Lietuvos bankas

Ne euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv.
IŠ VISO 24 296,40 23 646,10 24 513,15 26 201,27 26 210,39 26 426,32 27 864,13 28 187,99 29 774,64
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69 682,23 692,71
Pervedamieji indėliai 637,14 1 319,46 1 570,51 1 737,90 1 372,59 2 654,12 3 810,69 2 112,43 3 241,48
Centrinis bankas 349,00 1 058,89 1 273,73 1 392,30 1 013,81 2 213,12 3 375,15 1 454,87 2 519,59
Kitos pinigų finansų įstaigos 288,14 260,57 296,78 345,60 358,78 441,00 435,54 657,56 721,89
Kiti indėliai 1 401,10 1 325,91 1 222,84 2 059,12 1 542,84 1 001,44 1 027,32 824,02 797,07
Centrinis bankas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,51 14,35 14,54 14,46
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 325,18 1 249,99 1 115,63 1 951,92 1 490,17 934,27 984,34 780,87 713,65
Centrinė valdžia 75,92 75,92 107,21 107,20 52,67 52,65 28,63 28,61 68,96
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19 4,20 4,21 4,40
Ne finansų bendrovės 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19 4,20 4,21 4,40
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 6 966,07 5 635,82 6 117,78 6 558,93 6 442,30 5 432,33 5 369,34 5 716,37 5 559,87
Ne finansų bendrovės 374,34 371,55 493,44 507,45 523,28 520,26 668,16 631,62 628,58
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,12 0,12 0,16 0,15 0,17 0,15 0,15 0,15 0,16
Investiciniai fondai 0,15 0,20 0,20 0,54 0,75 0,76 0,76 0,79 0,79
Kitos finansų įstaigos 1,36 1,36 3,15 1,40 1,10 1,10 0,70 0,70 0,00
Centrinė valdžia 6 590,10 5 262,59 5 620,83 6 049,39 5 917,00 4 910,06 4 699,57 5 083,11 4 930,34
Trumpalaikės paskolos 385,82 415,65 441,18 459,28 403,34 552,38 490,73 705,87 606,36
Ne finansų bendrovės 343,34 377,05 410,20 433,27 379,64 530,64 478,05 593,03 508,21
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 42,48 38,60 30,98 26,01 23,70 21,74 12,68 112,84 98,15
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 1 989,47 1 983,76 2 040,78 2 035,03 1 996,29 2 104,94 2 034,20 2 179,21 1 955,26
Ne finansų bendrovės 1 415,63 1 410,97 1 468,60 1 436,71 1 418,82 1 533,68 1 436,60 1 452,93 1 438,23
Investiciniai fondai 105,96 105,40 104,84 104,28 103,72 103,72 103,72 103,72 101,47
Kitos finansų įstaigos 466,89 467,31 467,26 493,96 473,62 467,45 493,79 622,47 415,47
Draudimo bendrovės 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,09 0,08 0,08 0,08 0,13 0,09 0,09 0,09 0,09
Biržinės akcijos 841,72 782,43 894,63 969,12 1 390,15 1 511,07 1 510,20 1 530,12 1 504,72
Ne finansų bendrovės 748,06 719,00 820,93 893,77 1 296,29 1 409,29 1 381,66 1 386,46 1 375,69
Kitos pinigų finansų įstaigos 93,60 63,38 73,46 75,10 93,62 101,47 128,03 143,05 128,11
Kitos finansų įstaigos 0,06 0,05 0,24 0,25 0,24 0,31 0,51 0,61 0,92
Nebiržinės akcijos 7 515,50 7 594,08 7 765,73 7 958,79 8 087,82 8 307,70 8 442,95 9 129,06 9 868,42
Ne finansų bendrovės 5 357,43 5 340,85 5 434,88 5 567,87 5 649,93 5 876,09 5 955,65 6 352,48 6 709,68
Kitos pinigų finansų įstaigos 1 813,37 1 875,08 1 930,45 1 980,78 2 019,48 2 035,27 2 070,89 2 124,73 2 394,22
Kitos finansų įstaigos 72,92 90,29 95,66 95,22 119,36 86,16 98,70 327,42 461,84
Draudimo bendrovės 271,78 287,86 304,74 314,91 299,05 310,18 317,71 324,42 302,68
Kitos nuosavybės priemonės 1 308,76 1 340,13 1 215,80 1 218,04 1 239,93 1 258,05 1 219,32 1 240,96 1 252,36
Ne finansų bendrovės 428,38 430,44 431,28 422,47 445,97 489,29 487,06 487,16 484,84
Kitos pinigų finansų įstaigos 880,38 909,69 784,52 795,57 793,96 768,76 732,26 753,80 767,52
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 29,58 22,98 26,77 16,36 17,40 19,39 21,43 21,62 24,32
Investiciniai fondai 29,58 22,98 26,77 16,36 17,40 19,39 21,43 21,62 24,32
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 2,59 4,01 3,33 3,67 4,31 7,84 8,00 7,42 5,70
Draudimo bendrovės 2,59 4,01 3,33 3,67 4,31 7,84 8,00 7,42 5,70
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 2,34 2,13 2,25 2,31 2,41 2,94 3,02 3,01 3,10
Draudimo bendrovės 2,34 2,13 2,25 2,31 2,41 2,94 3,02 3,01 3,10
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 1,44 1,26 14,61 15,67 17,35 18,85 31,06 32,23 35,38
Pensijų fondai 1,44 1,26 14,61 15,67 17,35 18,85 31,06 32,23 35,38
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 45,36 62,50 68,18 79,25 107,15 75,98 45,99 60,25 66,18
Centrinis bankas 9,32 20,99 26,22 32,85 53,28 27,37 6,91 13,32 34,36
Kitos pinigų finansų įstaigos 31,39 38,01 37,86 41,57 48,24 34,56 31,96 27,61 21,75
Investiciniai fondai 4,66 3,24 3,91 4,59 5,63 13,85 7,05 19,27 10,07
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,26 0,20 0,25 0,00 0,20 0,07 0,04 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 756,73 1 843,05 1 651,34 1 629,15 2 054,76 1 817,31 2 108,29 2 088,36 2 338,63
Ne finansų bendrovės 1 735,37 1 807,26 1 633,86 1 613,54 2 049,33 1 799,03 2 094,13 2 049,95 2 300,42
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,50 1,21 0,88 1,29 0,54 0,40 0,41 1,16 2,20
Kitos finansų įstaigos 14,98 29,77 9,80 8,72 2,42 11,77 10,55 28,71 28,65
Draudimo bendrovės 0,27 0,76 0,68 0,49 0,44 2,02 0,42 0,73 1,13
Centrinė valdžia 1,96 1,76 2,02 1,31 0,84 1,66 1,74 1,27 1,05
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 3,65 2,29 4,10 3,80 1,19 2,43 1,04 6,54 5,18
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 1 242,35 1 141,91 1 308,88 1 293,67 1 370,00 1 491,98 1 572,70 1 850,63 1 818,67
Ne finansų bendrovės 5,18 19,11 6,93 10,65 9,46 15,92 27,18 29,80 26,69
Kitos pinigų finansų įstaigos 11,34 2,80 58,70 51,24 33,04 136,05 129,46 116,94 46,06
Kitos finansų įstaigos 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Draudimo bendrovės 0,17 2,28 0,40 0,49 1,40 6,04 4,93 1,47 2,46
Centrinė valdžia 1 225,60 1 117,72 1 242,85 1 231,29 1 326,09 1 333,96 1 411,12 1 702,41 1 743,45
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04