Lietuvos bankas
2022-11-15
11

Seimas vieniems metams – iki 2023 m. lapkričio 10 d. – pratęsė nacionalinio sutelktinio finansavimo reguliavimo galiojimą.

Įstatymų pakeitimai buvo parengti įgyvendinant Europos Komisijos deleguotąjį reglamentą, kuriuo pratęsiamas sutelktinio finansavimo paslaugų teikimo pagal nacionalinę teisę pereinamasis laikotarpis, taip siekiant Lietuvos sutelktinio finansavimo platformų operatoriams, veikiantiems pagal nacionalinę teisę, užtikrinti tokias pačias veiklos sąlygas, kaip ir visiems Europos Sąjungoje (ES) veikiantiems subjektams, taip pat suteikti jiems daugiau laiko prisitaikyti prie naujo ES reguliavimo.

Primename, kad 2021 m. lapkričio 10 d. įsigaliojo bendras sutelktinio finansavimo teisinis reguliavimas visoje ES. Jis atveria galimybę mūsų šalies finansų rinkos dalyviams sutelktinio finansavimo paslaugas teikti kitose ES valstybėse, o kitų ES valstybių sutelktinio finansavimo platformų operatoriams teikti paslaugas Lietuvoje. Reglamentas keičia dabartinį Sutelktinio finansavimo įstatymą, todėl šių platformų operatoriai, norintys tęsti savo veiklą, privalo gauti licencijas pagal ES reglamentą.