Lietuvos bankas
2019-10-14
11

2019 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. rugpjūčio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad einamosios sąskaitos balanso 196,7 mln. Eur perviršis susidarė dėl padidėjusio teigiamo paslaugų balanso, nors ir mažėjančio, tačiau išlikusio perteklinio antrinių pajamų balanso, ir reikšmingai sumažėjusio užsienio prekybos deficito.

Išsamiau apie 2019 m. rugpjūčio mėn. šalies mokėjimų balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (72.6 KB download icon). Išsamius rugpjūčio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.