Lietuvos bankas
2013-10-17
11

Tinkamai įdiegti Europos bankų sąjungos elementai – nepriklausoma priežiūra, veiksmingas bankų pertvarkymas ir patikima indėlių garantijų sistema – užtikrintų, kad Europos finansų sektorius pats galėtų išsigydyti savo žaizdas, Seime vykusioje Tarpparlamentinėje Europos Sąjungos ekonomikos ir finansų valdysenos konferencijoje kalbėjo Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

„Europos Sąjungos Tarybai šią savaitę patvirtinus bendrą priežiūros mechanizmą reglamentuojančius teisės aktus, patikimas šio mechanizmo įgyvendinimas bus esminis iššūkis tiek Europos Centriniam Bankui, tiek nacionalinėms priežiūros institucijoms“, – sakė V. Vasiliauskas.

Europos Centrinis Bankas 2014 m. lapkričio mėn. taps visiškai atsakingas už naują Europos priežiūros sistemą ir tiesioginę apie 130 didžiausių Europos bankų priežiūrą.

Anot V. Vasiliausko, siekiant gerai veikiančios bendrosios rinkos, reikalinga integruota finansinio reguliavimo, priežiūros ir rizikos kontrolės sistema, kuri užtikrintų veiksmingiausią krizės sprendimą kilus problemoms.

Ypač svarbi iniciatyva, kad žlungančioms finansų įstaigoms gelbėti visų pirma būtų naudojami savininkų ir kreditorių, o ne mokesčių mokėtojų pinigai. Todėl bendrą priežiūros mechanizmą dar turėtų papildyti Direktyva dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo, o bankų sąjungos kūrimą užbaigtų Europos indėlių garantijų sistema.

Visa V. Vasiliausko kalba paskelbta Lietuvos banko interneto svetainėje