Lietuvos bankas
2022-02-15
11

2021 m. pensijų fondams Lietuvoje buvo išskirtiniai: generuota rekordinė grąža, įsteigti du nauji tvaraus investavimo III pakopos pensijų fondai. Kolektyvinio investavimo subjektų rinka pirmą kartą per pastaruosius 5 metus paaugo ir taip pat uždirbo itin aukštą grąžą.

„Nepaisant vis dar tebesitęsiančios pandemijos, 2021 m. išsivysčiusioms rinkoms buvo sėkmingi – uždirbta didžiausia vidutinė metinė grąža per visą pensijų fondų gyvavimą Lietuvoje. Fiksuojamas ir pensijų fondų valdomo turto, ir dalyvių, kaupiančių pensiją tiek II, tiek III pakopų pensijų fonduose, skaičiaus augimas“, – sako Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorė Rūta Merkevičiūtė.

II pakopos pensijų fondai (PF)

2021 m. pabaigoje Lietuvoje iš viso veikė 40 II pakopos PF, juos valdė 5 pensijų kaupimo bendrovės. Bendra grynųjų aktyvų vertė sudarė beveik 5,91 mlrd. Eur. PF pensijas kaupė beveik 1,4 mln. dalyvių. Rezultatai buvo rekordiniai: PF bendras svertinis vieneto vertės pokytis siekė 21 proc., o jauniausių keturių grupių PF svertinis vieneto vertės pokytis viršijo 25 proc. Daugiausia (82,58 %) II pakopos PF investavo į kolektyvinio investavimo subjektų vienetus. Šių investicijų vertė 2021 m. gruodžio pabaigoje buvo 4,9 mlrd. Eur.

II pakopos PF turtas per 2021 m. padidėjo itin reikšmingai – 31,43 proc., t. y. 1,4 mlrd. Eur, į juos buvo pervesta įmokų už 502,28 mln. Eur. PF dalyvių skaičius augo 1,12 proc. Didžioji dalis naujai prisijungusiųjų (21 tūkst. dalyvių) buvo įtraukti automatiniu būdu, o savo iniciatyva prie kaupimo prisijungė beveik 11 tūkst. dalyvių.

Pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims, kaupiantiems II pakopos PF ir sukaupusiems 10 tūkst. ar daugiau, įstatymas numato anuiteto išmokos būdą, kuris būna trijų rūšių. „Sodros“ duomenimis, per pastaruosius pusantrų metų vieną iš trijų rūšių anuitetų įsigijo 991 asmuo. Daugiausia asmenų rinkosi standartinį anuitetą su garantuojamuoju mokėjimo laikotarpiu (67  %), 20 proc. – standartinį anuitetą, likę 13 proc. – atidėtąjį.

III pakopos PF

2021 m. Lietuvoje veikė 18 papildomo savanoriško pensijų kaupimo PF, juos valdė 4 valdymo įmonės. Bendras III pakopos PF valdomas turtas per metus paaugo 32,78 proc., arba 54,75 mln. Eur, ir 2021 m. gruodžio pabaigoje sudarė 221,78 mln. Eur. Dalyvių, kaupiančių pensiją III pakopos PF, skaičius per 2021 m. padidėjo 5,24 proc. (3 955 dalyviais) – iki 79 483.

Vidutinis svertinis III pakopos PF vieneto vertės pokytis siekė 13,82 proc. Didžiausią vieneto vertės pokytį turėjo PF, investavę į akcijas. Daugiausia investuota į kolektyvinio investavimo subjektų vienetus (79,13 %), šių investicijų vertė sudarė 175,49 mln. Eur.

2021 m. III pakopos PF rinką papildė du nauji tvarių investicijų PF.

PF „Luminor tvari ateitis index“, įsteigtas 2021 m. gegužės mėn., yra pirmasis pasyvaus valdymo tvarių investicijų III pakopos PF Lietuvoje. Šis PF investuoja į indekso fondus, investuojančius tik į tas kompanijas, kurios atsakingai žiūri į tvarios ateities principus.

Antrasis naujas tvarių investicijų PF – 2021 m. gruodžio pabaigoje įsteigtas „SEB index. Klimato ateitis“. Šis fondas išsikėlė konkretų tikslą, susijusį su tvarumu: jis siekia, kad anglies dvideginio intensyvumo rodiklis (kiek anglies dvideginio sukuria įmonė vienam milijonui eurų pajamų gauti) būtų bent 30 proc. mažesnis negu bendros akcijų rinkos. PF „SEB index. Klimato ateitis“ lėšos pasyviai investuojamos į pasaulinius indeksų fondus, sekančius indeksus, kurių pagrindinis tikslas yra sumažinti anglies dvideginio emisiją ir sušvelninti neigiamą klimato kaitos poveikį.

III pakopos PF – tai papildomas savanoriškas pensijos kaupimas. Šiuose PF kaupiamos PF dalyvių savarankiškai (arba jų darbdavių) pervestos lėšos.

Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)

2021 m. buvo neeiliniai ir KIS investuotojams. Finansų rinkoms sparčiai atsigaunant, nepaisant vis naujų COVID-19 bangų, KIS uždirbo itin aukštą grąžą: išsiskyrė akcijų grupės fondai (jų vidutinė grąža buvo 32,7 %), teigiamų rezultatų, tik kiek nuosaikesnių, taip pat pasiekė mišraus investavimo grupės KIS (5,6 %).

Bendras visų KIS vienetų vertės svertinis augimas siekė 18,5 proc. Pirmą kartą per pastaruosius 5 metus KIS rinka paaugo skaičiaus požiūriu – praėjusiais metais veiklą pradėjo trys, o veiklą baigė vienas KIS. 2021 m. jų valdomas turtas paaugo 10,29 proc. (14,44 mln. Eur), o dalyvių skaičius sumažėjo 3,93 proc. (189 dalyviais). Tarp investuotojų populiariausi buvo akcijų KIS. Informuotiesiems investuotojams skirtų KIS rinka, kurios didžiąją dalį sudaro nekilnojamojo turto fondai, ir toliau auga (valdomas turtas padidėjo 44,39 %, fondų skaičius – 16).

Plačiau: