Lietuvos bankas
2014-04-22

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad Draudūnos, UADBB, įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 60 000 iki 67 000 Lt yra suderinti.

Draudimo įstatyme nustatyta, kad dėl įstatinio kapitalo padidinimo ar sumažinimo keičiami draudimo brokerių įmonės įstatai priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo būti suderinti su priežiūros institucija iki draudimo brokerių įmonei pateikiant informaciją apie pakeitimus Juridinių asmenų registrui.