Lietuvos bankas
2017-06-30
11

2017 m. pirmojo ketvirčio mokėjimų balanso paslaugų apžvalga (bendras Lietuvos banko ir Lietuvos statistikos departamento pranešimas)

Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas, atsižvelgę į duomenų vartotojų poreikį, pradeda skelbti išsamius paslaugų eksporto ir importo duomenis ne tik pagal šalį, bet ir pagal paslaugos rūšį. Duomenys rodo, kad 2017 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2016 m. pirmuoju ketvirčiu, paslaugų balanso perviršis padidėjo 145 mln. eurų, arba 32,3 procento. Paslaugų balanso padidėjimą lyginamuoju laikotarpiu lėmė sparčiau nei importas didėjęs paslaugų eksportas, atitinkamai 13,7 ir 19,4 procento. Didžiausią paslaugų eksporto ir importo dalį (atitinkamai 59,4 ir 55,1 %) sudarė transporto paslaugos.

Išsamiau apie 2017 m. pirmojo ketvirčio šalies mokėjimų balanso paslaugų eksportą ir importą – Lietuvos banko statistikos pranešime (227.4 KB download icon). Išsamius pirmojo ketvirčio duomenis galima rasti Lietuvos banko tinklalapyje, išorės sektoriaus statistikos skiltyje.