Lietuvos bankas
2019-07-29
  • Fotolia_127208562_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad mokėjimo įstaiga UAB Click2Sell pažeidė Mokėjimo įstaigų įstatymo reikalavimus, susijusius su mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsauga ir už tai skyrė piniginę baudą. 

Pagal teisės aktus, mokėjimo įstaiga, pasirinkusi klientų lėšų atskyrimo ir apsaugos būdą, privalėjo klientų lėšas laikyti Lietuvos ar kitų Europos Sąjungos valstybių kredito įstaigose. UAB Click2Sell šį reikalavimą įgyvendino netinkamai – didžiąją dalį klientų lėšų laikė ne kredito įstaigoje. Įvertinęs visas pažeidimo aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė UAB Click2Sell 17 150 Eur baudą. 

Be to, Priežiūros tarnyba nustatė trūkumų dėl mokėjimo įstaigos finansinių duomenų balansinėse ataskaitose, todėl nuspręsta viešai paskelbti, kad UAB Click2Sell Lietuvos bankui 2018 m. kovo 31 d., 2018 m. birželio 30 d. ir 2018 m. rugsėjo 30 d. priežiūrai skirtose Mokėjimo įstaigos balansinėse ataskaitose teikė neteisingą informaciją apie klientų lėšų likučius, laikomus kredito įstaigose.

Nurodytus trūkumus įstaiga jau pašalino.