Lietuvos bankas
2015-05-19
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB DK „PZU Lietuva“ perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, sudarytas veikiant per Latvijos filialą, PZU SA grupės draudimo įmonei ASS „BALTA“, įsteigtai ir veikiančiai pagal Latvijos Respublikos įstatymus.

Nustatytas vieno mėnesio terminas nuo sprendimo priėmimo dienos, per kurį teisės ir pareigos privalo būti perleistos.

Priežiūros tarnybos manymu, teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimas neturės neigiamos įtakos UAB DK „PZU Lietuva“ draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų turtiniams interesams.