Lietuvos bankas
2021-03-09
11

Lietuvos ir Lenkijos centrinių bankų, Europos Sąjungos (ES) delegacijos Ukrainoje ir Ukrainos nacionalinio banko aukšto rango atstovai dalyvavo virtualiajame renginyje, surengtame paminėti ES finansuojamo Dvynių projekto, kurio tikslas – padėti Ukrainos centriniam bankui įgyvendinti savo siekius, pradžią.

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas, Narodowy Bank Polski (Lenkijos nacionalinio banko) valdybos narė Marta Gajęcka, Національний банк України (Ukrainos nacionalinio banko, UNB) valdytojo pavaduotojas Dmytro Solohubas ir ES delegacijos Ukrainoje atstovė Chloe Allio dalyvavo virtualiajame renginyje, skirtame oficialiai Dvynių projektui pradėti ir techniniam bendradarbiavimui, kuris bus plėtojamas įgyvendinant šį projektą, aptarti prioritetus bei įgyvendinimo principus. Renginyje taip pat dalyvavo UNB darbuotojai, už projektui aktualias sritis atsakingų ministerijų ir agentūrų pareigūnai, verslo asociacijų atstovai, diplomatai, mokslininkai ir žurnalistai.

ES iš savo biudžeto skyrė 1 mln. eurų finansavimą UNB padėti įgyvendinti tam tikras ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo nuostatas. Projektas bus vykdomas iki 2022 m. birželio mėn., jame dalyvauja dešimtys Lietuvos banko ir Lenkijos nacionalinio banko, taip pat penkių kitų ES šalių nacionalinių centrinių bankų ekspertų.

Šiame projekte daugiausia dėmesio skiriama keturioms sritims. Pirmiausia, bus parengti nauji reikalavimai, siekiant užtikrinti komercinių bankų vidaus kapitalo ir likvidumo pakankamumo standartų įgyvendinimą. . Priežiūros institucijos galės geriau įvertinti bankų sektoriaus būklę, o bankai, laikydamiesi naujų reikalavimų, turėtų tapti saugesni.

Antra sritis – pagalba plėtojant Ukrainoje mokėjimo sistemą. Mokėjimo sistemos specialistai apsvarstys ir parengs momentinių mokėjimų modelį bei jo saugaus įdiegimo artimiausioje ateityje būdą. Taigi, klientai galės naudotis nauju ir šiuolaikišku mokėjimų būdu.

Trečia, UNB šiuo metu yra modernizuojamas. ES Dvynių projektas taps įkvėpimo ir patarimų, kaip įvairiais banko lygmenimis tobulinti strateginį planavimą, šaltiniu.

Galiausiai, išorės ekspertų patirtis UNB padės stiprinti savo tarptautinės veiklos ir bendradarbiavimo pajėgumus.

„Ir ES, ir Ukraina yra suinteresuotos, kad Ukrainoje būtų toliau kuriamas šiuolaikiškas ir skaidrus bankų sektorius, o UNB būtų šios pažangos priešakyje. Taigi, Lietuvos bankas, Lenkijos nacionalinis bankas ir UNB pagal ES finansuojamą Dvynių projektą imasi konkrečių veiksmų, siekdami dalytis geriausia centrinės bankininkystės patirtimi ir visiems dalyvaujantiems centriniams bankams padėti tapti efektyviau dirbančiomis ir tarptautiniu mastu veikiančiomis institucijomis, kuriančiomis pridėtinę vertę savo šalių visuomenėms“, – pažymėjo Lietuvos banko valdybos pirmininkas V. Vasiliauskas.

„Ukrainai integracija į ES yra tvirčiausias pagrindas kelyje, kuriuo žengiama siekiant nacionalinių interesų ir stengiantis sukurti ekonomiškai nepriklausomą bei demokratišką valstybę. Integracija į ES Ukrainai yra ilgalaikis ir itin plataus užmojo projektas, tačiau mes, kaip centrinis bankas, darome viską, kad ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas būtų sėkmingai įgyvendintas. Be jokios abejonės, Dvynių projektas su mūsų Europos partneriais bus veiksminga priemonė, padėsianti plėtoti mūsų institucijos pajėgumus, stiprinti Ukrainos bankų sektorių ir diegti novatoriškas finansines technologijas. Tai dar vienas svarbus žingsnis, kurį žengiame Ukrainos nacionalinio banko integracijos į Europos centrinių bankų bendruomenę link”, – pareiškė UNB valdytojo pavaduotojas D. Solohubas.

„Lenkija visada rėmė glaudų Ukrainos ir ES institucijų bendradarbiavimą. Lenkijos užsienio politikos požiūriu Ukraina yra pagrindinė partnerė įgyvendinant Rytų partnerystės iniciatyvą ir Lenkijos vystomojo bendradarbiavimo programą”, – pabrėžė Lenkijos nacionalinio banko valdybos narė M. Gajęcka. – Nuostabu stebėti mūsų bendradarbiavimo rezultatus ir matyti, kaip solidarumas ir įsitraukimas keičia tikrovę. Su džiaugsmu stebime UNB plėtrą – kokia moderni, gerai valdoma organizacija ji tapo, vertinama daugelyje sričių ir pelnytai apdovanota už milžiniškas pastangas.“

Ch. Allio, ES delegacijos Ukrainoje atstovė, pažymėjo, kad „Nacionalinio banko politikos priemonės buvo naudingos Ukrainos ekonomikai ir Ukrainos žmonėms, nes leido išsaugoti makroekonominį stabilumą, restruktūrizuoti visą bankų sektorių ir padėti jam be didelių nuostolių atlaikyti COVID-19 sukeltą krizę. Ukrainos nacionalinis bankas jau yra stipri, nepriklausoma ir techniškai kompetentinga institucija. Esame tikri, kad šis Dvynių projektas, kurį įgyvendinant su kitais centriniais bankais bus dalijamasi naujausia patirtimi, leis UNB pasinaudoti ES patirtimi bankininkystės bei mokėjimų srityse ir toliau gerinti savo tarptautinę reputaciją.”

Dėl COVID-19 pandemijos visa veikla kol kas vykdoma nuotoliniu būdu.

 

Pastaba redaktoriams:

Dvynių projektai – tai viena iš Europos Sąjungos priemonių, kuriomis skatinamas ES valstybių narių ir šalių naudos gavėjų ar šalių partnerių viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimas. Įgyvendinant Dvynių projektus, sutelkiama ES valstybių narių ir šalių naudos gavėjų viešojo sektoriaus patirtis ir bendradarbiaujant siekiama konkrečių privalomų veiklos rezultatų. Dėl išsamesnės informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainėje.

Šio projekto teisinis pagrindas – Dvynių projekto dotacijos sutartis, kurią sudarė Europos Komisija ir Lenkijos nacionalinio banko (vyresnysis partneris) bei Lietuvos banko (jaunesnysis partneris) centrinių bankų konsorciumas. Mokymo, konsultacijų ir susijusiai veiklai iki 2022 m. birželio mėn. bus išleista ne daugiau kaip 1 mln. eurų.