Lietuvos bankas
2019-06-21
11

2019 m. pirmojo ketvirčio Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. pirmojo ketvirčio mokėjimų balanso duomenis. Jie rodo, kad einamosios sąskaitos balansas, nors ir sparčiai sumažėjo, bet ir toliau buvo perviršinis ir sudarė 365,0 mln. Eur, arba 3,4 proc. BVP. Tai lėmė perviršiniai paslaugų ir antrinių pajamų balansai, kurie atsvėrė sumažėjusius užsienio prekybos ir pirminių pajamų balansų deficitus. Grynasis finansinės sąskaitos investicijų srautas, priešingai nei prieš metus, buvo teigiamas ir sudarė 221,4 mln. Eur, arba 2,1 proc. BVP. Lietuvos bendroji skola užsieniui pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 34,0 mlrd. Eur, arba 74,2 proc. BVP, o grynoji skola – 6,7 mlrd. Eur, arba 14,7 proc. BVP.

Išsamiau apie 2019 m. pirmojo ketvirčio šalies mokėjimų balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (73 KB download icon). Išsamius pirmojo ketvirčio duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.