Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdybos posėdyje pristatyta banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus patikrinimo ataskaita. Buvo tikrinama, ar Lietuvos bankui pateiktos filialo finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos sudarytos teisingai, kaip buvo užtikrinamas likvidumo normatyvo vykdymas, Lietuvos banko reikalavimo dėl likvidumo atsargos ir atsvaros pajėgumo nustatymo laikymasis bei vidaus kontrolės veiksmingumas. Patikrintas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymas. Be to, atrankos būdu patikrinta, ar duomenys į Paskolų rizikos duomenų bazę buvo teikiami laikantis Lietuvos banko nustatytų reikalavimų. Buvo domėtasi paskolų ir įkeičiamo turto santykiu vykdant kreditavimo veiklą būsto paskolų srityje. Skyrius patikino, kad įvertinus įkeičiamo turto verčių korekciją, būsto paskolų ir įkeičiamo turto santykis neviršys 90 proc.

Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentas įpareigotas informuoti Suomijos Respublikos banką Nordea Bank Finland Plc ir Suomijos Respublikos bei Švedijos Karalystės kredito įstaigų priežiūros institucijas apie banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus patikrinimo rezultatus.