Lietuvos bankas
2020-01-03
11

2019 m. trečiojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia 2019 m. trečiojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo rodiklius pagal šalį ir paslaugos rūšį.

Iš skelbiamų rodiklių matyti, kad paslaugų eksportas 2019 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 3,1 mlrd. Eur, per metus jis padidėjo 19,8 proc., importas – atitinkamai 1,8 mlrd. Eur ir 11,8 proc. Paslaugų balanso perviršis sudarė 1,3 mlrd. Eur, arba 10,3 proc.  BVP, per metus jis išaugo 32,7 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai iš visų paslaugų rūšių 2019 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, didėjo statybos paslaugų eksportas (60,2 %) bei techninės priežiūros ir remonto paslaugų importas (58,7 %) (žr. lentelę).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 59,1 ir 52,2 %) sudarė transporto paslaugos. 2019 m. trečiąjį ketvirtį didžiausias buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (731,5 mln. Eur), o jūrų transporto paslaugų balanso – didžiausias deficitas (63,4 mln. Eur).

Paslaugų eksportas į ES valstybes sudarė 71,2 proc. viso paslaugų eksporto – palyginti su praėjusių metų atitinkamu ketvirčiu, jis padidėjo 23,7 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 63,3 proc. viso paslaugų importo, per metus jis išaugo 13,0 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2019 m. trečiąjį ketvirtį buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 26,4 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią viso paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (68,2 %) ir kelionių (12,5 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė nagrinėjamu laikotarpiu buvo Baltarusija (žr. 3 pav.). Importo iš šios šalies apimtis per metus padidėjo 9,7 proc. Didžiausią viso paslaugų importo iš Baltarusijos dalį sudarė transporto ir kelionių paslaugos (atitinkamai 62,5 ir 31,1 %).

1 pav. Paslaugų balansas

Transporto paslaugos sudaro didžiausią Lietuvos paslaugų eksporto ir importo dalį

2019 m. trečiojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

struktūra,%

metinis pokytis, %

mln. Eur

struktūra, %

metinis pokytis, %

Visos paslaugos

3 134,9

100,0

19,8

1 804,4

100,0

11,8

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

94,5

3,0

35,7

39,8

2,2

58,7

Transporto paslaugos

1 851,5

59,1

17,3

941,0

52,2

14,8

Keleivių vežimas

51,8

1,7

–47,8

51,1

2,8

–7,8

Krovinių vežimas

1 085,6

34,6

30,1

477,6

26,5

33,0

Kitos transporto paslaugos

714,1

22,8

10,8

412,3

22,9

1,7

Kelionės

425,2

13,6

11,5

377,4

20,9

6,0

Statyba

109,3

3,5

60,2

19,2

1,1

–32,7

Finansinės paslaugos

37,6

1,2

–9,2

34,5

1,9

–8,8

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

163,1

5,2

19,6

82,9

4,6

15,1

Telekomunikacijų paslaugos

20,5

0,6

6,5

24,0

1,3

13,0

Kompiuterinės paslaugos

137,5

4,4

22,8

53,1

3,0

17,4

Informacinės paslaugos

5,1

0,2

–2,3

5,8

0,3

4,4

Kitos verslo paslaugos

320,5

10,2

37,9

246,0

13,6

12,4

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

13,6

0,4

12,4

2,4

0,1

2,3 karto

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

77,3

2,5

8,2

52,7

2,9

8,8

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

229,6

7,3

54,2

190,9

10,6

12,6

Kitos nepaskirstytos paslaugos

133,2

4,2

22,0

63,6

3,5

13,2

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys         3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys  
Transporto paslaugos sudaro didžiausią Lietuvos paslaugų eksporto ir importo dalį         Transporto paslaugos sudaro didžiausią Lietuvos paslaugų eksporto ir importo dalį  

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (113.2 KB download icon)