Lietuvos bankas
2022-10-14
11

Lietuvos bankas, vadovaudamasis Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijomis, skelbia 2021 m. tiesioginių užsienio investicijų (TUI) pagal galutinę investuojančiąją šalį duomenis. Sukauptųjų TUI perskirstymas pagal nuosavybės struktūrą leidžia nustatyti galutinę investuojančiąją šalį, kontroliuojančią investicijų kryptį bei prisiimančią riziką, ir identifikuoti grįžtamąsias (angl. round-trip) investicijas. Grįžtamosios investicijos – tai rezidentų turimas kapitalas, kuris palieka šalį, o vėliau grįžta reinvestuojamas TUI forma. Šios investicijos nesuteikia valstybei tipinės TUI naudos, nes daugeliu atvejų pasinaudojama tiek kitų šalių, tiek ir rezidentų šalies mokesčių lengvatomis.

Paskelbti duomenys rodo, kad 2021 m. gruodžio 31 d. pirmauja JAV (6,3 mlrd. Eur), kaip galutinė šalis investuotoja, po jos – Švedija (4,1 mlrd. Eur), Jungtinė Karalystė (3,1 mlrd. Eur) ir Vokietija (1,8 mlrd. Eur) (žr. pav.). Grįžtamosios investicijos Lietuvoje sudarė 1,5 mlrd. Eur. Palyginus TUI pagal galutinę investuojančiąją šalį duomenis su tiesiogiai investuojančios šalies duomenimis, matyti, kad reikšmingai padidėjo JAV pozicija, o Honkongo, Vokietijos, Estijos, Nyderlandų, Kipro, Latvijos ir Liuksemburgo investicijų pozicijos sumažėjo daugiau nei 50 proc.

Sukauptosios TUI Lietuvoje, šalių dvidešimtukas pagal galutinę investuojančiąją šalį 2021 m.

Tiesioginės užsienio investicijos pagal galutinę investuojančiąją šalį

Išsamūs metiniai TUI pagal galutinę investuojančiąją šalį duomenys pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės Išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (119.9 KB download icon)