Lietuvos bankas
2015-11-17
  • Patvirtinta pozicija.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad UAB DK ,,PZU Lietuva“ įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo sumažinimo nuo 176 406 700 litų (51 090 911,72 eurų) iki 13 001 173,79 eurų yra suderintas.