Lietuvos bankas
2021-02-11
11

Lietuvos bankas, siekdamas didesnio patogumo vartotojams ir finansų įstaigoms, ginčų nagrinėjimą perkelia į elektroninę erdvę – nuo vasario 11 d. per Elektroninius valdžios vartus gyventojai galės pateikti ne tik prašymą nagrinėti ginčą, bet ir papildomus dokumentus, taip pat sekti ginčo būseną ir gauti informaciją apie priimtą sprendimą dėl ginčo esmės. 

Taip siekiama operatyviau informuoti vartotojus ir finansų rinkos dalyvius apie proceso eigą, taip pat taupyti gamtinius išteklius atsisakant perteklinio dokumentų spausdinimo. Vartotojai, neturintys galimybės naudotis internetu ar el. paslaugomis, ir toliau galės į Lietuvos banką kreiptis paštu ar tiesiogiai pateikdami ranka užpildytus dokumentus. 

Finansų rinkos dalyviai visus su bylomis susijusius dokumentus gaus ir patys turės teisę teikti išimtinai per Elektroninius valdžios vartus – net ir tais atvejais, kai vartotojai į Lietuvos banką kreipsis bendrąja tvarka, pateikę ranka užpildytą prašymą.

Dėl ginčo nagrinėjimo į Lietuvos banką gali kreiptis vartotojai, manantys, kad finansų rinkos dalyviai pažeidė jų teises ar teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių ar su jomis susijusių santykių. Lietuvos bankas ginčus nagrinėja nemokamai ir priima rekomendacinio pobūdžio sprendimus. 2020 m. Lietuvos bankas išnagrinėjo beveik 500 vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų, o finansų rinkos dalyviai įgyvendino daugiau kaip 83 proc. vartotojams palankių rekomendacijų. Be to, kas penktas išnagrinėtas ginčas baigėsi šalims pasiekus taikų susitarimą.

Pritaikius veiklos efektyvinimo ir skaitmenizavimo sprendimus, per ateinančius metus tikimasi gerokai sutrumpinti procedūrų, susijusių su apsikeitimu dokumentais, laiką ir optimizuoti vidinius dokumentų valdymo procesus. 

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimo tvarką Lietuvos banke rasite čia.

Patobulinta sistema bus pradėta naudoti vasario 11 d.

Išsami informacija apie el. sistemos naudojimą – Naudotojo vadove (673.8 KB download icon).