Lietuvos bankas
2012-03-15

Lietuvos banko valdyba pritarė Kęstučio Bagdonavičiaus, pretenduojančio eiti ADB „ERGO Lietuva“ valdybos pirmininko pareigas, bei Deniss Sazonovs, Maarika Liivamagi ir Sauliaus Jokubaičio, pretenduojančių eiti valdybos narių pareigas, kandidatūroms.

Lietuvos banko valdyba taip pat pritarė S. Jokubaičio, pretenduojančio eiti ADB „ERGO Lietuva“ administracijos vadovo pareigas, kandidatūrai.

Šie nutarimai priimti atsižvelgiant UADB „ERGO Lietuva“ prašymą.

UADB „ERGO Lietuva“ informavo Lietuvos banką apie tai, kad šios bendrovės akcininkas ERGO International AG priėmė sprendimą pertvarkyti UADB „ERGO Lietuva“ ir perrinko stebėtojų tarybą. Stebėtojų taryba iki pertvarkymo pabaigos ketina perrinkti esamus valdybos narius į naujos teisinės formos (akcinės draudimo bendrovės) draudimo įmonės valdybą, o naujos teisinės formos draudimo įmonės valdyba ketina perrinkti esamą administracijos vadovą į naujos teisinės formos draudimo įmonę.