Lietuvos bankas

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro interneto svetainė

Lietuvoje įsteigtas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras telkia viešąjį ir privatųjį sektorius stiprinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras

Centro steigėjai yra Finansų ministerija, Lietuvos bankas, komerciniai bankai (AB SEB bankas, „Swedbank“, AB, akcinė bendrovė Šiaulių bankas, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas, Revolut Bank, UAB, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas ir OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas). Planuojama, kad į Centro veiklą įsitrauks Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, policijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir prokuratūros atstovai. Ateityje prie Centro veiklos bus kviečiami prisijungti ir kiti finansų rinkos dalyviai, pavyzdžiui, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos.

Steigti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centrą paskatino naujos technologijos ir jų teikiamos galimybės, dėl kurių keičiasi finansų sektorius, tarptautinių organizacijų (Tarptautinio valiutos fondo, Europos Komisijos, Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komiteto, MONEYVAL) rekomendacijos ir siekis įgyvendinti Lietuvoje geriausią tarptautinę pinigų plovimo prevencijos praktiką, užtikrinančią efektyviausią kovą su šiuo reiškiniu.

[[#ex]]

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro veiklos tikslai

  • dalytis informacija apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tipologijas, sukurti tam specialią informacijos apsikeitimo platformą;
  • atlikti tyrimus, vertinimus ir analizes, rengti apibendrinimus, gaires, rekomendacijas, metodikas ir teisėkūros iniciatyvas tobulinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą;
  • padėti privačiojo sektoriaus subjektams atlikti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus rizikos vertinimą;
  • stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių subjektų darbuotojų kompetenciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, organizuoti mokymus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius;
  • viešinti bendradarbiavimo bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių taikymo Lietuvoje veiklą.

Koncepcija ir chronologija

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro koncepcija (870.7 KB download icon)

 

Chronologija:

  • 2021 m. gegužės 17 d. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras pradėjo veiklą.
  • 2020 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro steigimo
  • 2020 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje pritarta viešosios įstaigos Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro steigimui. Jo steigėjai ir dalininkai bus Lietuvos bankas, Finansų ministerija, Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai, planuojama, kad į šio centro veiklą įsitrauks Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, policijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir prokuratūros atstovai.
  • 2019 m. liepos 4 d. Finansų rinkos politikos formavimo patariamoji komisija, įvertinusi, kad labiausiai priežiūros, teisėsaugos ir rinkos dalyvius kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu telkiantis sprendimas būtų viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo stiprinimas, nusprendė įvertinti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro steigimo galimybes Lietuvoje. Lietuvos banko ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos darbo grupė, kartu su Finansų ministerijos atstovais, išnagrinėjo kitų šalių gerąją praktiką, viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje pavyzdžius ir pateikė siūlymus.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-27