

2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv.
Ne finansų bendrovių skola 18 238,75 19 145,24 19 550,99 19 310,18 19 735,85 20 438,74 20 635,16 19 920,05 20 504,86
Palyginti su BVP 42,49 43,85 44,15 42,66 42,89 43,64 43,28 41,13 41,97
Palyginti su visu finansiniu turtu 43,69 44,03 43,86 43,54 42,27 43,25 42,44 41,63 41,39
Palyginti su nuosavybe 44,27 46,25 46,11 45,32 44,40 45,85 44,21 41,97 40,60
Trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis 46,46 46,21 41,37 39,25 38,56 39,57 38,17 34,72 38,72
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-06