Lietuvos bankas
2022-09-29
11

Lietuvos banko šimtmečio proga Lietuvos bankas ir Tarptautinių atsiskaitymų bankas (angl. Bank for International Settlements – BIS) organizuoja bendrą konferenciją „Centrinės bankininkystės ateitis“ (angl. Future of Central Banking). Konferencija vyks 2022 m. rugsėjo 29 d. Vilniuje, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

#LB100 | Ši konferencija yra vienas iš Lietuvos banko šimtmečio minėjimo renginių.

Ši aukšto lygio politikos konferencija iškiliausiems centrinės bankininkystės ir akademinės bendruomenių nariams suteiks išskirtinę galimybę aptarti centrinės bankininkystės raidą atsižvelgiant į dabartinius iššūkius. Konferencijoje kviečiami dalyvauti TAB sistemos ir kitų pasaulio centrinių bankų vadovai, tarptautinių institucijų ekspertai, politikos formuotojai, sprendimų priėmėjai, valstybinių institucijų atstovai bei akademinė bendruomenė. Plačiau