Lietuvos bankas
2023-08-02
11

Griežtėjant Europos Centrinio Banko pinigų politikai, privačiojo ne finansų sektoriaus kreditavimas tebėra sulėtėjęs. Nepaisant teigiamų tendencijų, gyventojų sutarto termino indėlių palūkanų normos vis dar kyla lėčiau nei būsto paskolų palūkanų normos.

Komentuoja Daumantas Skinkys, Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento ekonomistas

Metinis paskolų įmonėms portfelio augimo tempas per mėnesį nepasikeitė ir sudarė 7 proc., tačiau ketvirtinis rodiklis jau susitraukė 0,6 proc. (žr. 1 pav.). Nuo 2022 m. gruodžio mėn. fiksuotos kredito ciklo viršūnės įmonių paskolų portfelis sumažėjo 2,1 proc. ir sudarė 10,1 mlrd. Eur. Suteiktų paskolų skaičius birželį buvo 11,3 proc. mažesnis nei prieš metus, tačiau naujų paskolų srauto vertė šiuo laikotarpiu paaugo 4,1 proc. Mėnesinis paskolų srautas siekė 293 mln. Eur ir gerokai viršijo ilgalaikį skolinimo įmonėms vidurkį (198,1 mln. Eur)1.

Paskolų namų ūkiams portfelio metinė augimo sparta lėtėjo devintą mėnesį paeiliui (sudarė 8,8 %). Naujų būsto paskolų palūkanų normai ūgtelėjus iki 5,6 proc., būsto kreditavimas toliau slopo (žr. 2 pav.). Naujų būsto paskolų skaičius birželio mėn. buvo penktadaliu mažesnis nei prieš metus, o paskolų srauto vertė sumažėjo 15,4 proc.1 Kita vertus, vartojimo paskolų srautas per metus paaugo 11,7, nepaisant 1,1 proc. sumažėjusio jų skaičiaus1.

Po spartaus augimo laikotarpio naujų terminuotųjų indėlių palūkanų normos stabilizuojasi (žr. 2 ir 3 lenteles). Birželio mėn. įmonių ir gyventojų sutarto termino indėlių palūkanų normos siekė atitinkamai 3,2 ir 3,3 proc. – namų ūkiams jos jau buvo vienos didžiausių euro zonoje (žr. 8 pav.). Nepaisant teigiamų tendencijų, vis dar regėti atotrūkis tarp palūkanų, mokamų už naujus gyventojų terminuotuosius indėlius ir paskolas: nuo pinigų politikos griežtinimo ciklo pradžios 2022 m. liepos mėn. būsto paskolų palūkanų normos pakilo 3,2, o sutarto termino indėlių palūkanų normos didėjo mažiau – 2,7 proc. punkto. Įmonių segmente naujų terminuotųjų indėlių palūkanų normos jau augo netgi greičiau nei paskolų: nuo 2022 m. liepos mėn. jos pakilo atitinkamai 3 ir 2,7 proc. punkto1 (žr. 3 ir 4 pav.).

Terminuotųjų indėlių portfelis toliau didėja daugiausia vienadienių indėlių sąskaita. Įmonių terminuotieji indėliai birželio mėn. sudarė 15,1 proc. (net 4,6 proc. p. prieaugis per mėnesį), o namų ūkių – 24,3 proc. indėlių portfelio (1,2 proc. p. prieaugis minėtu laikotarpiu) (žr. 6 pav.). Bendra privačiojo ne finansų sektoriaus sutarto termino indėlių dalis išaugo iki 21,3 proc. indėlių portfelio (2,5 proc. p. prieaugis per mėnesį). Didėjant lėšų srautams iš einamųjų į sutarto termino sąskaitas, per ketvirtį gyventojų ir įmonių sutarto termino indėlių padaugėjo atitinkamai 1,2 ir 0,9 mlrd. Eur, o vienadienių indėlių sumažėjo atitinkamai 0,9 ir 1,3 mlrd. Eur. Per metus namų ūkių terminuotųjų indėlių portfelis padidėjo pusantro (žr. 7 pav.), o įmonių – net dešimt kartų ir sudarė atitinkamai 5,2 ir 1,5 mlrd. Eur.

1Skaičiavimai atlikti naudojant 3 mėn. slankųjį vidurkį.

1 lentelė. Pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolų portfelio ir srauto vertės pokytis (procentais; 3 mėn. slankusis vidurkis)

Terminuotųjų indėlių portfelis toliau didėja vienadienių indėlių sąskaita (duomenų komentatas)

2 lentelė. Tikrųjų naujų PFĮ paskolų palūkanų normos

Terminuotųjų indėlių portfelis toliau didėja vienadienių indėlių sąskaita (duomenų komentatas)

3 lentelė. Namų ūkių ir įmonių naujų terminuotųjų indėlių PFĮ palūkanų normos

Terminuotųjų indėlių portfelis toliau didėja vienadienių indėlių sąskaita (duomenų komentatas)

Terminuotųjų indėlių portfelis toliau didėja vienadienių indėlių sąskaita (duomenų komentatas)Terminuotųjų indėlių portfelis toliau didėja vienadienių indėlių sąskaita (duomenų komentatas)Terminuotųjų indėlių portfelis toliau didėja vienadienių indėlių sąskaita (duomenų komentatas)Terminuotųjų indėlių portfelis toliau didėja vienadienių indėlių sąskaita (duomenų komentatas)