Lietuvos bankas
2022-02-17
11

Atlikęs ilgiau nei metus trukusį tyrimą, Lietuvos bankas nustatė, kad fizinis asmuo ir AS LHV Pank, atstovaudami Central European Tour Operator S.à r.l. (CETO) ir jos vardu parduodami AB „Novaturas“ akcijas, pasinaudojo viešai neatskleista informacija ir pažeidė Piktnaudžiavimo rinka reglamentą.  

2019 m. spalio pabaigoje CETO, kontroliuojantis AB „Novaturas“ akcininkas, nusprendė parduoti dalį turimų kelionių organizatoriaus akcijų. 

2019 m. lapkričio 20–22 d., atstovaujant fiziniam asmeniui ir AS LHV Pank, akcijos buvo parduodamos pagreitinto investuotojų paraiškų portfelio sudarymo (angl. accelerated book building, toliau – ABB) būdu, nustačius minimalią 4 Eur už akciją kainą. Taip buvo parduota daugiau kaip 900 tūkst. AB „Novaturas“ akcijų.

Kartu dalis kelionių organizatoriaus akcijų 2019 m. lapkričio 22 d. buvo parduota ir AB Nasdaq Vilnius biržoje automatinio vykdymo sandoriais. Tačiau čia kaina investuotojams buvo didesnė – Lietuvos banko turimais duomenimis, AB Nasdaq Vilnius biržoje parduota beveik 50 tūkst. AB „Novaturas“ akcijų, kurių vidutinė svertinė kaina sudarė jau 5 Eur už akciją.

Informaciją apie ABB būdu parduotų akcijų kainą, kuri galėjo turėti didelį poveikį prekyboje AB „Novaturas“ akcijomis biržoje, CETO viešai atskleidė tik 2019 m. lapkričio 22 d., jau pasibaigus AB Nasdaq Vilnius biržos darbo laikui. Taip investuotojams buvo sudarytos nelygios sąlygos.

CETO interesais veikę įgalioti atstovai – fizinis asmuo ir AS LHV Pank – žinojo viešai neatskleistą informaciją ir ja pasinaudojo parduodami akcijas. Investuotojai, pirkę akcijas biržoje, neturėjo visos informacijos ir susidūrė su nesąžininga prekyba.

Įvertinęs visas aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė fiziniam asmeniui 100 tūkst. Eur, o AS LHV Pank – 200 tūkst. Eur baudą.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.