Lietuvos bankas
2020-07-22
  • AdobeStock_97034342_int.jpg
     
11

Dalies vartojimo kreditų gavėjų teisių apsauga yra nepakankama, vartotojams pateikiama informacija yra pernelyg sudėtinga, nepakankamai sureguliuotas kreditingumo vertinimas, konstatuoja Europos Sąjungos Vartojimo kredito direktyvos peržiūrą atliekanti ir reglamentavimo pakeitimus siūlanti Europos Komisija (EK). Ji taip pat nagrinėja COVID-19 pandemijos poveikį kredito rinkai ir vartotojams, įskaitant pažeidžiamus vartotojus. Lietuvos bankas kviečia vartotojų asociacijas ir rinkos dalyvius teikti savo atsiliepimus dėl siūlomų pakeitimų.

EK vertinimu, europinė vartotojų apsauga yra nepakankama, kadangi minėtoje direktyvoje nereglamentuojama naujų rinkos dalyvių, tokių kaip tarpusavio skolinimo (angl. peer-to-peer) platformų, kreditų iki 200 Eur ir kitų vartojimo kredito formų gavėjų teisių apsauga. Kaip problema įvardijama ir tai, kad ikisutartinės informacijos atskleidimo ir reklamos reikalavimai neatitinka didėjančio skaitmeninių paslaugų poreikio, o vartotojams teikiama informacija yra pernelyg sudėtinga. Taip pat nepakankamai užtikrinamas atsakingas skolinimas – nepakankamai sureguliuotas kreditingumo vertinimas, o kai kurios informacijos rinkimas, pavyzdžiui, iš socialinių tinklų, yra perteklinis ir neskirtas kreditingumui vertinti.

EK siūlymu, Vartojimo kredito direktyvos pakeitimai galėtų apimti:

1) taikymo sritį – išplečiant ją naujiems produktams, kurie šiuo metu nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, taip pat kreditams iki 200 Eur;

2) ikisutartinės informacijos pateikimo taisyklių supaprastinimą;

3) kreditingumo vertinimo principų suderinimą ir nustatymą.

Lietuva buvo viena iš pirmųjų Europos Sąjungos šalių, įstatymu reglamentavusi inovatyvių vartojimo kredito formų įstaigų veiklą, tad dalis EK siūlymų Lietuvoje jau įgyvendinta, pavyzdžiui, nėra minimalios 200 Eur ribos, taip pat gana išsamiai reglamentuotas kreditingumo vertinimas.

Lietuvos bankas, kaip vartojimo kredito rinkos priežiūros institucija, kviečia rinkos dalyvius ir vartotojų organizacijas teikti atsiliepimus dėl EK siūlymų. Atsiliepimus galima teikti iki šių metų rugsėjo 1 d.