Lietuvos bankas

Ne euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv.
IŠ VISO 29 949,57 27 956,79 27 451,70 28 728,11 26 712,28 27 345,43 29 317,92 30 654,65 32 290,30
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 692,71 698,04 716,20 735,42 701,57 693,50 686,38 695,24 681,39
Pervedamieji indėliai 4 041,88 2 699,29 3 030,60 3 782,17 3 853,42 4 018,38 4 043,30 4 122,08 4 130,15
Centrinis bankas 2 519,59 1 058,62 1 088,18 1 646,88 1 331,29 1 463,29 1 293,81 1 179,58 1 133,77
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 522,29 1 640,67 1 942,43 2 135,29 2 522,14 2 555,09 2 749,49 2 942,50 2 996,39
Kiti indėliai 862,91 908,71 1 468,43 1 597,81 1 693,72 1 842,00 1 958,83 1 984,33 2 823,78
Centrinis bankas 14,46 0,00 0,00 40,57 0,00 53,26 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 779,49 908,71 1 468,43 1 557,24 1 693,72 1 788,74 1 958,83 1 984,03 2 823,31
Centrinė valdžia 68,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,47
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 4,40 5,15 5,17 5,18 5,85 0,86 0,86 0,50 0,64
Ne finansų bendrovės 4,40 5,15 5,17 5,18 5,55 0,56 0,56 0,20 0,64
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 5 559,87 4 091,09 3 889,11 3 643,03 1 654,41 1 658,13 2 292,01 2 183,94 2 354,62
Ne finansų bendrovės 628,58 591,75 567,75 551,11 212,97 216,37 262,60 234,55 235,51
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,16 0,13 0,13 0,13 21,13 21,12 32,04 32,91 45,22
Investiciniai fondai 0,79 0,78 0,35 0,35 0,28 5,27 4,90 4,90 4,63
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,38
Centrinė valdžia 4 930,34 3 498,43 3 320,88 3 091,44 1 420,03 1 415,37 1 992,47 1 911,55 2 068,88
Trumpalaikės paskolos 606,08 647,09 790,60 1 101,12 829,28 919,63 851,24 797,78 734,81
Ne finansų bendrovės 508,82 546,53 696,25 1 006,52 732,86 834,43 773,69 727,98 671,33
Investiciniai fondai 0,00 2,58 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 97,26 97,98 92,40 94,60 96,42 85,20 77,55 69,80 63,48
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 2 088,43 2 220,82 1 760,02 1 786,74 1 815,25 1 790,83 1 818,55 1 863,92 1 938,25
Ne finansų bendrovės 1 456,03 1 578,19 1 565,82 1 576,35 1 582,70 1 559,66 1 577,48 1 611,69 1 670,06
Investiciniai fondai 101,47 100,91 100,35 99,79 99,23 99,23 99,23 99,23 96,99
Kitos finansų įstaigos 530,84 541,63 93,76 110,51 133,23 131,87 141,77 152,93 171,13
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,07
Biržinės akcijos 1 504,70 1 419,01 1 362,87 1 357,30 1 415,37 1 467,28 1 341,55 1 263,08 1 194,91
Ne finansų bendrovės 1 375,67 1 316,32 1 275,48 1 274,44 1 308,62 1 362,85 1 269,53 1 174,05 1 106,39
Kitos pinigų finansų įstaigos 128,11 102,06 83,53 79,04 102,75 100,46 68,48 83,42 82,23
Kitos finansų įstaigos 0,92 0,63 3,86 3,82 4,00 3,97 3,54 5,61 6,29
Nebiržinės akcijos 8 977,39 9 308,78 7 904,26 8 307,43 8 636,04 9 121,63 9 435,94 10 032,02 10 706,61
Ne finansų bendrovės 6 975,86 7 417,93 5 901,11 5 991,33 6 206,85 6 664,44 6 820,08 7 296,58 7 838,17
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 159,24 1 086,48 1 206,98 1 475,31 1 566,20 1 583,03 1 711,70 1 779,73 1 892,09
Kitos finansų įstaigos 540,66 522,23 522,39 560,41 562,39 552,67 563,23 600,50 621,83
Draudimo bendrovės 301,63 282,14 273,78 280,38 300,60 321,50 340,93 355,21 354,52
Kitos nuosavybės priemonės 804,45 1 002,68 1 006,12 1 053,86 1 288,45 1 466,01 1 473,82 1 482,33 1 476,50
Ne finansų bendrovės 787,26 950,72 950,68 950,84 1 185,63 1 379,84 1 380,25 1 385,17 1 380,34
Kitos pinigų finansų įstaigos 17,19 3,88 7,79 40,36 30,14 8,29 14,39 18,32 17,31
Draudimo bendrovės 0,00 48,08 47,65 62,65 72,68 77,89 79,18 78,84 78,84
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 25,37 26,18 58,00 59,12 62,85 64,82 63,59 67,87 72,32
Investiciniai fondai 25,37 26,18 58,00 59,12 62,85 64,82 63,59 67,87 72,32
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 5,70 7,19 7,88 5,00 5,00 6,90 5,02 5,26 5,26
Draudimo bendrovės 5,70 7,19 7,88 5,00 5,00 6,90 5,02 5,26 5,26
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 3,10 3,04 2,90 3,63 3,64 3,36 3,49 3,48 3,48
Draudimo bendrovės 3,10 3,04 2,90 3,63 3,64 3,36 3,49 3,48 3,48
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 35,38 33,99 36,87 37,76 38,78 44,35 48,03 49,16 53,39
Pensijų fondai 35,38 33,99 36,87 37,76 38,78 44,35 48,03 49,16 53,39
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 74,46 37,83 22,41 38,03 37,43 39,81 26,91 25,80 27,51
Centrinis bankas 34,36 12,18 10,59 6,82 17,68 21,15 21,09 19,65 8,61
Kitos pinigų finansų įstaigos 30,03 20,67 5,84 22,89 14,66 17,76 5,20 3,64 17,94
Investiciniai fondai 10,07 4,98 5,99 7,63 5,09 0,90 0,63 2,51 0,96
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 443,80 2 412,20 2 695,46 2 518,53 2 361,05 2 040,03 2 296,28 2 346,23 1 950,29
Ne finansų bendrovės 2 337,24 2 311,31 2 561,35 2 359,54 2 256,10 1 932,08 2 219,40 2 282,41 1 882,60
Kitos pinigų finansų įstaigos 61,09 15,48 28,60 30,25 22,99 11,97 0,07 0,01 0,12
Kitos finansų įstaigos 38,11 73,66 94,48 114,84 68,91 82,86 62,63 49,95 49,66
Draudimo bendrovės 1,13 0,95 0,86 0,80 0,61 4,32 2,20 0,87 0,70
Centrinė valdžia 1,05 0,76 0,91 1,74 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 5,18 10,04 9,26 11,36 11,04 8,80 11,98 12,99 17,21
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 2 218,92 2 435,70 2 694,81 2 695,97 2 310,17 2 167,91 2 972,11 3 731,64 4 136,40
Ne finansų bendrovės 472,01 564,34 640,51 429,61 363,37 427,13 405,93 317,48 297,86
Kitos pinigų finansų įstaigos 81,35 148,03 200,92 326,18 244,46 100,03 263,39 1 157,65 1 640,39
Kitos finansų įstaigos 8,80 24,29 29,25 28,86 27,40 25,51 28,79 30,50 24,33
Draudimo bendrovės 2,46 6,16 6,09 1,25 4,38 9,04 5,89 6,67 6,67
Centrinė valdžia 1 530,50 1 564,78 1 684,34 1 775,67 1 545,55 1 485,38 2 169,84 2 159,36 2 043,04
Vietos valdžia 123,80 128,10 133,70 134,40 125,01 120,82 98,27 58,80 122,58
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 1,53
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04