Lietuvos bankas
2020-08-04
11

Lietuvos banko inicijuotas projektas stiprinant kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sėkmingai progresuoja – jau parengtas Vyriausybės nutarimo projektas dėl Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro steigimo. 

„Džiaugiamės projekto pažanga. Šio centro steigimas – moderni kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu forma, sujungianti ir valstybės institucijų, ir rinkos dalyvių pastangas. Tai leis efektyviau valdyti rizikas ir siunčia žinią, kad pinigų plovimas Lietuvoje nebuvo, nėra ir nebus toleruojamas“, – sako Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė Jekaterina Govina. 

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro steigėjai bus Lietuvos bankas, Finansų ministerija ir tam tikri Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai. Planuojama, kad į šio centro veiklą įsitrauks Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, policijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir prokuratūros atstovai.

Šis centras steigiamas siekiant sutelkti viešojo ir privataus sektorių pastangas kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu bei stiprinti prevencijos sistemą. Jo steigimą paskatino dėl naujų technologijų ir jų teikiamų galimybių besikeičiantis finansų sektorius, tarptautinių organizacijų – Tarptautinio valiutos fondo, Europos Komisijos, Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MONEYVAL) – rekomendacijos ir siekis įgyvendinti Lietuvoje geriausią tarptautinę pinigų plovimo prevencijos praktiką, kuri užtikrintų veiksmingiausią kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu.  

Tokie bendradarbiavimo formatai tarp viešojo ir privataus sektorių veikia Jungtinėje Karalystėje, Singapūre, Australijoje, Latvijoje, o pasaulinės tendencijos rodo, kad tokių centrų steigiama vis daugiau.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro veiklos tikslai:
•    dalytis informacija apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tipologijas, sukurti tam specialią informacijos apsikeitimo platformą; 
•    atlikti tyrimus, vertinimus ir analizes, rengti apibendrinimus, gaires, rekomendacijas, metodikas ir teisėkūros iniciatyvas tobulinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą; 
•    padėti privačiojo sektoriaus subjektams atlikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus rizikos vertinimą; stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių subjektų darbuotojų kompetenciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, organizuoti mokymus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius; 
•    viešinti bendradarbiavimo bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymo Lietuvoje veiklą.

Plačiau

Vyriausybės nutarimo projektą rasite čia