Lietuvos bankas
2021-01-04
12

2020 m. trečiojo ketvirčio Lietuvos finansinės sąskaitos

2020 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje namų ūkių1 finansinis turtas buvo 53,5 mlrd. Eur. Didžiausią finansinio turto dalį sudarė nuosavybės vertybiniai popieriai (VP) (21,4 mlrd. Eur) bei indėliai ir grynieji pinigai (19,5 mlrd. Eur).

Indėlių ir grynųjų pinigų metinis augimas sudarė 18,2 proc. – tai didžiausias augimas per pastaruosius dešimt metų. Namų ūkių investavimas į nuosavybės VP per metus sumažėjo 12,1 proc.

Daugiau 2020 m. trečiojo ketvirčio duomenų apie namų ūkių ir kitų sektorių finansinį turtą bei įsipareigojimus galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės skiltyse Finansinių sąskaitų statistika, Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai ir Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai.

Pranešimo pdf versija (99 KB download icon)

1 Įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas.