Lietuvos bankas
2020-01-13
  • balansas.jpg
     
11

2019 m. lapkričio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. lapkričio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis sumažėjo daugiau kaip 2 kartus ir sudarė 222,9 mln. Eur. Tai lėmė neigiamas pirminių pajamų ir sumažėjęs užsienio prekybos balansai (žr. 1 pav.). Neigiamas pirminių pajamų balansas susidarė dėl ypač sumažėjusio Europos Sąjungos (ES) subsidijų srauto į Lietuvą. Prekių eksportui ir importui sumažėjus atitinkamai 7,2 ir 7,1 proc., prekybos balanso deficitas sumažėjo 5,5 proc. ir sudarė 94,3 mln. Eur. Paslaugų balansas padidėjo (4,2 %) ir sudarė 317,5 mln. Eur;

antrinių pajamų perviršinis balansas per mėnesį padidėjo 8,3 proc. Pervedimai iš ES paramos fondų sumažėjo 28,6 proc. ir sudarė 30,2 mln. Eur. Apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą sumažėjo 2,7 karto ir sudarė 11,6 mln. Eur. Privačių asmenų pervedimai iš užsienio sudarė 91,7 mln. Eur – palyginti su spalio mėn., jie sumažėjo 2,2 proc. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos sumažėjo 4,0 proc. ir sudarė 33,6 mln. Eur;

teigiamą grynąjį finansinės sąskaitos investicijų srautą (437,7 mln. Eur) nulėmė teigiamas kitų investicijų srautas (žr. 2 pav.).

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai

Išsamius lapkričio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (72.9 KB )