Lietuvos bankas
2020-09-29
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad elektroninių pinigų įstaiga Wallter, UAB, netinkamai saugojo savo klientų lėšas ir tai žinodama teikė neteisingą informaciją Lietuvos bankui apie lėšų likučius. Už šiuos pažeidimus Priežiūros tarnyba skyrė bendrovei 90 tūkst. Eur baudą.  

„Bendrovė ne tik netinkamai laikė klientų lėšas, bet ir slėpė šį faktą teikdama Lietuvos bankui tikrovės neatitinkančią informaciją. Tai du sunkūs teisės aktų pažeidimai. Tokie atvejai nebuvo, nėra ir nebus toleruojami. Lietuvos bankas yra ne kartą finansų rinkos dalyviams akcentavęs, kad klientų lėšų apsauga turi būti vienas iš aukščiausių prioritetų. O tikėtis, kad Lietuvos banko specialistai nepastebės klaidingų duomenų, yra mažų mažiausiai naivu“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina. 

Pagal Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, bendrovė, klientų lėšų apsaugai pasirinkusi atskyrimo būdą, privalo jas laikyti Lietuvos ar kitų Europos Sąjungos valstybių kredito įstaigose, centriniuose bankuose arba investuoti į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą. Wallter, UAB, pažeidė minėto įstatymo reikalavimus, kadangi dalį klientų lėšų laikė elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigose, dalį – kitų juridinių asmenų vardu atidarytose sąskaitose, dalį – bankuose ne klientų lėšoms saugoti skirtose sąskaitose. Už tai Lietuvos bankas skyrė bendrovei 30 tūkst. Eur baudą.

Priežiūros tarnyba taip pat nustatė, kad Wallter, UAB, visose 2019 m. bei 2020 m. pirmojo ketvirčio ataskaitose ir Lietuvos bankui atliekant dokumentinę priežiūrą teikė neteisingą informaciją – nurodė ne visas įstaigas ir sąskaitas, kuriose buvo laikomos bendrovės klientų lėšos, ir klientų lėšų likučius. Teikdama klaidinančius duomenis Lietuvos bankui, bendrovė sudarė vaizdą, kad tinkamai vykdo klientų lėšų apsaugos reikalavimus, nors neabejotinai žinojo, kokiose įstaigose laiko klientų lėšas ir kokie yra likučiai. Už šį pažeidimą Priežiūros tarnyba skyrė 60 tūkst. Eur baudą.

Nustatytus pažeidimus bendrovė jau ištaisė.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.