Lietuvos bankas

Ne euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
IŠ VISO 23 960,73 22 980,41 23 298,06 22 791,86 22 741,11 23 089,66 23 062,51 22 802,17 24 471,61
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 167,38 164,26 162,99 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65
Pervedamieji indėliai 917,65 792,97 523,09 406,19 368,30 377,18 422,79 563,66 439,77
Centrinis bankas 1,47 1,98 11,62 11,86 55,24 70,17 126,67 258,01 157,66
Kitos pinigų finansų įstaigos 916,18 790,99 511,47 394,33 313,05 307,02 296,11 305,65 282,11
Kiti indėliai 3 630,65 2 223,52 2 380,97 2 080,58 2 010,69 2 061,37 1 956,29 1 336,82 1 334,77
Centrinis bankas 50,69 27,70 31,72 356,11 106,01 18,62 47,48 128,16 56,15
Kitos pinigų finansų įstaigos 3 524,44 2 140,26 2 347,76 1 722,96 1 903,16 2 041,40 1 891,20 1 191,06 1 227,46
Centrinė valdžia 55,52 55,56 1,49 1,50 1,52 1,35 17,62 17,60 51,15
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,97 0,85 0,60 0,08 0,59 0,65 2,23 2,32 1,93
Ne finansų bendrovės 0,09 0,00 0,18 0,08 0,59 0,65 1,00 1,08 1,18
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,88 0,85 0,42 0,00 0,00 0,00 1,23 1,24 0,75
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 6 615,85 6 228,36 6 407,35 6 005,62 5 920,04 6 132,21 6 090,90 6 198,53 7 524,58
Ne finansų bendrovės 3,26 137,93 131,65 128,67 127,85 374,29 360,66 364,62 357,01
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,07 0,06 0,02 0,01 0,01 0,63 0,12 0,12 0,02
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Centrinė valdžia 6 612,52 6 089,87 6 275,18 5 876,44 5 791,18 5 756,29 5 729,12 5 832,79 7 166,48
Trumpalaikės paskolos 365,47 379,14 370,85 367,89 390,36 433,09 440,63 421,76 434,55
Ne finansų bendrovės 306,01 323,87 307,93 299,89 331,61 374,46 355,82 359,18 368,84
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 38,85 42,22 49,53 52,35 40,62 40,14 66,08 47,07 50,24
Draudimo bendrovės 20,40 12,84 13,39 15,65 18,04 18,41 18,68 15,50 15,46
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,22 0,21 0,00 0,00 0,09 0,07 0,06 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 1 478,53 1 832,30 1 980,59 1 942,96 1 917,51 1 879,54 1 809,37 1 800,09 1 945,81
Ne finansų bendrovės 870,85 1 218,08 1 337,65 1 310,59 1 283,25 1 247,28 1 176,27 1 169,01 1 314,81
Investiciniai fondai 55,22 82,83 110,44 109,88 109,51 108,76 108,20 108,20 108,20
Kitos finansų įstaigos 531,75 530,94 532,07 521,95 524,06 522,66 523,92 520,78 520,78
Draudimo bendrovės 20,63 0,37 0,35 0,46 0,61 0,75 0,89 1,96 1,92
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,14 0,10
Biržinės akcijos 621,18 650,54 665,73 783,36 765,64 757,23 754,73 790,73 763,89
Ne finansų bendrovės 569,55 590,54 602,91 713,73 698,96 691,09 678,73 703,36 676,99
Kitos pinigų finansų įstaigos 51,60 59,96 62,77 69,58 66,63 66,10 75,96 87,32 86,85
Kitos finansų įstaigos 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05
Nebiržinės akcijos 6 774,67 7 133,35 7 428,29 7 628,69 7 783,78 7 863,04 7 885,57 6 266,74 6 272,57
Ne finansų bendrovės 4 069,63 4 163,51 4 391,18 4 780,39 4 900,42 4 899,19 4 910,85 4 181,12 4 235,86
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 253,09 2 503,60 2 571,21 2 457,30 2 490,87 2 561,52 2 595,35 1 705,55 1 686,28
Kitos finansų įstaigos 180,08 182,73 170,35 92,43 88,63 86,78 75,53 85,28 42,20
Draudimo bendrovės 271,87 283,51 295,56 298,57 303,86 315,55 303,84 294,79 308,23
Kitos nuosavybės priemonės 637,78 658,42 578,34 610,19 626,78 647,36 655,30 2 371,49 2 416,92
Ne finansų bendrovės 576,12 596,32 556,63 586,57 605,00 625,91 630,09 1 508,12 1 549,02
Kitos pinigų finansų įstaigos 61,66 62,10 21,71 23,61 21,78 21,45 25,21 863,37 867,90
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 40,11 61,44 51,75 52,37 41,63 37,75 30,10 32,09 29,20
Investiciniai fondai 40,11 61,44 51,75 52,37 41,63 37,75 30,10 32,09 29,20
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 0,00 0,00 0,00 3,98 3,29 3,18 2,35 3,43 3,15
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 3,98 3,29 3,18 2,35 3,43 3,15
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 0,30 0,31 0,31 2,69 2,75 2,80 2,71 3,36 3,44
Draudimo bendrovės 0,30 0,31 0,31 2,69 2,75 2,80 2,71 3,36 3,44
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 77,52 72,67 66,38 60,91 47,67 41,16 34,06 45,73 45,86
Centrinis bankas 34,46 35,65 42,60 30,20 25,85 19,76 10,51 18,60 9,19
Kitos pinigų finansų įstaigos 41,55 34,43 20,75 14,77 19,00 18,75 21,00 23,44 31,76
Investiciniai fondai 1,51 2,27 3,03 2,90 2,82 2,65 2,55 3,37 4,91
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,33 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 12,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 658,55 1 820,83 1 724,01 1 608,31 1 704,14 1 717,48 1 788,86 1 771,95 1 896,24
Ne finansų bendrovės 1 647,13 1 806,37 1 712,95 1 596,10 1 692,57 1 705,69 1 777,95 1 760,48 1 865,35
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,16 0,17 0,73 1,24 1,12 1,30 0,85 0,77 1,37
Kitos finansų įstaigos 1,36 1,42 1,33 1,43 1,37 1,32 1,02 1,27 20,82
Draudimo bendrovės 1,86 2,77 2,63 3,93 1,80 2,07 2,86 3,31 1,81
Centrinė valdžia 1,62 1,71 1,34 0,78 0,82 0,64 0,87 1,29 2,95
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 6,42 8,39 5,03 4,83 6,46 6,46 5,31 4,83 3,94
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 974,11 961,44 956,80 1 076,08 992,24 970,22 1 019,81 1 023,87 1 191,29
Ne finansų bendrovės 40,76 34,36 32,14 37,72 39,13 10,10 10,74 14,44 11,83
Kitos pinigų finansų įstaigos 23,81 20,90 21,60 128,54 15,57 20,52 14,60 22,59 15,08
Kitos finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 1,53 2,21 1,53 0,00 0,83 0,01
Draudimo bendrovės 1,99 0,40 0,82 3,33 0,80 0,26 0,12 2,23 1,26
Centrinė valdžia 907,55 905,78 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 163,11
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04