Lietuvos bankas
2020-03-30
  • AdobeStock_296141290.jpeg
     
11

2019 m. ketvirtojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas skelbia 2019 m. ketvirtojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo rodiklius pagal šalį ir paslaugos rūšį.

Iš skelbiamų rodiklių matyti, kad paslaugų eksportas 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 3,1 mlrd. Eur, per metus jis padidėjo 21,8 proc., importas – atitinkamai 1,8 mlrd. Eur ir 16,3 proc. Paslaugų balanso perviršis sudarė 1,3 mlrd. Eur, arba 10,2 proc.  BVP, per metus jis išaugo 30,5 proc. (žr. 1 pav.).

Sparčiausiai iš visų paslaugų rūšių 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, didėjo kitų verslo paslaugų eksportas (61,5 %) bei techninės priežiūros ir remonto paslaugų importas (2,2 karto) (žr. lentelę).

Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 59,2 ir 50,2 %) sudarė transporto paslaugos. 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį didžiausias buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis (770,0 mln. Eur), o jūrų transporto paslaugų balanso – didžiausias deficitas (55,3 mln. Eur).

Paslaugų eksportas į ES valstybes sudarė 70,9 proc. viso paslaugų eksporto – palyginti su 2018 m. atitinkamu ketvirčiu, jis padidėjo 23,8 proc. Paslaugų importas iš ES valstybių sudarė 65,3 proc. viso paslaugų importo, per metus jis išaugo 22,4 proc.

Pagrindinė Lietuvos paslaugų eksporto partnerė 2019 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo Vokietija. Eksportas į šią šalį per metus padidėjo 23,9 proc. (žr. 2 pav.). Didžiausią viso paslaugų eksporto į Vokietiją dalį sudarė transporto (71,4 %) ir kitos verslo (7,4 %) paslaugos.

Pagrindinė paslaugų importo partnerė nagrinėjamu laikotarpiu buvo Lenkija (žr. 3 pav.). Importo iš šios šalies apimtis per metus padidėjo 17,5 proc. Didžiausią viso paslaugų importo iš Lenkijos dalį sudarė transporto ir kelionių paslaugos (atitinkamai 68,9 ir 20,6 %).

1 pav. Paslaugų balansas

2019 m. ketvirtojo ketvirčio paslaugų eksporto ir importo struktūra bei jų metinis pokytis

 

Eksportas

Importas

mln. Eur

struktūra,%

metinis pokytis, %

mln. Eur

struktūra, %

metinis pokytis, %

Visos paslaugos

3 122,0

100,0

21,8

1 826,0

100,0

16,3

Techninės priežiūros ir remonto paslaugos

88,8

2,8

–12,9

52,2

2,8

2,2 karto

Transporto paslaugos

1 848,1

59,2

19,5

916,1

50,2

9,7

Keleivių vežimas

37,8

1,2

–12,4

47,2

2,6

5,0

Krovinių vežimas

1 132,7

36,3

28,5

470,7

25,8

23,0

Kitos transporto paslaugos

677,6

21,7

8,9

398,2

21,8

–2,2

Kelionės

270,0

8,6

4,8

264,1

14,5

8,5

Statyba

120,1

3,8

61,3

23,5

1,3

7,9

Finansinės paslaugos

44,7

1,4

–4,5

27,4

1,5

–26,3

Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos

199,8

6,4

24,9

126,4

6,9

49,8

Telekomunikacijų paslaugos

23,6

0,8

35,7

25,4

1,4

28,9

Kompiuterinės paslaugos

169,1

5,4

24,8

95,0

5,2

56,3

Informacinės paslaugos

7,1

0,2

0,7

6,0

0,3

53,8

Kitos verslo paslaugos

428,3

13,7

61,5

343,9

18,8

34,4

Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros paslaugos

19,1

0,6

17,3

3,4

0,2

42,6

Profesinės ir konsultacinės valdymo paslaugos

99,8

3,2

11,7

76,9

4,2

4,4

Techninės, su prekyba susijusios ir kitos verslo paslaugos

309,4

9,9

93,9

263,6

14,4

46,5

Kitos nepaskirstytos paslaugos

122,2

4,1

10,5

72,4

4,0

4,4

Šaltiniai: Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

2 pav. Pagrindinės paslaugų eksporto šalys

3 pav. Pagrindinės paslaugų importo šalys

Atkreiptinas dėmesys, kad, skaičiuojant 2019 m. ketvirtojo ketvirčio paslaugų duomenis, buvo perskaičiuoti 2019 m. pirmojo–trečiojo ketvirčių paslaugų duomenys.

Išsamią paslaugų eksporto ir importo statistinę informaciją galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.

Pranešimo pdf versija (113.4 KB )