Lietuvos bankas
2015-05-26
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB DK „PZU Lietuva“ perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, sudarytas veikiant per Estijos filialą AB „Lietuvos draudimas“.

Nustatytas vieno mėnesio terminas nuo sprendimo priėmimo dienos, per kurį teisės ir pareigos pagal draudimo sutartis privalo būti perleistos.

Gavus Lietuvos banko leidimą, AB „Lietuvos draudimas“ vykdys teisių ir pareigų perėmimą per Estijoje įsteigtą filialą.

UAB DK „PZU Lietuva“ teisių ir pareigų perleidimas yra vykdomas atsižvelgiant į įsipareigojimus Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, susijusius su Konkurencijos tarybos leidimu PZU SA įsigyti 100 proc. AB „Lietuvos draudimas“ akcijų ir siekiant konsoliduoti PZU SA grupės įmonių veiklą Estijoje.

Priežiūros tarnybos manymu, teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimas neturės neigiamos įtakos UAB DK „PZU Lietuva“ draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų turtiniams interesams.