Lietuvos bankas

Ne euro zonos šalių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir kreditoriaus (debitoriaus) sektorius, grynoji turto vertė (finansinis turtas atėmus įsipareigojimus) bei grynasis skolinimas arba skolinimasis (finansinio turto sandoriai atėmus įsipareigojimų sandorius).

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai bei perkainojimai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Finansinė priemonė
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
IŠ VISO 22 406,94 22 378,12 22 349,92 24 128,12 24 257,17 24 059,46 23 355,30 23 952,22 25 821,92
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99
Pervedamieji indėliai 377,18 422,79 563,66 439,77 543,85 637,14 1 319,46 1 570,51 1 737,90
Centrinis bankas 70,17 126,67 258,01 157,66 261,49 349,00 1 058,89 1 273,73 1 392,30
Kitos pinigų finansų įstaigos 307,02 296,11 305,65 282,11 282,36 288,14 260,57 296,78 345,60
Kiti indėliai 2 061,37 1 956,29 1 336,82 1 334,77 1 275,24 1 401,10 1 325,91 1 222,84 2 059,12
Centrinis bankas 18,62 47,48 128,16 56,15 34,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 041,40 1 891,20 1 191,06 1 227,46 1 189,90 1 325,18 1 249,99 1 115,63 1 951,92
Centrinė valdžia 1,35 17,62 17,60 51,15 51,13 75,92 75,92 107,21 107,20
Trumpalaikiai skolos vertybiniai popieriai 0,65 2,23 2,32 1,93 1,26 1,09 0,00 0,00 0,00
Ne finansų bendrovės 0,65 1,00 1,08 1,18 1,19 1,09 0,00 0,00 0,00
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 0,00 1,23 1,24 0,75 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai 6 132,21 6 090,90 6 198,53 7 524,58 7 197,49 6 966,07 5 635,82 6 117,78 6 558,90
Ne finansų bendrovės 374,29 360,66 364,62 357,01 373,75 374,34 371,55 493,44 507,42
Kitos pinigų finansų įstaigos 0,63 0,12 0,12 0,02 0,12 0,12 0,12 0,16 0,15
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,15 0,20 0,20 0,54
Kitos finansų įstaigos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,36 1,36 3,15 1,40
Centrinė valdžia 5 756,29 5 729,12 5 832,79 7 166,48 6 822,55 6 590,10 5 262,59 5 620,83 6 049,39
Trumpalaikės paskolos 431,72 440,54 428,27 455,24 420,89 392,71 414,75 439,69 451,68
Ne finansų bendrovės 391,41 373,60 379,61 403,12 373,97 342,57 368,48 401,05 418,01
Investiciniai fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitos finansų įstaigos 40,24 66,88 48,66 52,12 46,92 50,14 46,27 38,64 33,67
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,07 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ilgalaikės paskolos 1 890,83 1 824,20 1 826,43 1 973,37 2 019,55 2 002,31 2 000,05 1 942,09 2 118,02
Ne finansų bendrovės 1 257,89 1 186,27 1 189,54 1 337,23 1 386,41 1 418,03 1 414,95 1 357,35 1 512,89
Investiciniai fondai 108,76 108,20 107,64 107,08 106,52 105,96 105,96 105,96 105,96
Kitos finansų įstaigos 523,34 528,75 527,15 527,04 524,62 477,33 477,20 477,20 497,55
Draudimo bendrovės 0,75 0,89 1,96 1,92 1,91 0,90 1,86 1,50 1,54
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,09 0,09 0,14 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08
Biržinės akcijos 757,23 754,73 790,73 763,89 793,56 841,72 782,43 894,62 969,12
Ne finansų bendrovės 691,09 678,73 703,36 676,99 698,30 748,06 719,00 820,93 893,77
Kitos pinigų finansų įstaigos 66,10 75,96 87,32 86,85 95,20 93,60 63,38 73,46 75,10
Kitos finansų įstaigos 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,23 0,25
Nebiržinės akcijos 7 197,37 7 224,76 5 801,34 5 898,19 6 210,38 6 136,47 6 152,50 6 290,66 6 434,86
Ne finansų bendrovės 3 969,71 3 979,43 3 443,51 3 805,70 4 035,08 3 990,56 3 935,44 3 990,65 4 069,03
Kitos pinigų finansų įstaigos 2 561,52 2 595,35 1 705,55 1 686,28 1 765,26 1 813,37 1 875,08 1 930,45 1 980,78
Kitos finansų įstaigos 342,39 337,31 347,84 87,61 89,60 71,41 64,54 70,30 70,44
Draudimo bendrovės 323,75 312,67 304,43 318,59 320,44 261,13 277,44 299,26 314,61
Kitos nuosavybės priemonės 612,64 610,27 2 328,00 2 367,60 2 408,26 2 517,28 2 569,28 2 330,53 2 371,05
Ne finansų bendrovės 591,19 585,06 1 464,64 1 499,70 1 528,97 1 636,90 1 659,59 1 545,83 1 575,48
Kitos pinigų finansų įstaigos 21,45 25,21 863,37 867,90 879,29 880,38 909,69 784,70 795,57
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne PRF investicinių fondų akcijos/vienetai 37,75 29,88 31,87 28,99 28,52 29,58 22,98 26,75 16,33
Investiciniai fondai 37,75 29,88 31,87 28,99 28,52 29,58 22,98 26,75 16,33
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 3,18 2,35 3,43 3,15 2,54 2,59 4,01 3,33 3,67
Draudimo bendrovės 3,18 2,35 3,43 3,15 2,54 2,59 4,01 3,33 3,67
Gyvybės draudimo ir anuiteto įsipareigojimai/teisės 2,80 2,71 3,36 3,44 3,52 2,34 2,13 2,25 2,31
Draudimo bendrovės 2,80 2,71 3,36 3,44 3,52 2,34 2,13 2,25 2,31
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensiniai įsipareigojimai/teisės 0,00 0,00 0,00 1,27 1,33 1,44 1,26 14,61 15,67
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,00 1,27 1,33 1,44 1,26 14,61 15,67
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 41,16 34,06 45,87 46,13 63,01 45,36 62,44 68,07 79,08
Centrinis bankas 19,76 10,51 18,60 9,19 17,68 9,32 20,99 26,22 32,85
Kitos pinigų finansų įstaigos 18,75 21,00 23,44 31,76 35,67 31,39 38,01 37,85 41,57
Investiciniai fondai 2,65 2,55 3,51 5,18 9,51 4,66 3,18 3,80 4,42
Draudimo bendrovės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensijų fondai 0,00 0,00 0,32 0,00 0,15 0,00 0,26 0,20 0,25
Centrinė valdžia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 741,20 1 812,32 1 821,65 1 944,74 1 938,68 1 754,62 1 835,48 1 634,10 1 632,12
Ne finansų bendrovės 1 728,87 1 800,87 1 809,98 1 913,73 1 906,58 1 731,93 1 804,68 1 622,68 1 616,56
Kitos pinigų finansų įstaigos 1,30 0,85 0,77 1,37 1,86 0,50 1,21 0,88 1,29
Kitos finansų įstaigos 1,86 1,56 1,27 20,82 20,83 14,98 23,39 3,74 8,71
Draudimo bendrovės 2,07 2,86 3,51 1,93 1,79 1,60 2,19 0,68 0,49
Centrinė valdžia 0,64 0,87 1,29 2,95 1,48 1,96 1,74 2,02 1,27
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 6,46 5,31 4,83 3,94 6,14 3,65 2,27 4,10 3,80
Kitos gautinos/mokėtinos sumos, išskyrus prekybos kreditus ir išankstinius mokėjimus 954,25 1 003,30 998,03 1 173,43 1 177,45 1 158,30 1 055,78 1 225,85 1 207,10
Ne finansų bendrovės 10,10 10,74 14,40 11,59 8,35 5,18 17,94 6,00 7,78
Kitos pinigų finansų įstaigos 20,52 14,60 13,82 15,08 23,19 11,34 2,79 58,70 51,24
Kitos finansų įstaigos 1,53 0,00 0,83 0,01 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
Draudimo bendrovės 0,26 0,12 2,23 1,26 0,31 0,17 2,28 0,40 0,49
Centrinė valdžia 921,84 977,84 966,75 1 145,49 1 145,60 1 141,55 1 032,77 1 160,75 1 147,59
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-04