Lietuvos bankas
2023-08-04
11

Lietuvos bankas nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga UAB „TransferGo Lithuania“ pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, ir skyrė jai poveikio priemones.

Patikrinimo metu nustatyta, kad įstaigos procedūros, susijusios su klientų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimu ir valdymu, turėjo trūkumų – nebuvo tinkamai nustatomi ir vertinami produkto, paslaugų ir operacijų rizikos veiksniai. 

UAB „TransferGo Lithuania“ taikytos procedūros ne visada užtikrindavo, kad būtų tinkamai nustatoma klientų, jų atstovų ar naudos gavėjų tapatybė. Įstaiga ne visais atvejais rinko informaciją apie klientų dalykinių santykių tikslą ir numatomą pobūdį, ne visada tinkamai tikrino informaciją apie kliento naudos gavėją  patikimuose ir nepriklausomuose šaltiniuose. 

Be to, įstaiga ne visada užtikrindavo, kad būtų tinkamai taikomos sustiprinto kliento tapatybės nustatymo procedūros didelės rizikos klientams.

UAB „TransferGo Lithuania“ įdiegtos kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos priemonės buvo nepakankamos, kad būtų tinkamai valdoma pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika. Vykdydama operacijų stebėseną, įstaiga ne visada užtikrindavo, kad operacijos (sandoriai) atitiktų jos turimas žinias apie klientą, jo verslą, rizikos pobūdį ir lėšų šaltinį. Be to, įstaiga pranešimus apie įtartinas operacijas ir sandorius teikė ne teisės aktų nustatyta tvarka. 

Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė įstaigai 310 tūkst. Eur baudą.

Taip pat nustatyta, kad trūkumų turėjo UAB „TransferGo Lithuania“ vidaus kontrolės sistema. Įstaiga neužtikrino tinkamų vidaus kontrolės procedūrų, susijusių su registracijos žurnalų tvarkymu, informacijos apie reikalavimų vykdymą valdymu ir komunikacija bei pačių vidaus procedūrų tvirtinimu. Įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo paskyrusi valdybos nario, atsakingo už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, ir vadovaujančio darbuotojo, kuris bendradarbiautų su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Už šiuos pažeidimus jai skirtas įspėjimas. 

Lietuvos bankas įpareigojo įstaigą visus nustatytus teisės aktų pažeidimus ir trūkumus pašalinti ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 1 d. UAB „TransferGo Lithuania“ Lietuvos bankui jau yra pateikusi trūkumų šalinimo planą ir nurodžiusi, kad dalis nustatytų trūkumų jau pašalinta.

Lietuvos bankas poveikio priemones skiria atsižvelgdamas į pažeidimų sunkumą,  priemones, kurių imamasi, kad ateityje pažeidimas nesikartotų, kitas reikšmingas aplinkybes.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia