Lietuvos bankas

Ne euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
IŠ VISO 24 410,04 24 563,01 24 296,40 23 646,10 24 513,15 26 201,27 26 203,99 26 226,83 27 660,99
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69
Pervedamieji indėliai 439,77 543,85 637,14 1 319,46 1 570,51 1 737,90 1 372,59 2 654,12 3 810,69
Centrinis bankas 157,66 261,49 349,00 1 058,89 1 273,73 1 392,30 1 013,81 2 213,12 3 375,15
Kitos pinigų finansų įstaigos 282,11 282,36 288,14 260,57 296,78 345,60 358,78 441,00 435,54
Kiti indėliai 1 334,77 1 275,24 1 401,10 1 325,91 1 222,84 2 059,12 1 542,84 1 001,44 1 027,32
Centrinis bankas 56,15 34,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,51 14,35
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 227,46 1 189,90 1 325,18 1 249,99 1 115,63 1 951,92 1 490,17 934,27 984,34
Centrinė valdžia 51,15 51,13 75,92 75,92 107,21 107,20 52,67 52,65 28,63
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1,93 1,26 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19 4,20
Ne finansų bendrovės 1,18 1,19 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19 4,20
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,75 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 7 524,58 7 197,52 6 966,07 5 635,82 6 117,78 6 558,93 6 442,30 5 432,33 5 369,34
Ne finansų bendrovės 357,01 373,75 374,34 371,55 493,44 507,45 523,28 520,26 668,16
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,02 0,12 0,12 0,12 0,16 0,15 0,17 0,15 0,15
Investiciniai fondai 0,07 0,10 0,15 0,20 0,20 0,54 0,75 0,76 0,76
Kitos finansų įstaigos 1,00 1,00 1,36 1,36 3,15 1,40 1,10 1,10 0,70
Centrinė valdžia 7 166,48 6 822,55 6 590,10 5 262,59 5 620,83 6 049,39 5 917,00 4 910,06 4 699,57
Trumpalaikės paskolos 450,22 415,86 385,82 415,65 441,18 459,28 403,34 546,74 487,41
Ne finansų bendrovės 405,39 376,23 343,34 377,05 410,20 433,27 379,64 525,32 475,07
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 44,83 39,63 42,48 38,60 30,98 26,01 23,70 21,42 12,34
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 2 018,62 2 082,08 1 989,47 1 983,76 2 040,78 2 035,03 1 996,29 2 092,92 2 030,43
Ne finansų bendrovės 1 393,29 1 459,75 1 415,63 1 410,97 1 468,60 1 436,71 1 418,82 1 521,66 1 432,86
Investiciniai fondai 107,08 106,52 105,96 105,40 104,84 104,28 103,72 103,72 103,72
Kitos finansų įstaigos 516,23 513,81 466,89 467,31 467,26 493,96 473,62 467,45 493,76
Draudimo bendrovės 1,92 1,91 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,13 0,09 0,09
Biržinės akcijos 763,90 793,56 841,72 782,43 894,63 969,12 1 390,15 1 511,07 1 510,20
Ne finansų bendrovės 676,99 698,30 748,06 719,00 820,93 893,77 1 296,29 1 409,29 1 381,66
Kitos pinigų finansų įstaigos 86,85 95,20 93,60 63,38 73,46 75,10 93,62 101,47 128,03
Kitos finansų įstaigos 0,06 0,06 0,06 0,05 0,24 0,25 0,24 0,31 0,51
Nebiržinės akcijos 7 119,81 7 464,75 7 481,16 7 556,70 7 728,43 7 921,00 8 047,96 8 140,65 8 272,31
Ne finansų bendrovės 4 755,50 5 007,64 5 323,09 5 303,47 5 397,58 5 530,09 5 610,07 5 731,95 5 815,49
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 686,28 1 765,26 1 813,37 1 875,08 1 930,45 1 980,78 2 019,48 2 035,27 2 070,89
Kitos finansų įstaigos 359,43 361,41 72,92 90,29 95,66 95,22 119,36 63,24 67,56
Draudimo bendrovės 318,59 330,44 271,78 287,86 304,74 314,91 299,05 310,18 318,37
Kitos nuosavybės priemonės 1 294,13 1 311,25 1 343,10 1 377,51 1 253,09 1 255,82 1 279,79 1 255,18 1 219,39
Ne finansų bendrovės 426,23 431,96 462,72 467,82 468,58 460,26 485,83 486,42 487,13
Kitos pinigų finansų įstaigos 867,90 879,29 880,38 909,69 784,52 795,57 793,96 768,76 732,26
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 28,99 28,52 29,58 22,98 26,77 16,36 17,40 19,39 21,42
Investiciniai fondai 28,99 28,52 29,58 22,98 26,77 16,36 17,40 19,39 21,42
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 3,15 2,54 2,59 4,01 3,33 3,67 4,31 7,84 8,00
Draudimo bendrovės 3,15 2,54 2,59 4,01 3,33 3,67 4,31 7,84 8,00
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 3,44 3,52 2,34 2,13 2,25 2,31 2,41 2,94 3,02
Draudimo bendrovės 3,44 3,52 2,34 2,13 2,25 2,31 2,41 2,94 3,02
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 1,27 1,33 1,44 1,26 14,61 15,67 17,35 18,85 31,06
Pensijų fondai 1,27 1,33 1,44 1,26 14,61 15,67 17,35 18,85 31,06
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 46,13 63,01 45,36 62,50 68,18 79,25 107,15 75,98 45,99
Centrinis bankas 9,19 17,68 9,32 20,99 26,22 32,85 53,28 27,37 6,91
Kitos pinigų finansų įstaigos 31,76 35,67 31,39 38,01 37,86 41,57 48,24 34,56 31,96
Investiciniai fondai 5,18 9,51 4,66 3,24 3,91 4,59 5,63 13,85 7,05
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,15 0,00 0,26 0,20 0,25 0,00 0,20 0,07
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 946,38 1 940,75 1 756,73 1 843,05 1 651,34 1 629,15 2 054,76 1 811,88 2 088,17
Ne finansų bendrovės 1 914,74 1 908,65 1 735,37 1 807,26 1 633,86 1 613,54 2 049,33 1 793,73 2 069,70
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,66 1,86 0,50 1,21 0,88 1,29 0,54 0,40 0,41
Kitos finansų įstaigos 21,16 20,83 14,98 29,77 9,80 8,72 2,42 11,65 14,86
Draudimo bendrovės 1,93 1,79 0,27 0,76 0,68 0,49 0,44 2,02 0,42
Centrinė valdžia 2,95 1,48 1,96 1,76 2,02 1,31 0,84 1,66 1,74
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 3,94 6,14 3,65 2,29 4,10 3,80 1,19 2,42 1,04
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 1 265,32 1 266,33 1 242,35 1 141,91 1 308,88 1 293,67 1 363,60 1 485,50 1 567,36
Ne finansų bendrovės 11,59 8,35 5,18 19,11 6,93 10,65 9,46 15,84 28,24
Kitos pinigų finansų įstaigos 15,12 23,22 11,34 2,80 58,70 51,24 33,04 136,05 129,46
Kitos finansų įstaigos 0,01 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
Draudimo bendrovės 1,26 0,31 0,17 2,28 0,40 0,49 1,40 6,04 4,93
Centrinė valdžia 1 237,34 1 234,45 1 225,60 1 117,72 1 242,85 1 231,29 1 319,69 1 327,56 1 404,72
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04