Lietuvos bankas
2019-05-23
11

Centrinių bankų atvirumas komunikuojant su rinkos dalyviais ir visuomene stiprina pinigų politikos efektyvumą ir didina institucijų patikimumą, sako Kijeve (Ukrainoje) besilankantis Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

„Nors dar prieš dešimtmetį centriniai bankai buvo uždaros institucijos, dabar atvirumas ir skaidrumas yra vieni svarbiausių veikimo principų. Atvirumo siekį paskatino suvokimas, kad kuo geriau visuomenė ir finansų rinkų dalyviai supranta mūsų veiklą, tuo daugiau pasitikėjimo įgyja centriniai bankai ir jų priimami sprendimai, kurie yra svarbūs šalies, regiono bei viso pasaulio ekonomikai,“ – sako V. Vasiliauskas. Jis pabrėžia, kad visuomenės pasitikėjimas yra labai svarbus užtikrinant centrinių bankų nepriklausomumą, kuris yra būtina institucijų patikimumo sąlyga.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Kijeve dalyvauja Ukrainos nacionalinio banko ir Lenkijos centrinio banko rengiamoje konferencijoje „Centrinių bankų komunikacija – nuo paslaptingumo iki skaidrumo“ ir pasisakys šiuo klausimu diskusijoje. Vizito metu V. Vasiliauskas susitiks su Ukrainos nacionalinio banko valdybos pirmininku Jakiv Smolii aptarti pinigų politikos, ekonomikos ir kitas aktualijas. Jis taip pat skaitys paskaitą apie pastarojo laikotarpio centrinių bankų komunikacijos pokyčius „Kyiv-Mohyla Academy“ nacionaliniame universitete.

Kaip pabrėžia ir Europos Centrinis Bankas, pastaraisiais metais centrinių bankų komunikacija tapo viena svarbiausių pinigų politikos priemonių, formuojančių rinkų dalyvių lūkesčius ir darančių įtaką jų priimamiems sprendimams pavyzdžiui, investuojant į atskiras turto kategorijas. Centrinių bankų komunikacijos vaidmuo ypač sustiprėjo esant mažų palūkanų normų aplinkai, tebesitęsiančiai nuo 2008–2009 m. globalios finansų krizės.

Pabrėžtina, kad centrinių bankų nepriklausomumas reikalauja iš šių institucijų skaidrumo ir atskaitomybės. Kuo centriniai bankai plačiau ir išsamiau aiškina priimamus sprendimus, kuo daugiau ir įvairesnės auditorijos ši informacija pasiekia, tuo labiau didėja supratimas apie centrinių bankų veiklą bei kertinį jų vaidmenį formuojant ir įgyvendinant pinigų politiką.

Konferencija „Centrinių bankų komunikacija – nuo paslaptingumo iki skaidrumo“