Lietuvos bankas
2015-12-15
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei (UADBB) „Legator“ skyrė 6,5 tūkst. eurų baudą.

Bauda skirta už tai, kad UADBB „Legator“ savo finansinėse ataskaitose teikė klaidingą informaciją priežiūros institucijai ir šiurkščiai pažeidė Draudimo įstatymą.

Priežiūros tarnyba inspektavimo metu nustatė, kad UADBB „Legator“, sudarydama 2015 m. pirmojo pusmečio ataskaitas, pateikė klaidingus duomenis apie surinktų draudimo įmokų sumą. Nustatyta, kad per metus surinktos draudimo įmokos iš tiesų buvo didesnės, nei nurodyta ataskaitose. Nuo draudimo brokerių įmonės gautų draudimo įmokų sumos priklauso minimalaus nuosavo kapitalo dydis, tad ir jis buvo apskaičiuotas klaidingai, t. y. turėjo būti beveik 10 tūkst. eurų didesnis, nei buvo nurodyta Lietuvos bankui pateiktose 2015 m. birželio 30 d. ataskaitose.

Bauda skirta atsižvelgus į pažeidimų pobūdį: įmonė nesilaikė vieno iš esminių – minimalaus nuosavo kapitalo – reikalavimų, taikomų draudimo brokerių įmonei. Kartu atsižvelgta ir į tai, kad UADBB „Legator“ 2015 m. rugsėjo 30 d. finansinėje ataskaitoje ištaisė nustatytus teisės aktų pažeidimus ir tenkina minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimą.