Lietuvos bankas
2022-01-17
11

Nors pandemijos laikotarpiu nedarbo lygis buvo gerokai padidėjęs, šiuo metu stebimas jo mažėjimas. 2021 m. trečiąjį ketvirtį šis rodiklis sudarė 6,7 proc. ir buvo 2,6 proc. punkto mažesnis nei prieš metus. Naujausi administraciniai apdraustųjų skaičiaus dieninio dažnio duomenys rodo, kad šiuo metu darbuotojų skaičius yra gerokai didesnis, nei fiksuotas prieš pandemiją. Dirbančiųjų ypač gausėja informacinių technologijų, viešajame ir transporto sektoriuose, o sunkiausiai sekasi pandemijos labiausiai paveiktoms apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų bei pramogų ir poilsio veikloms.

Naujausius duomenis komentuoja Ekonomikos departamento ekonomistė Justina Zajankauskaitė

Lietuvoje bendras 15–64 metų amžiaus gyventojų aktyvumo lygis siekia istorines aukštumas. 2021 m. trečiąjį ketvirtį jis buvo 0,5 proc. punkto didesnis nei prieš metus: padidėjo nuo 78,2 proc. (2020 m. trečiąjį ketvirtį) iki 78,7 proc. (2021 m. trečiąjį ketvirtį) (žr. A pav.). Spartus darbo jėgos aktyvumo augimas atsvėrė neigiamą poveikį, kurį darbo jėgai darė mažėjantis darbingo amžiaus gyventojų skaičius. Pastarasis veiksnys praėjusių metų trečiąjį ketvirtį darbo jėgos augimą sulėtino veikiausiai apie 0,4 proc. Nepaisant to, pakilęs darbo jėgos aktyvumo lygis darbo jėgai neleido mažėti ir ši buvo 0,3 proc. didesnė nei prieš metus. Vyrų aktyvumo lygis šiuo laikotarpiu padidėjo 0,7 proc. punkto (nuo 78,9 % 2020 m. trečiąjį ketvirtį iki 79,6 % 2021 m. trečiąjį ketvirtį), moterų – 0,4 proc. punkto (atitinkamai nuo 77,5 iki 77,9 %).

Nors pandemijos laikotarpiu nedarbo lygis buvo gerokai padidėjęs, šiuo metu stebimas jo mažėjimas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nuo 2020 m. trečiojo ketvirčio pradžios, kai per pandemiją nedarbo lygis šalyje buvo pasiekęs piką (9,3 %), šis rodiklis iš lėto mažėjo, o 2021 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 6,7 proc. ir buvo 2,6 proc. punkto mažesnis nei prieš metus (žr. B pav.) bei 0,7 proc. punkto mažesnis nei praėjusį ketvirtį. Prie tokio nedarbo lygio pokyčio per metus daugiausiai prisidėjo išaugęs užimtųjų skaičius: šis rodiklis nedarbo lygį per metus sumažino apie 3 proc. punktais. Mažėjant nedirbančių asmenų (2021 m. trečiąjį ketvirtį, bedarbių skaičius šalyje siekė 99 tūkst. ir buvo 38,2 tūkst. mažesnis nei prieš metus) ir didėjant darbuotojų samdai vis labiau ryškėja darbuotojų stygiaus problema. Šiuo metu darbo rinkoje ypač trūkstant kvalifikuotų darbuotojų, matyti, kad jų pasiūla nėra tokia didelė kaip nekvalifikuotų darbuotojų (kvalifikuotų darbuotojų nedarbo lygis sudaro apie 6 % ir yra daugiau nei du kartus mažesnis už nekvalifikuotų darbuotojų) (žr. C pav.).

Užimtųjų skaičiaus augimas reikšmingai paspartėjo (žr. D pav.). 2021 m. trečiąjį ketvirtį užimtųjų skaičius šalyje buvo 3,3 proc. didesnis nei prieš metus. Šiuo laikotarpiu ypač daugėjo samdomųjų darbuotojų. Prie tokio užimtųjų skaičiaus augimo galėjo prisidėti ir augantis ekonominis aktyvumas, gana sparčiai kylantis darbo užmokestis (praėjusių metų trečiąjį ketvirtį daugelyje ekonominių veiklų darbo atlygis bent 19 proc. viršijo 2019 m. fiksuotą vidurkį, o šalies ūkyje atlyginimai dabar yra apie 22 proc. didesni nei vidutiniškai 2019 m.). Prie užimtumo augimo prisidėjo ir techninis veiksnys, t. y. aukšta palyginamoji bazė, susidariusi dėl to, kad 2020 m. trečiąjį ketvirtį užimtumas mažėjo ypač sparčiai (2020 m. trečiąjį ketvirtį užimtųjų buvo 2,6 proc. mažiau nei prieš metus). 2021 m. trečiąjį ketvirtį dirbančiųjų ypač gausėjo kasyboje ir apdirbamojoje gamyboje bei prekybos, transporto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklose.

Naujausi administraciniai apdraustųjų skaičiaus dieninio dažnio duomenys rodo, kad šiuo metu darbuotojų skaičius yra gerokai didesnis, nei fiksuotas prieš pandemiją (žr. E pav.). Nuo 2021 m. pradžios dirbančiųjų skaičius šalyje pamažu didėjo (2021 m. viduryje jis jau pasiekė prieš pandemiją stebėtą lygį), o šiuo metu apdraustųjų skaičius yra apie 55 tūkst. didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2019 m. Darbuotojų samdą palankiai veikia didėjantis gamybos pajėgumų lygis ir kartu auganti darbuotojų paklausa (pramonėje gamybos pajėgumų panaudojimas šiuo metu yra itin aukšto lygio, o tai iš dalies rodo situaciją, kad įmonės jaučia paklausą, didina gamybą ir joms reikia vis daugiau darbuotojų (žr. F pav.)) bei 2020–2021 m. fiksuota teigiama grynoji migracija (žr. G pav.). Tiesa, darbuotojų samda įvairiose ekonominėse veiklose nevienoda. Dirbančiųjų ypač gausėja informacinių technologijų, viešajame ir transporto sektoriuose. Naujausiais Sodros užimtųjų duomenimis, šiuo metu sunkiausiai sekasi pandemijos labiausiai paveiktoms apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų bei pramogų ir poilsio veikloms, kur dirbančiųjų skaičius vis dar yra mažesnis nei vidutiniškai 2019 m. (žr. H pav.).

Įžvalgos dėl prognozių. Pagal atnaujintas makroekonominių rodiklių prognozes, tiek praėjusių, tiek šių metų nedarbo lygio prognozės yra sumažintos, o užimtumo prognozės šiek tiek padidintos. Prognozuojama, kad 2022 m. nedarbo lygis turėtų siekti 6,7, o užimtumo pokytis per metus turėtų sudaryti 0,2 proc.

Užimtumas ir nedarbas 2021 m. trečiąjį ketvirtįUžimtumas ir nedarbas 2021 m. trečiąjį ketvirtįUžimtumas ir nedarbas 2021 m. trečiąjį ketvirtįUžimtumas ir nedarbas 2021 m. trečiąjį ketvirtį