Lietuvos bankas
2013-04-10
  • Senesniems irasams.jpg
     
11

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas balandžio 10–13 d. Dubline dalyvaus Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) ir finansų priežiūros klausimus nagrinėjančio Europos analitinio centro (EUROFI) susitikimuose. Diskusijose dėl ES finansinio stabilumo Lietuvos banko vadovas išsakys poziciją steigiamos ES bankų sąjungos klausimais.

„Esame patenkinti, kad po sudėtingų derybų pavyko pasiekti esminį persilaužimą – dabar euro zona ir jai nepriklausančios ES valstybės traktuojamos kaip lygiavertės ir vienodai svarbios narės. Joms numatyta, kiek tai įmanoma nekeičiant ES sutarties, maksimaliai palanki teisių ir galių pusiausvyra priimant sprendimus“, – sako Lietuvos banko vadovas.

Tačiau jis pabrėžė, kad, siekiant sukurti veiksmingą bankų sąjungą, būtinos neatidėliotinos ir maksimaliai konstruktyvios diskusijos dėl kitų būsimos sąjungos elementų.

„Kad naujoji sąjunga veiktų efektyviai ir patikimai, jai būtinos trys vienodai tvirtos kolonos – veiksminga priežiūra, suderinta bankų gaivinimo ir pertvarkymo sistema bei bendra indėlių draudimo sistema“, – teigia V. Vasiliauskas.

Jis atkreipia dėmesį, kad būtent Lietuvai netrukus teks perimti pirmininkavimą diskusijoms ir baigiamosioms deryboms šiais esminiais ES bankų sąjungos klausimais.

Tikimasi, kad jau artimiausiu metu ES Taryba ir Europos Parlamentas priims ES teisės aktus, reglamentuojančius bankų bendro priežiūros mechanizmo veikimą. Tačiau sprendimai dėl probleminių bankų gaivinimo ir jų pertvarkymo bei integruotos indėlių draudimo sistemos pagal ES darbotvarkę turėtų būti priimti iki 2014 m., todėl jie bus tarp svarbiausių prioritetų kitą pusmetį Lietuvai perėmus pirmininkavimą ES.