Lietuvos bankas
2019-09-30
11

2019 m. antrojo ketvirčio tiesioginių investicijų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Naujausi paskelbti duomenys rodo, kad tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 419,2 mln. Eur, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, jis išaugo 3,1 karto. TUI pajamos, tenkančios nerezidentams, 2019 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. atitinkamu ketvirčiu, padidėjo 18,3 proc. ir sudarė 636,7 mln. Eur. Didžiausią TUI pajamų dalį sudarė išmokėti dividendai. Sukauptosios TUI Lietuvoje 2019 m. birželio 30 d. sudarė 17,4 mlrd. Eur, arba 37,2 proc. BVP. Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 6 238 Eur TUI. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad, skaičiuojant 2019 m. antrojo ketvirčio duomenis, buvo revizuoti 2004 m. I ketvirčio–2019 m. I ketvirčio duomenys.

Išsamiau apie 2019 m. antrojo ketvirčio tiesioginių investicijų statistiką skaitykite statistikos pranešime (90.3 KB download icon). Išsamūs 2019 m. antrojo ketvirčio tiesioginių investicijų duomenys, paskirstyti pagal šalis ir pagal ekonominės veiklos rūšis, pateikiami Lietuvos banko tinklalapyje išorės sektoriaus statistikos srityje. Informacija apie tiesiogines investicijas pateikta ir Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale.