Lietuvos bankas

Ne euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
IŠ VISO 22 105,76 22 890,26 21 998,75 22 281,77 21 879,32 21 861,26 22 308,91 22 327,99 22 070,96
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 174,41 167,49 164,37 163,09 162,06 165,81 165,51 200,94 169,60
Pervedamieji indėliai 710,95 917,65 792,97 523,09 406,19 368,30 377,18 422,79 563,66
Centrinis bankas 10,73 1,47 1,98 11,62 11,86 55,24 70,17 126,67 258,01
Kitos pinigų finansų įstaigos 700,22 916,18 790,99 511,47 394,33 313,05 307,02 296,11 305,65
Kiti indėliai 3 573,49 3 641,95 2 234,82 2 392,27 2 091,88 2 021,99 2 072,67 1 957,39 1 336,77
Centrinis bankas 353,03 50,69 27,70 31,72 356,11 106,01 18,62 47,48 128,16
Kitos pinigų finansų įstaigos 3 140,67 3 524,44 2 140,26 2 347,76 1 722,96 1 903,16 2 041,40 1 891,20 1 191,01
Centrinė valdžia 79,79 66,82 66,86 12,79 12,80 12,82 12,65 18,72 17,60
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 1,07 0,97 0,85 0,60 0,08 0,59 0,65 2,23 2,32
Ne finansų bendrovės 0,09 0,09 0,00 0,18 0,08 0,59 0,65 1,00 1,08
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,98 0,88 0,85 0,42 0,00 0,00 0,00 1,23 1,24
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 6 206,67 6 615,85 6 228,36 6 406,89 6 005,16 5 920,04 6 132,21 6 090,90 6 198,53
Ne finansų bendrovės 4,00 3,26 137,93 131,19 128,21 127,85 374,29 360,66 364,62
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,15 0,07 0,06 0,02 0,01 0,01 0,63 0,12 0,12
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00
Centrinė valdžia 6 202,52 6 612,52 6 089,87 6 275,18 5 876,44 5 791,18 5 756,29 5 729,12 5 832,79
Trumpalaikės paskolos 400,39 361,52 374,12 366,09 363,44 383,53 386,07 400,66 414,59
Ne finansų bendrovės 346,13 301,79 318,62 303,14 295,36 324,65 327,62 315,83 354,50
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 34,44 39,34 42,66 49,56 52,43 40,75 39,97 66,09 44,59
Draudimo bendrovės 19,82 20,40 12,84 13,39 15,65 18,04 18,41 18,68 15,50
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,07 0,06 0,00
Ilgalaikės paskolos 1 464,34 1 460,63 1 819,06 1 965,48 1 930,37 1 910,84 1 875,59 1 816,45 1 795,40
Ne finansų bendrovės 892,25 863,03 1 204,95 1 322,48 1 296,30 1 274,64 1 240,12 1 180,92 1 165,17
Investiciniai fondai 27,61 55,22 82,83 110,44 110,44 110,44 110,44 110,44 108,20
Kitos finansų įstaigos 533,73 531,66 530,83 532,13 523,17 525,25 524,48 524,51 520,78
Draudimo bendrovės 10,66 10,63 0,37 0,35 0,38 0,43 0,47 0,50 1,11
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,14
Biržinės akcijos 649,16 621,18 650,54 665,73 783,36 765,64 757,23 754,73 790,73
Ne finansų bendrovės 603,78 569,55 590,54 602,91 713,73 698,96 691,09 678,73 703,36
Kitos pinigų finansų įstaigos 45,35 51,60 59,96 62,77 69,58 66,63 66,10 75,96 87,32
Kitos finansų įstaigos 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05
Nebiržinės akcijos 5 807,21 5 903,07 6 332,15 6 565,89 6 810,78 7 007,74 7 206,21 7 221,24 5 698,43
Ne finansų bendrovės 3 194,55 3 253,17 3 417,05 3 561,69 3 975,23 4 133,46 4 247,39 4 240,83 3 621,01
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 215,91 2 253,09 2 503,60 2 571,21 2 457,30 2 490,87 2 561,52 2 595,35 1 705,55
Kitos finansų įstaigos 124,99 124,95 127,99 137,43 79,68 79,56 81,75 81,22 77,07
Draudimo bendrovės 271,76 271,87 283,51 295,56 298,57 303,86 315,55 303,84 294,79
Kitos nuosavybės priemonės 564,17 587,15 598,03 555,29 577,94 596,44 613,66 622,71 2 257,65
Ne finansų bendrovės 504,25 525,49 535,93 533,58 554,32 574,66 592,21 597,51 1 394,29
Kitos pinigų finansų įstaigos 59,92 61,66 62,10 21,71 23,61 21,78 21,45 25,21 863,37
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 43,14 40,11 61,44 51,75 52,37 41,63 37,75 30,05 32,09
Investiciniai fondai 43,14 40,11 61,44 51,75 52,37 41,63 37,75 30,05 32,09
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 3,29 3,18 2,35 3,43
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 3,29 3,18 2,35 3,43
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 0,30 0,30 0,31 0,31 2,69 2,75 2,80 2,71 3,36
Draudimo bendrovės 0,30 0,30 0,31 0,31 2,69 2,75 2,80 2,71 3,36
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 37,86 66,85 64,04 54,15 42,83 28,98 26,36 27,47 45,73
Centrinis bankas 1,62 23,79 27,02 30,37 24,88 6,95 4,58 3,42 18,60
Kitos pinigų finansų įstaigos 35,21 41,55 34,43 20,75 14,77 19,00 18,75 21,00 23,44
Investiciniai fondai 0,76 1,51 2,27 3,03 3,03 3,03 3,03 3,05 3,37
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,27 0,00 0,33 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,32
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 529,93 1 547,80 1 716,04 1 613,21 1 590,08 1 669,20 1 681,86 1 755,86 1 748,30
Ne finansų bendrovės 1 517,45 1 536,55 1 701,58 1 602,15 1 575,59 1 658,01 1 669,64 1 743,91 1 736,20
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,20 0,16 0,17 0,73 1,24 1,12 1,30 0,85 0,77
Kitos finansų įstaigos 0,69 1,36 1,42 1,33 1,43 1,37 1,32 1,03 1,27
Draudimo bendrovės 3,25 1,69 2,77 2,63 6,21 1,42 2,50 3,89 3,94
Centrinė valdžia 1,57 1,62 1,71 1,34 0,78 0,82 0,64 0,87 1,29
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 6,77 6,42 8,39 5,03 4,83 6,46 6,46 5,31 4,83
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 942,67 957,74 961,65 957,91 1 056,10 974,50 969,99 1 019,51 1 010,36
Ne finansų bendrovės 21,97 24,39 34,57 33,25 17,74 21,39 9,87 10,44 9,70
Kitos pinigų finansų įstaigos 42,28 23,81 20,90 21,60 128,54 15,57 20,52 14,60 13,82
Kitos finansų įstaigos 3,45 0,00 0,00 0,00 1,53 2,21 1,53 0,00 0,83
Draudimo bendrovės 2,90 1,99 0,40 0,82 3,33 0,80 0,26 0,12 2,23
Centrinė valdžia 872,07 907,55 905,78 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04